Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Сутність феномена «лідерство»

Автор: Тітова Ганна Віталіївна, старший викладач кафедри спортивних ігор ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», м.Одеса, Україна

 

Проблема лідерства завжди привертала до себе пильний інтерес як у вітчизняній, так і в зарубіжній філософській, соціально-психологічній та педагогічній науці (в різний час вчені по-різному розглядали лідерство і з точки зору його особистісних детермінант, і ситуаційних компонентів, і в плані виявлення типів лідерів, виділення стилів лідерства, і з точки зору визначення його соціальної ролі (М. Балунов, Н. Бєлякова, К. Берд, Е. Богардус, І. Волков, Е. Ганцева, В. Гончаров, Д. Гвішианє, Ю. Замошкін, Л. Картер, Т. Каширських, І. Кон, О. Клименко, О. Кудряшова, М. Маслянов, Ю. Нікітіна, Б. Паригін, І. Пєскова, А. Петровський, Є. Сайкіна, В. Сбітнєва, Є. Соколова, Р. Стогділл,В. Суханов, Г. Тажутдінова, О. Уманський, Г. Хоуманс, Ф. Кніккербоккер, Ц. Джибб, Р. Бейлз, Л. Слейтер, Ф. Фідлєр, Р. Лорд, Д. Філіпс та ін.).

В нашій країні проблема лідерства досліджувалася Д. Алфімовим, В. Ягодніковою Н. Семченко Н. Мараховською О. Хмизовою та ін. Існує досить багато визначень поняття «лідерство», класифікацій типів лідерів, теорій походження лідерства, робляться спроби опису ефективного лідера і так далі. В той же час, очевидно, що у рамках будь-якої теорії лідерства потрібна конкретизація і пошук дослідження абсолютно конкретних причинно-наслідуваних зв'язків, залежностей в процесі висунення лідерів, виникнення і прояву лідерських функцій.

Будучи предметом міждисциплінарних досліджень, лідерство як феномен потребує концептуального аналізу, що припускає поглиблене вивчення цього явища не лише у рамках філософії і історії, але і з позицій психології, соціології і педагогіки. Незважаючи на пильну увагу учених до проблем лідерства, С. Багрєцов вважає, що в цій області склалася явно кризова ситуація із-за недостатньої методологічної розробленості проблеми [1, 176].

Аналіз філософської, соціальної та психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що лідерство відноситься до динамічних процесів в малій групі і є результатом дії як об'єктивних чинників (цілі і завдання групи в конкретній ситуації), так і суб'єктивних (інтереси, по­треби, індивідуально-типологічні особливості членів групи), а також дії лідера як ініціатора і організатора групової діяльності.

Лідерство як феномен є складною педагогічною проблемою, що вимагає серйозної уваги і вивчення. Першим у вітчизняній педагогіці до цієї проблеми звернувся А. Макаренко, зробивши відкриття ідеї виховного колективу як осно­ви цілісної системи формування особистості.

Н. Жеребова визначає лідерство як один з компонентів організації та управління суспільними процесами. Авторка стверджує, що  лідером може бути тільки така людина, яка здатна ефективно взаємодіяти з іншими членами групи, організовувати їх навколо себе, сприяти результативному досягненню групових цілей. Але для того, щоб особа була здатною вести за собою групу, організовувати її діяльність та керувати нею,  вона повинна виявляти більш високий, ніж інші члени групи, рівень участі та впливу [3, 57-58].

Б. Паригін трактує поняття «лідерство» як один з процесів організації та управління малої соціальної групи, який сприяє досягненню групових цілей в оптимальний термін і з оптимальним ефектом. Автор уважав, що лідерство за своєю природою є результатом як об’єктивних (інтереси, мета, потреби і завдання групи в конкретній ситуації), так і суб’єктивних (індивідуально-особистісних характеристик людини) чинників [2, 12].

Р. Таннекебаром, І. Валер, Ф. Массарик трактують лідерство як міжособистісну взаємодію, яка виявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікативного процесу і спрямована на досягнення цілей.

При усьому різноманітті трактувань поняття «лідерство» воно розуміється в основному як здатність до домінування і підпорядкування собі інших, як верховенство в стимулюванні, плануванні і організації активності груп­и, які призводять до наміченої мети.

Лідерство проявляється як збіг трьох обставин: поява конкретної соціальної або професійної ситуації, що вимагає нестан­дартної, лідерської дії; наявність індивідів з адекватним лідер­ським потенціалом. Лідерство виникає за явної чи прихованої згоди решти членів групи  відповідно до їх настрою, змін у міжособистісних відносинах, воно може бути визначено як чинник внутрішньо групової єдності, утворення рольової групової структури (Л. Орбан-Лембрик), а також − як чинник детермінації поведінки групи в міжгруповій взаємодії (Ю. Луньов). У науковій літературі лідерство вивчається в контексті груп і визначається як мета, процес, результат, продукт, функція, форма, засіб, система, чинник, тип відносин, здатність впливати на індивідів та групу.

Ми будемо розуміти лідерство як міру провідного впливу особистості члена групи на групу в цілому у напрямі оптимізації вирішення загальногрупової задачі.

 

Література:

1.Багрецов С.А. Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом / [Багрецов С.А., Львов В.М., Наумов В.В. и др.]. – СПб., 1999. – 640 с.

  1. Парыгин Б.Д.  Регуляция социально-психологического климата трудового  колектива / Б. Д. Парыгин. –   Л. :  “Наука”,  1986. – 16 с.
  2. Руководство и лидерство (Опыт социально-психологического исследования) / Сборник научных трудов [Под ред. Б. Д. Парыгина]. –Ленинград, 1973. – 143 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.07.2014)
Просмотров: 635 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
Хорошим доповненням  до роботи, як на мене, було б дослідження авторки статті Ганни Віталіївни поняття «лідерства» в контексті спортивної сфери. Із наведенням конкретних прикладів. Це б було «живе» доповнення наведених тверджень, підкріплених  життям.  Адже для проведення та аналізу дослідження  важливий будь-який досвід.

1  
Поняття «лідерства» не зважаючи на глибоке вивчення, і в вітчизняній психології, є досить актуальним і потребує всебічного аналізу. І Ваша, стаття є важливим аспектом в цій роботі. Адже, об’єктивне вивчення будь-якої тематики потребує різних точок зору і глибокого дослідження попереднього досвіду.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]