Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика воспитания

Оздоровча спрямованість фізичного виховання у вищих навчальних закладах залізничного профілю

Автор: Єфремова Анжеліка Яковлівна, здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту

 

Впровадження у залізничну сферу новітніх технологій пред'являє все більш високі вимоги до сучасних фахівців залізничного транспорту. Тому сьогодні перед суспільством гостро стає проблема збереження здоров`я майбутніх фахівців-залізничників.  Проте, багаточисельні дослідження доводять, що з кожним роком відбувається погіршення фізичного здоров’я та, як наслідок, зростання захворюваності серед студентів вищих навчальних закладів.

Відомо, що саме в студентському віці фізична культура і спорт є біологічною основою стимуляції розвитку і формування молодої людини як особистості, вона також є найважливішим засобом зміцнення здоров’я та суттєвого підвищення можливостей для ефективного навчання і оволодіння професійними навичками. Завдяки систематичним заняттям фізичними вправами підвищується загальна працездатність, розширюється діапазон рухових вмінь і навичок, покращується розумова активність, регулюється психоемоційний стан, оптимізується організація праці, зберігається здоров’я і нарешті формується здоровий спосіб життя студентської молоді [3].

Невтішні реалії сьогодення, в першу чергу, значне розшарування різних груп населення по рівню доходів, і як наслідок,  значні відмінності в харчуванні, рівні охорони здоров'я, а також в об'ємі рухової активності  залишають свій відбиток на здоров`ї  сучасних студентів та створюють додаткові труднощі в процесі занять фізичною культурою і спортом. Ці труднощі полягають як в оцінюванні загального рівня фізичного розвитку  студентської молоді, так і у визначенні системи оцінки успішності, яка в ідеалі повинна не лише співвідносити  рівень успішності студента з досягненнями його однокурсників, але і сприяти формуванню бажання займатися фізичними вправами.

На сьогоднішній день однією з найважливіших складових оздоровлення студентської молоді є фізичне виховання у вищому начальному закладі. У зв’язку з цим актуальним стає процес вирішення одного зі специфічних завдань фізичного виховання, а саме, досягнення оптимального рівня фізичних якостей студентів.

Сучасні умови вищої школи вимагають від майбутніх фахівців-залізничників не лише глибоких теоретичних та практичних знань, вмінь та навичок, але і високого рівня психофізичної підготовленості, високої професійної працездатності, формування резервних фізичних і функціональних можливостей організму, здатності до повного відновлення в заданий проміжок часу, а також прагнення  до досягнення мети та подальшого розвитку. Ці умови є необхідними для своєчасної адаптації  швидко змінних умов виробничого і зовнішнього середовища, об'єму і  інтенсивності праці [1].

Виходячи з вимог, що пред'являються до підготовки майбутніх фахівців залізничників, слід будувати і навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Цей процес повинен бути спрямований на зміцнення здоров`я студентів,  розвиток психічних, фізичних та координаційно-рухових здібностей, а також на розвиток та удосконалення рівня фізичної працездатності студентської молоді. Тому оздоровча рухова підготовка у ВНЗ повинна бути обов’язковою складовою частиною програми фізичного виховання студентської молоді.

За умов правильно підібраних видів рухової активності, засобів і методів фізичного виховання можливо цілеспрямовано сприяти розвитку і тренуванню  сенсорних і моторних функцій людини, покращувати сприйняття та  удосконалювати  координацію рухів, розвивати такі психологічні функції, як пам'ять, мислення і т.і.,  а також якості, необхідні для людей праці: працьовитість, цілеспрямованість. Слід відзначити і важливу роль спеціальної фізичної підготовки, завдяки якої стає можливим ефективне виконання рухових дій в сучасних професіях. Так, серед різних здібностей, зокрема рухових, особливе місце в сучасному виробництві належить спритності, а саме, координаційним здібностям, точним диференційним рухам в часі і просторі та м'язовим зусиллям [3].

Отже, оздоровча спрямованість процесу фізичного виховання має істотне практичне значення для суспільства, оскільки є одним з безпосередніх чинників поліпшення професійної підготовки кваліфікованих кадрів, підвищення рівня надійності і готовності до ефективної трудової діяльності працівників та фахівців залізничної сфери в умовах управління сучасною складною технікою. Фізичне виховання в цьому відношенні служить одним з важливих чинників сучасного виробництва.

 

Література:

  1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ А.А. Бишаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
  2. Григорович Е.С., Переверзев В.А. [и др.]. Физическая культура: учеб. пособие для вузов. / Е.С. Григорович [и др.]. – Минск: Выш. шк., 2009. – 245 с.
  3. Капцов В.А. Современные проблемы гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте и пути их решения / В.А. Капцов //  актуальные проблемы транспортной медицины. 2005.  № 1. С. 21- 28.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (30.03.2015)
Просмотров: 431 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]