Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория обучения
Використання мультимедійних технологій на заняттях
 
Автор: Попрожук Єгор Михайлович, студент факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Перехід від індустріального до інформаційно - технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок.
Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України.  Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладачів та студентів  на лекціях та практичних заняттях, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання,  формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Усе це дає можливість покращити якість навчання. З огляду на запит часу актуальною є проблема опанування комп’ютера як викладачами, так і студентами   та запровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Проведення занять із залученням інформаційних технологій  потребує серйозної підготовки. Мета викладачів – навчити  студентів не лише опрацьовувати  матеріали, а й уміти їх представляти, тому що  сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, студенти самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.
Комп’ютерна презентація    це авторське студентське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер дає можливість використати  інформацію  мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.
Одним із способів розвитку пізнавальної активності студентів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу  до навчання.
Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один з перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.
Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео.
Лекції та практичні заняття з використанням мультимедійних технологій стають цікавішими для студентів, а тому й ефективнішими для засвоєння знань, поліпшують рівень унаочнення навчального матеріалу. За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати в аудиторії  наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати  ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти студентів.
Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки  поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять заняття динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим.
Допомагають студентам зрозуміти процес «народження» і функціонування правила: потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал, який підібрано з орієнтацією на асоціативне, образне мислення студентів, дає змогу швидко запам’ятати та якісно застосувати набуті знання.
Одним із оптимальних методів навчання вважаємо створення студентами медіа-проекту. Кожен учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:
- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;
- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому викладачем інформаційному матеріалі;
- підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої студентами інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.
Тестові завдання як один із методів контролю знань надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.
Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 120 хвилин заняття,  сприяють повному розкриттю й усвідомленню студентами теми заняття. Таке заняття – яскраве, динамічне, результативне.
Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Вона вимагає, щоб над матеріалом, який вивчається, студент розмірковував, бачив зв’язок з іншою інформацією і послідовність між нею, а також шукав відповіді на запитання, які виникають у процесі навчання, що збуджує процес мислення, яке приводить до бажаного запам’ятовування і сприяє розвитку пам’яті. У студентів зникає страх зробити помилку, а виникає прагнення виправити, знайти відповіді, щоб більше помилок не траплялося, виникає вміння  виправляти власні помилки. Процес навчання  стає процесом дослідження.
Отже, мультимедійне практичне заняття  -  один із засобів особистісного навчання. Таке заняття  розраховане на кожного студента окремо. Кожен епізод заняття  в окремого студента  викликає особисті почуття, бачення в окремих  його частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставлені запитання, бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах. Таке заняття  не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим  і власними перемогами, які здобуті на цьому  етапі. Такі заняття емоційні, насичені різновидністю і різноплановістю, вони різнорівневі, творчі і художні.
Вважаємо, що такі заняття:
1) розвивають креативне мислення;
2) навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;
3) сприяють самостійному створенню  творчого процесу;
4) допомагають долати  певні труднощі в навчальній діяльності;
5) сприяють виявленню  індивідуальних можливостей студентів;
6) навчають студентів  повніше й точніше висловлювати свої думки.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (11.02.2013)
Просмотров: 535 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Як на мене, сучасні мультимедійні технології на заняттяхповинні мати лише одну ціль – залучати студентів до активного РОЗМІРКОВУВАННЯ,
АНАЛІЗУ тієї інформації, яку опрацювали попередньо, заздалегідь до уроку (заняття).
 Вони повинні БУДИТИ процес мислення студентів, і, згідна з автором, – ставати процесом ДОСЛІДЖЕННЯ. Бо сучасні діти стають надто вжелінивими в тому морі інформації та інформаційних технологій, і простий аналіз/висловлювання своєї думки для
них стає проблемою.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]