Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Робота вчителя початкових класів з сім’єю молодшого школяра як педагогічна проблема

 

Автор: Шульга Альона Валеріївна, аспірант кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Єдиний об’єкт (суб’єкт), загальні цілі та задачі виховання – це все об’єднує та згуртовує сили школи та сім’ї для досягнення спільної та найголовнішої мети у вихованні особистості школяра.

Одним з важливих завдань вчителя початкових класів є об’єднання всіх виховних сил, що впливають на формування та становлення особистості  молодшого школяра. Тому постає важливості встановлення тісного взаємозв’язку вчителя з сім’єю школяра, сприяння взаєморозумінню, як дітей, так і батьків, створення сприятливих умов для розвитку дитини в сім’ї. Успішність даного напряму професійної діяльності вчителя залежить від того, наскільки ефективно вчитель здійснює роботу з сім’єю молодшого школяра, в основі якої повинна закладатися ідея співпраці як педагогів, дітей, так і батьків.

Про важливість співпраці, взаємодії вчителя з сім’єю школяра говорять не тільки сьогодні, а й у минулому столітті. Так, В. О. Сухомлинський у своїй праці «Сто порад вчителю» звертає свою увагу на важливість впливу різних вихователів, які активно приймають участь у вихованні особистості, він порівнює дитину з брилою мармуру, до якої підходять різні скульптори зі своїми різцями. Серед «скульпторів» виховання виділяє: 1) сім'ю, в якій наймудрішим вважає матір; 2) особу педагога; 3) колектив;  4) особу вихованця; 5) книжку; 6) «непередбачувані скульптори» ( до яких відносить: знайомих, родичів, гостей). Зважаючи на кількість «скульпторів», В. О. Сухомлинський висуває вимогу: педагог повинен бути мудрим диригентом оркестру майстрів-скульпторів [5,с. 532]

Вивчаючи проблему роботи вчителя початкових класів з сім’єю молодшого школяра, перш за все, необхідно звернути увагу на нормативні документи,  які координують відносини між вчителем та батьками учнів. У Законі України «Про освіту» чітко зазначено, що серед учасників навчально-виховного процесу є як науково-педагогічні працівники, так і «батьки або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу» [2, с.84].

Хочемо звернути увагу на «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», у якому чітко зазначено, що в початкових класах вчитель здійснює класне керівництво, тому він, як педагогічний працівник «здійснює  педагогічну  діяльність  з   колективом   учнів   класу, навчальної   групи   професійно-технічного   навчального  закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної  та    культурно-масової   роботи,   сприяє   взаємодії   учасників навчально-виховного  процесу  в  створенні   належних   умов   для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту». Також вчитель повинен активно взаємодіяти з батьками школяра:

-  класний керівник зобов'язаний організовувати співпрацю  з батьками, як і з усіма іншими учасниками навчально-виховного процесу, щодо виконання завдань навчання, виховання та соціального захисту дітей;

-  довідатися про умови проживання та виховання в сім’ї, відвідуючи учнів за місцем проживання, виносити пропозиції на розгляд педагогічної ради щодо притягнення до відповідальності тих батьків, які ведуть аморальний спосіб життя,  завдають шкоди дітям, як моральної, так і фізичної;

-  залучати батьків до допомоги школі й участі позакласній діяльності;

-  готувати і проводити не менше двох разів на семестр батьківські збори;

-  інформувати про рівень успішності учнів та про стан виховного процесу в класі батьків,  адміністрацію навчального закладу, педагогічну раду [4, с.86].

До професійності сучасного вчителя висувається все більше вимог, і як вважає Ю. І. Завалевський кваліфікований вчитель повинен: ефективно розв’язувати життєві проблеми; володіти вміннями змісту підготовки учнів у відповідність до вимог суспільства та змін в освіті; забезпечити умови для особистісного розвитку учнів; володіти навичками поєднання знань учнів із професійною мораллю; володіти уміннями спрямовувати інтереси та потреби учнів та їх батьків на суспільно визначену ієрархію життєвих цінностей; бути невичерпним джерелом знань як для колег, учнів, так і батьків [1, с.32].

Під час організації роботи вчителя початкових класів з сім’єю молодшого школяра мають реалізовуватися наступні напрями даної роботи:

-  вивчення сім’ї  учня, її виховного потенціалу;

-  включення батьків та членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

-  формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

-  корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя [3, с.4 ].

Робота педагога з сім’єю школяра ефективніша буде за умови використання різноманітних форм взаємодії вчителя та батьків, а саме: батьківські збори, лекції, семінари, педагогічні практикуми, дискусії, конференції, вечори запитань та відповідей, батьківський клуб та ін.

Отже, ми бачимо, що здійснення спільної роботи вчителя з сім’єю школяра є досить важливою ланкою у діяльності педагога. Але для того, щоб вчитель міг успішно здійснювати взаємодію з батьками школярів, необхідно звернути увагу на підготовку вчителів до ефективної виконання даного виду педагогічної діяльності.

 

Література:

1.   Завалевський Ю.І. Сучасний вчитель: вимір часу: навч.-метод. посіб./ Ю.І. Завалевський. - К. : Букрек, 2008. - 288 c.

2.   Закон України «Про освіту»: З внес. змінами і допов. від 23 берез. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 21. - ст. 84.

3.   Класний керівник і батьки: забезпечення партнерства і співпраці: збірка матеріалів з досвіду роботи./ Укл. А.І. Тюпа. – Миколаїв: ОІППО, 2012. – 48 с.

4.   Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти:  вiд 06.09.2000  № 434 // Офіційний вісник України - 2000р. – № 40. – С. 86.

5.   Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – Т.2. – К. : Рад. школа, 1976. – С. 532-534

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (25.03.2016)
Просмотров: 312 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]