Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Загальна характеристика професійної діяльності фахівців залізничних спеціальностей

Автор: Єфремова Анжеліка Яковлівна, Український державний університет залізничного транспорту

 

Успішність професійної діяльності багато в чому визначається відповідністю особистості фахівця вимогам ринку праці і професії. У зв'язку з цим, розвиток професійно важливих якостей є неодмінною умовою успішної реалізації професійних функцій. Розглядом проблеми професійно важливих якостей через призму професійно-прикладної фізичної підготовки займалися    В. А. Кабачків, Л. П. Піліпей, В. І. Філінков, Р. Т. Раєвський, С.В. Халайджі,    Н. В. Чухланцева і ін.

Вивчення конкретних видів трудової діяльності називається   професіографією, а результат вивчення — професіограмою. Професіограма включає цілу сукупність характеристик про певну професійну діяльність; техніко-економічні характеристики; соціальні, соціально-психологічні і санітарно-гігієнічні характеристики умов праці. Зазначені в професіограмі характеристики називають професійно важливою ознакою і розглядають їх як сукупність психічних процесів і особливостей особистості, які актуалізуються конкретною професійною діяльністю і впливають на її результат.

Професіограма включає:

1.   Характеристику виробничого процесу з описом прийомів роботи, характеристику типових аварій, травм та умов організації праці.

2.   Характеристику санітарних умов праці (мікроклімат, вимоги до освітлення, вентиляції) і шкідливі умови праці (запиленість, загазованість, шум, вібрація і ін.) При цьому слід відзначати не лише особливості даного виробництва, але і типові, які властиві даній професії.

3.   Вимоги до фізичних якостей, рухових вмінь і навичок.

4.   Функціональні вимоги до психофізіологічних властивостей. Для ряду складних, сучасних професій ці характеристики є найважливішими [1].

Аналіз структури професійної діяльності фахівців-залізничників виявив, що основне виробниче навантаження припадає на нервово-м’язову систему та опорно-руховий апарат і зумовлено фізичними навантаженнями статичного і динамічного характеру. Багато спеціалістів залізничної галузі виконують прогностичні, аналітичні, проектні та технологічні функції. Довготривале перебування у вимушеній робочій позі сидячи, з обмеженою руховою активністю, або одноманітними рухами, які багаторазово повторюються вимагає високого рівня розвитку статичної витривалості. При користуванні технікою від фахівця вимагається вміння дозувати навантаження при роботі рук і ніг, адже кількість рухів за робочу зміну сягає декілька тисяч. Тому відсутність здатності диференціювати силові напруження веде до більших витрат енергії, а це призводить до швидкої перевтоми і перенапруження нервово-м’язового апарату. Разом з тим, від фахівців-залізничників вимагається високий рівень рухливості і стійкості нервових процесів, висока концентрація і розподіл уваги, великий обсяг пам’яті, здатність чітко виконувати свої обов’язки в умовах дефіциту часу і емоційної напруги  [2].

Специфічні вимоги до підготовленості фахівців залізничного профілю потребують стійкості вестибулярного апарату, центральної нервової системи, гарного зору, здатності визначати відстань і швидкість руху рухомого об’єкту  «на око», обсяг, розподіл уваги на значну кількість об’єктів, вміння швидко приймати рішення в критичних ситуаціях, високий рівень сенсомоторної координації, швидкість простих і складних реакцій на зміни обставин, швидка і точна реакція стеження, добра узгодженість і точність рухів рук і ніг, рухливість у суглобах – дуже важливі якості для фахівців даної категорії. Завдяки попереднім дослідженням було визначено, що в процесі виробничої діяльності інженерів  залізничного транспорту найбільше навантаження припадає на м’язову систему, в найбільшому ступеню втомлюються м’язи спини (53%), м’язи плечового поясу (26%), а м’язи нижніх кінцівок стомлюються у 31% працівників [1, 3].

Отже, для підвищення рівня фізичної і психофізичної підготовленості майбутніх фахівців  слід орієнтуватися на професіограми основних груп спеціальностей, які містять нормовані професійно важливі якості, відображають умови професійної діяльності і вимоги до фахівців.

 

Література:

1.Давиденко А.И. Организация и содержание профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических ВУЗов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04. «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / А.И. Давиденко // Кубанский гос. университет физической культуры, спорта и туризма; - Москва, 2006. – 21с.

2.Пилипей Л.П. Професіограма спеціалістів банківської справи як модельно-цільова характеристика фізичної підготовки студентів /  Л.П. Пилипей // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – N 5. – С. 71–75.

3.Садовский В.А. Основы дифференцированной профессиональной физической подготовки студентов университета путей сообщения : учеб. пособие / В.А. Садовский. – Хабаровск : ДВГУПС, 2006. – 144 с.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (05.03.2015)
Просмотров: 524 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]