Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Проблема підготовки експертів з освіти в Україні

Автор: Пономаренко Н.Г., Миколаївський національний аграрний університет

 

В сучасних умовах оновлення змісту освіти, активізації проектної та інноваційної  діяльності, впровадження нетрадиційних форм і методів навчання й виховання виникла потреба у фахівцях, які здатні досліджувати педагогічні явища, процеси, проблеми, результати педагогічної діяльності, а також прогнозувати розвиток освіти, оцінювати альтернативні рішення і визначати найкращі результати організації освітнього процесу з метою поліпшення якості та відновлення змісту освіти  та надавати консультативну допомогу авторам та колективам освітніх закладів.

М. В Соловей пропонує модель підготовки магістрів з менеджменту освіти до здійснення експертизи діяльності навчального закладу. У ході розробки компонентів змісту навчальної дисципліни науковець виходив із уявлень про цільовий, теоретичний, організаційний і діяльнісний компоненти змісту підготовки до експертної діяльності. Цільове призначення курсу спрямоване на формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту освіти, яка включає знання основних понять, проблем, принципів, методологію і методи експертизи загальноосвітнього навчального закладу; організаційні умови і нормативно-правові засади експертизи; критерії експертної оцінки основних видів діяльності навчального закладу та управління закладом освіти. Характерними особливостями теорії експертизи є опанування поняттям, предметом експертизи і методами експертних оцінок, кваліметрією як інструментом вимірювання складних проблем. В організаційному відношення важливим є опанування інструментарієм і технологією експертизи. Сутність останньої позиції полягає у науковому обґрунтуванні етапів експертизи та використання документів фіксації оцінок і суджень експертів як при організації експертизи так і формальній груповій обробці результатів. Важливим компонентом компетенції фахівця є його професійні уміння. У сфері експертизи закладу освіти – це уміння: планувати експертизу; організовувати роботу експертної комісії, здійснювати експертизу навчально-виховного процесу за його структурними, організаційними і змістовними елементами; вивчати і надавати експертну оцінку позакласній виховній роботі; матеріально-технічному і методичному забезпеченню тощо [1, с. 208].

На думку О. С. Боднар, при формуванні вимог до експерта використовують ідеальні моделі, що містять великий спектр різноманітних характеристик і компетентності, у структурі яких пропонують виділити такі основні складові: особисті якості  (риси характеру, психологічні дані, моральні принципи), природні здібності,  досвід, досягнення в професійній діяльності, незалежне становище щодо об’єкту експертизи. Цей комплекс доцільно застосувати і при відборі кандидатур для експертного оцінювання в освіті. Моделі експерта повинні узгоджуватись із завданнями експертизи. Тоді кожна складова моделі  може мати свої домінанти. На основі готових моделей оцінювання, які пропонують науковці, можна виокремити певний набір умінь, необхідних експерту. За цією моделлю необхідних умінь можна будувати програму навчання експертів та проводити оцінювання їх компетентності. О. С. Боднар, аналізуючи проблему підготовки експертів з освіти, наголошує, що для підготовки методистів-експертів та формування у них аналітико-експертних компетенцій через інститути післядипломної освіти можна запровадити навчання, за  результатами якого слухачі отримують відповідні сертифікати. Під час такого навчання, на думку науковця, варто розглянути такі основні питання: специфіка експертної діяльності; педагогічний аналіз як функція управління; поняття про педагогічну експертизу; основні вимоги до документів; нормативно-правові основи атестації загальноосвітніх навчальних закладів; професійно значимі особисті якості експерта; принципи, зміст, функції, параметри, критерії, показники оцінки ефективності освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу; методика збору експертної діяльності; методика обробки експертної діяльності.

Крім того, підкреслює О. С. Боднар, для підготовки експертів варто створити постійно діючі семінари, майстер-класи з з експертного оцінювання, Школи експертів, віртуальні спільноти експертів-методистів, експертів-управлінців, спецкурси, вебінари тощо [2, с. 36].

Таким чином, підготовка експертів з освіти в Україні здійснюється в рамках підготовки фахівців з освітнього менеджменту або через інститути післядипломної освіти. Крім того, з метою підготовки експертів з освіти варто створити постійно діючі семінари, майстер-класи з з експертного оцінювання, Школи експертів, віртуальні спільноти експертів-методистів, експертів-управлінців, спецкурси, вебінари тощо.

 

Література:

  1. Соловей М.В. Підготовка магістрів до експертизи діяльності навчального закладу / М. В. Соловей // Педагогічний дискурс. – 2009. - Вип. 5. – С. 207-209.
  2. Боднар О.С. Підготовка експертів з оцінювання діяльності науково-методичних установ і загальноосвітніх навчальних закладів у сфері методичного менеджменту / О.С. Боднар // Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : тематичний збірник праць /  упоряд. А.А. Волосюк за заг. редакцією Н.А. Мельник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 118 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (25.09.2015)
Просмотров: 433 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]