Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика воспитания

Проблеми організації занять з фізичного виховання для студентів з порушеннями  у стані здоров'я

Автор: Єфремова Анжеліка Яковлівна, здобувач, Український державний університет залізничного транспорту

 

Фізичне виховання є невід'ємною органічною частиною навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, яке спрямовано, в першу чергу, на оздоровлення студентської молоді і зміцнення її здоров'я.

Вважається, що здоров’я кожного нового покоління повинно бути кращим, ніж попереднього. Проте, проблема стану здоров’я студентів з кожним роком все більше привертає до себе увагу, що вимагає від фахівців постійного вдосконалення організації занять з фізичного виховання.

Сьогодні на здоров’я студентської молоді діють різні чинники внутрішнього і зовнішнього середовища, які провокують виникнення або несприятливий перебіг всіляких захворювань. Тому сьогодні перед суспільством гостро стає проблема збереження здоров`я сучасної молоді.

Аналіз наукової літератури показує, що форми і методи, які використовуються в організаційному процесі занять фізичного виховання у вищій школі є застарілими і недосконалими для забезпечення високого і надійного рівня фізичної підготовленості студентів (Т. Ю. Круцевич, 2003; Р. Т. Раєвський, С. М. Канішевський, 2004). Серед недоліків наголошується також слабке наукове обґрунтування технологій фізичного виховання, методик оздоровчого тренування. Оптимізація занять з оздоровчого тренування   стримується рядом чинників, серед яких недостатній рівень рухової і фізичної готовності студентів, дефіцит вільного часу, слабке матеріальне становище  умов проживання і життєзабезпечення [3, 4].

Науково-технічний прогрес і постійно зростаючий потік різного роду інформації, вимагає від студента великої розумової напруги і фізичних сил. Тому важливою особливістю сучасної фізкультурної освіти молоді, що навчається, має бути комплексний  підхід до вирішення даної   проблеми  за рахунок  переходу на якісніший  рівень  підвищення ефективності  всіх форм фізкультурних занять [1].

Науковці вважають, що однією з причин погіршення стану здоров'я студентів першого курсі є нездатність адаптуватися до нових умов  життєдіяльності, невміння  протистояти новим чинникам, викликаним змінами соціального і, як правило,  фінансового характеру.

Аналіз проведеного анкетування студентів І курсу стосовно оцінки стану власного здоров’я показав, що 28,6% оцінили його як відмінний,  60% - як добрий, 8,9% - як задовільний, 2,5% - як незадовільний. Серед студентів ІІ курсу  19,1%  оцінюють  стан свого здоров’я як відмінний,  53,4% - як добрий, 24,5% - як задовільний  і вже 3% - як незадовільний.

Результати анкетування щодо ролі фізичної культури у житті студентів показують, що активний спосіб життя веде 64% студентської молоді на І-му і 59,3% - на ІІ курсі, регулярно займаються фізичною культурою 17,7% першокурсників і 17,6% другокурсників; 11,4% студентів-першокурсників та 10,3% другокурсників вважають, що їх здоров’я вистачає на те, щоб взагалі обходитися без фізичної культури.

Для досягнення і збереження високого рівня здоров'я потрібне постійне і оптимальне фізичне навантаження, поступовість і систематичність.     Особливу увагу в оздоровчому тренуванні студентів з низьким рівнем здоров’я потрібно приділяти психофізіологічній підготовці, гармонійному розвитку та удосконалюванню органів і функціональних систем, що забезпечують оптимальне здоров'я, високу працездатність і надійність організму, стійкість і витривалість до впливу несприятливих факторів зовнішнього і виробничого середовища. Заняття з оздоровчого тренування повинні бути спрямовані на цілеспрямоване формування  і удосконалення фізичних і психічних якостей, рухових навичок, витривалості, сили всіх  м'язових груп, гнучкості, спритності, швидкості, навичок правильної постави, раціональних робочих поз та ін. [2].

Для загартовування і тренування захисних сил організму більшість часу практично-оздоровчих занять рекомендується проводити на відкритому повітрі, не менше двох занять на тиждень з урахуванням індивідуального рівня фізичної підготовленості і стану здоров'я студентів.

Висновки. Отже, організація і методика проведення занять у вищих навчальних закладах потребує удосконалення і шляхів підвищення якості викладання фізичного виховання, спрямованого на зміцнення і покращення здоров’я студентів.

Найбільшого рівня ефективності оздоровчого тренування можна досягти за умови використання поступовості і безперервності фізичного навантаження, адекватності фізичного навантаження до рівня здоров’я, цілеспрямованості засобів оздоровчого тренування.

 

Література:

  1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ А.А. Бишаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
  2. Григорович Е.С., Переверзев В.А. [и др.]. Физическая культура: учеб. пособие для вузов. / Е.С. Григорович [и др.]. – Минск: Выш. шк., 2009. – 245 с.
  3. Раевский Р. Т., Канишевский С.М., Попичко А. Ф., Лапко В. Г. Здоровье студенческой молодежи и пути его формирования в системе образования // Здоров′я і освіта: проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 351-357.

4.Теорія і методика фізичного виховання / Підручник під ред. Т.Ю. Круцевіч. Том 2. – Київ.: «Олімпійська література», 2008. – 367с.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (27.05.2015)
Просмотров: 434 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]