Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика воспитания
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ залізничного профілю
 
Автор: Єфремова Анжеліка Яковлівна, Українська державна академія залізничного транспорту
 
Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців залізничного профілю поряд з неодмінною умовою опанування високої майстерності, пред'являє високі вимоги до формування у студентів високої фізичної і психофізичної підготовленості. Проте в системі багаторівневої освіти професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців-залізничників для освітньої системи залишається малодослідженою.
Саме на заняттях з предмету «Фізичне виховання та спорт» маємо можливість залучити студентську молодь до масових занять фізичною культурою і спортом, допомогти оволодіти системою практичних знань і вмінь,  сформувати потребу в регулярних заняттях фізичними вправами, надати знання науково-практичних і теоретичних основ фізичної культури і здорового способу життя та пояснити  роль фізичної культури в підготовці до майбутньої діяльності і забезпечити загальну і професійну-прикладну фізичну підготовленість.
Під професійно-прикладною фізичною підготовкою (ППФП) слід розуміти специфічну частину фізичної культури,  котра повинна формувати прикладні знання, фізичні якості і спеціальні вміння та навички,  які в подальшому сприятимуть досягненню об'єктивної  готовності людини в реалізації себе у визначеній професійній діяльності за рахунок цілеспрямованого вибіркового використання спеціально направлених  засобів фізичної культури і спорту. Термін «прикладна» говорить про істинно утилітарну профільовану частину фізичної культури стосовно основної професійної діяльності, обраною людиною і вживаною їм в суспільній діяльності соціуму, – в професійній праці [1, с. 41].
Основне призначення ППФП це сприяння цілеспрямованому розвитку і  підтримці на високому продуктивному рівні необхідних,  для конкретної професійної діяльності, певних  фізичних і психічних якостей людини, а також формування  функціональної стійкості організму до специфічних умов обраної діяльності і вироблення необхідних прикладних рухових вмінь і навичок, переважно необхідних відповідно до особливих зовнішніх умов праці [2, с. 28].
Будучи спеціалізованим видом підготовки, ППФП повинна адаптувати і готувати майбутнього фахівця не взагалі до праці, а до конкретного вибраного виду трудової діяльності,  забезпечувати фізичну і психофізичну готовність до виконання певних видів виробничих операцій, характерних для представників окремих професійних  спеціальностей і спеціалізацій. Тому завдання, що стоять перед професійно-прикладною фізичною підготовкою у ВНЗ можна назвати специфічними і їх спрямованість повинна визначатися умовами та вимогами конкретної професії.
Багаточисельні дослідження дозволяють стверджувати, що засоби  фізичного виховання широко використовуються для формування професійно важливих якостей у фахівців самого різного профілю та надають позитивну дію на розвиток рухових і морально-вольових якостей майбутніх фахівців в умовах ВНЗ. Так, в процесі  занять ППФП досягається подвійний ефект:  поряд із специфічним тренувальним ефектом паралельно відбувається загальне зміцнення організму і здоров'я студентів, підвищується рівень їх всебічного фізичного розвитку. Повноцінне виховання фізичних здібностей, психофізичних якостей і систематичне збагачення фонду рухових вмінь і навичок гарантують загальні передумови продуктивності у подальшій професійній діяльності.
Основний засіб фізичної культури - фізичні вправи. Існує фізіологічна класифікація вправ, у якій вся багатообразна м'язова діяльність об'єднана в окремі групи вправ по фізіологічних ознаках. Цілеспрямованим підбором спеціальних вправ, вибором видів спорту, спортивних ігор можна акцентовано впливати на людину, сприяючи формуванню конкретних фізичний і психічних якостей і властивостей особистості, що визначають успішність професійної діяльності. Є також велика група фізичних вправ, особливість яких у нестандартності умов їх виконання, у змінності ситуації, що вимагає миттєвої рухової реакції, наприклад, єдиноборства, спортивні ігри.
При формуванні прикладних вмінь і навичок, необхідних для професійної діяльності можна без зусиль виробити міцну навичку, якщо на заняттях ППФП регулярно проводити спеціальні тренування з поступовим ускладненням завдання, таким чином вирішуючи задачу професійної підготовки майбутніх фахівців. Відомо, що у людей, які систематично і активно займаються фізичними вправами, підвищується психічна, розумова і емоційна стійкість при виконанні напруженої розумової або фізичної діяльності.
Отже, завдяки засобам фізичного виховання можливе цілеспрямоване формування і розвиток прикладних якостей в процесі фізичного виховання до професійної діяльності, що в свою чергу надає надалі можливість отримати висококваліфікованого фахівця залізничної галузі.
 
Література:
1.Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов : Учеб. пособие / Р.Т. Раевский – М.: Высш. шк., – 1985. – 136 с.
2.Виленский М.Я. Физическая культура в профессионально-ценностных ориентациях студентов и процесс их формирования: методология и теория / М.Я. Виленский // Теория и практика физ. культуры. 1991. 11. С. 2730.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (21.03.2013)
Просмотров: 552 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 1
1  
Тут верно подмечено, что нагрузка физкультуры нужна, ещё до независимости Украины и после
это применяют и результаты в лучшую сторону. Но в последнее время видно, что
студенты не так активны, не хотят заниматься своим здоровьем, а это уже влияет
и на будущего специалиста. Вот к примеру военнослужащий, здоровые люди, каждый
день проводят физические зарядки, тем самым улучшают свое тело и здоровье,
задумайтесь… А какая сейчас у нас ситуация, стыдно даже писать. По этому очень
буду рад принятию таких мер, как ввести больше часов на физическую подготовку в
ВНЗ.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]