Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика воспитания
Шляхи толерантного виховання студентів
 
Автори:
 
Войцехівська Ірина Станіславівна, викладач вищої категорії, методист, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
 
Ільєва Олена Петрівна, викладач І категорії, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
 
Розвиток демократії, зміни в суспільстві спонукають по-новому підійти до  виховання сучасної молоді, зокрема, гостро постає проблема формування толерантності. Адже будь-яке суспільство не є й не може бути однорідним, тому що воно складається з людей різного етнічного походження, віросповідання, політичних поглядів, тим більше це стосується поглядів, віку, статі, інтересів, матеріального становища тощо. Так, 1995 року резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО було затверджено Декларацію принципів толерантності, а перше десятиріччя ХХІ ст. проголошено ООН «Міжнародним десятиріччям культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети»[4,1].
В умовах сьогодення толерантність є готовністю та здатністю реагувати на зовнішній світ через довіру, співпереживання, вміння вести конструктивний діалог. Така готовність пов’язана з певними переконаннями особистості, системою ціннісного ставлення до світу, інших людей та самого себе. Разом з тим, «виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань» .
У  Декларації зазначено: «Виховання в дусі толерантності слід розглядати як невідкладне завдання, а тому необхідно сприяти розробці навчальних методик для формування толерантності на систематичній і раціональній основі, розкриваючи культурні, соціальні, економічні, політичні та релігійні чинники нетерпимості, що призводять до насильства і відчуження»[4,2].
Виховання   студентів не повинно  бути націлене на протидію негативним впливам, а на виховання толерантності, що  розвиває  у молоді здібності до незалежного мислення, критичної оцінки та формує високі моральні критерії.
Будучи демократичною цінністю й маючи соціальне коріння, толерантність формується в студентів поступово, день за днем. Це складний, тривалий процес, що проходить такі етапи:
-  загальна поінформованість щодо того, з ким установлюються відносини;
-  формування позитивного уявлення про особистість;
-  виявлення подібностей і відмінностей під час спілкування;
-  домовленість про взаємоповагу до відмінностей та ідентичності, визначення принципів та умов спілкування, співробітництва;
-  активна взаємодія.
Ефективного  формуючого впливу історії, суспільствознавства, права чи інших суспільних дисциплін на особистість підлітка можна досягнути лише переглянувши набір методик і форм роботи, які використовуються. Нові підходи в методології активно впливають на студента, мимоволі формують певні суспільні навички: ділової успішної комунікації, взаємодії у групі, поваги до чужої думки, критичності мислення, толерантності у відносинах…
Навчальні технології, які доцільно використовувати при роботі зі студентами, -  відкриття, керована дискусія, дидактична гра, колективна скульптура-пантоміма, рольова гра, аналіз ситуації, роздум, робота у великих групах, робота в малих групах, робота в парах, індивідуальна робота тощо.
Обравши правильну тактику, куратор має значно більше шансів досягти успіху. Безумовно, здатність підвести студентів до певного висновку або підказати ідею так, щоб створилося враження, що автором є вони самі, вимагає педагогічної майстерності. У цьому допоможуть неформальні лідери в групі та студенти, які користуються авторитетом.
Толерантність - ціннісна й поведінкова складова особистості. Тому необхідно брати до уваги здатність особистості  адаптуватися до нових соціальних умов, вимог, правил. З перших днів роботи зі студентами групи слід проводити спостереження відносно ймовірного прояву інтолерантності. Прагнути  вловити та оперативно оцінити відповідні ознаки, щоб змусити студентів аналізувати, робити висновки, формувати в себе певні навички. При виявленні ознак інтолерантності доцільніше не критикувати студента перед усією групою, але й не виявляти особливої симпатії. Ефективніше  під час виховної  години, бесіди допомогти йому усвідомили сутність і зробити висновки, щоб він не відчував себе безпосереднім винуватцем того, що сталося, тоді предметом обговорення стане проблема взаємовідносин, а не конкретна особистість»[2,3].
Повага гідності і цілісності особистості є одночасно обов'язком і найвищою цінністю толерантного суспільства, яке складається з мирних громад. Відсутність поваги до гідності і цілісності особистості призводить до виникнення расизму, статевої дискримінації, етноцентризму, які породжують політику геноциду. У підлітковому середовищі інтолерантність виявляється найчастіше у вигляді жартів, принижень, образ.
З метою виявлення рис толерантності у студентів групи бажано проводити спостереження, тестування, анкетування, індивідуальні бесіди з батьками, викладачами-предметниками  тощо. Наслідком такого процесу виховання студентів має стати оптимістичний погляд на життя, самостійність, відповідальність, доброзичливість, впевненість у собі, вміння самостійно вирішувати складні проблеми, готовність до активної життєвої позиції.
 
Література:
1. Бех І.Д. Виховання особистості. Підручник.-Київ: Либідь, 2008.- 848 с.
2. Мижа В. Виховання толерантності.//Освіта ua.
3. Титаренко М.Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.- К.: Либідь, 2003.- 376 с.
4. http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm - Декларація принципів толерантності (прийнята 16 листопада 1995 р.)
5.  http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/ -  матеріали про толерантність.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (17.09.2012)
Просмотров: 599 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Формирование толерантности у студентов - одно из направлений деятельности кураторов академических групп. Статья значительно выиграла бы, если в ней были бы приведены формы взаимодействия куратора и студентов, направленные на формирование толерантности: беседа, помощь людям с ограниченными возможностями, знакомство с культурами других стран.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]