Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика управления образования
Оцінка стану викладання української мови у школі з використанням сучасних комп'ютерних технологій
 
Авторы:
 
Кононенко Ірина Миколаївна, Донецький національний технічний університет
 
Кононенко Анастасія Валеріївна, Донецький національний університет економіки  торгівлі ім. М.Туган-Барановського
 
Стрімкі зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, ставлять перед системою освіти нелегке завдання формування фахівців, здатних адаптуватися до сучасних економічних, інформаційних, соціальних і моральних вимог, що пред'являються з боку динамічного і нестабільного сучасного ринку праці.
Метою роботи є аналіз стану української мови, за якою закріплено статус державної, в сучасній Україні. Однак для того‚ щоб українська мова стала у дійсності державною мовою, треба відповідно до ст. 10 Конституції України та Закону „Про мови” перевести навчання в усій системі освіти на українську мову. Зробити це не просто, з огляду на глибину зрусифікованості українського суспільства. Тут науковці-політологи, педагоги, культурологи, соціолінгвісти - повинні запропонувати систему дій, виґрунтувану на ретельному аналізі реальності й передбаченні перспектив. Для значної частини дітей школа є єдиним місцем, де вони хоча б частково перебувають в українському мовному середовищі і мають можливість практикувати українську мову. При цьому слід брати до уваги, що школа залишається україномовною тільки під час уроків, решту ж часу діти та вчителі спілкуються тією мовою, яка є поширенішою в даній місцевості. В регіонах, де особливо великою є частка винятково російськомовного населення, таких як Луганщина чи Донеччина, переважна більшість учнів та студентів отримує освіту російською мовою, а серед шкіл, які юридично мають статус україномовних, навчальний, а тим більше виховний процес здійснюється російською мовою.
Актуальність даного дослідження визначається необхідністю формування й розвитку пізнавального інтересу, виховання пошани й любові до української мови, уміння грамотно висловлювати свої думки, розуміти багатство й самобутність рідної мови.
У нинішній ситуації державна мовна політика має поєднувати цілеспрямованість і рішучість з розсудливістю, тактовністю і навіть обережністю в засобах. Цей підхід полягає у поступовому створенні об'єктивних обставин, які робитимуть українську мову потрібною і престижною для всіх, а українську культуру - привабливою і конкурентоспроможною на всіх рівнях [1]. Незважаючи на невирішеність багатьох проблем у функціонуванні української мови, є очевидними позитивні зрушення в мовній ситуації в Україні. Зростає кількість тих, хто спілкується українською мовою, причому не лише на робочому місці, а й у побуті. Дуже важливо, що нею заговорили соціально авторитетні верстви населення - політики, бізнесмени, журналісти, митці. На думку фахівців, для справжнього утвердження мови в державі нею повинні спілкуватися три чверті населення, які називають себе українцями. Вони повинні не просто говорити чи писати рідною мовою, а робити це досконало, виявляючи лексико-граматичне багатство, комунікативні  можливості української мови. Саме про таке ставлення до рідної мови говорив О. Гончар: "Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути нашій мові справжню народну красу - це справа честі всіх нас, і старших, і молодших, це природний обов'язок кожного перед незалежною, вільною Україною".
У роботі аналізувалися анкети студентів ДонНУЕТ та ДонНТУ, які повинні були оцінити за десятибальною шкалою достатність, значущість і пізнавальний інтерес викладання української мови в школі. Крім цього указувалися дані загального характеру: факультет, тип школи, місце мешкання і т.д. Всього було опитано 149 осіб (70 першокурсників і 79 студентів старших курсів). Для наочності первинної обробки результатів анкетування (пакет STATISTICA) побудували діаграми розмаху, на яких приведені медіанне значення, діапазон, що містить 50% спостережень (від 25% до 75%), а також мінімальні та максимальні значення для кожної вибірки. Отримані діаграми показали, що, на відміну від старшокурсників (вони оцінили навантаження з української мови надмірним), першокурсники відзначають зростання пізнавального інтересу, необхідність і високу значущість знання державної мови.
Щоб виявити, чи є значуща різниця між достатністю, значущістю рівня викладання і пізнавальним інтересом до вивчення рідної мови в обох вибірках використовували непараметричні методи порівняння середніх [2-4], а саме критерій Вілкоксона парних порівнянь для зіставлення показників, отриманих в двох різних умовах на одній тій самій виборці. В результаті аналізу були отримані статистично значущі відмінності середніх (відповідні p-рівні менше 0,05) відносно значущості та достатності рівня викладання і пізнавального інтересу до вивчення рідної мови в обох вибірках, що свідчить про позитивну тенденцію у відношенні до пізнання рідної мови. Сьогодні стає престижним розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови - важлива професіограма людей різних спеціальностей.
Соціологічні дослідження останніх років демонструють прогрес у свідомості українського населення, яке ототожнюючи себе з Україною, вважає громадянським обов'язком складне й почесне завдання відродження української мови, дозволяють зробити правильні висновки та отримати статистично обгрунтовані результати, які можуть використовуватися для прийняття рішень в сфері управління якістю навчального процесу.
 
Література:
1. Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. - 2001. - № 4.
2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика. - 1980. - 263 с.
3. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы.- М.: Педагогика, 1977. -136 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (16.10.2012)
Просмотров: 590 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Конечно, только через школу каждый молодой украинец сможет оценить красоту государственного языка, полюбить его. В особенности, это касается Восточной Украины, где жители вообще не знают государственного языка и имеют большие проблемы в отношениях с государственными органами (и даже дома, при просмотре ТВ).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]