Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Триступеневий  супровід молодого спеціаліста
 
Автор: Нагній Алла Володимирівна, завідувач Комунального дошкільного навчального закладу №190 загального розвитку
 
Стаття стане у нагоді молодим спеціалістам при входженні в професію та полегшенні адаптаційного періоду. Рекомендована для використання в роботі керівникам, вихователям-методистам, практичним психологам під час супроводу молодих спеціалістів.
Ключові слова: адаптація молодого спеціаліста, професійна адаптація, психологічна адаптація, наставництво.
 
Однією з важливих умов ефективності діяльності ДНЗ  є питання забезпечення  кваліфікованими  спеціалістами, які володіють знаннями з дошкільної педагогіки і психології та використовують  новітні  розвивальні технології. В наших  дошкільних  закладах педагогів, які здатні професійно вирішувати поставлені завдання, стає  дедалі менше. Така ситуація складається через  об'єктивні причини: по-перше, постійне поновлення колективу через плинність кадрів      ( більшість педагогів виходять за віком на вислугу років); по-друге, недостатній рівень кваліфікації  молодих спеціалістів, які влаштовуються  на  роботу; по-третє, низький рейтинг професії педагога серед підростаючого покоління нашої країни. Найбільшим ускладненням в роботі починаючих педагогів є те,що з першого дня роботи вони  мають ті ж самі обов'язки згідно Посадової Інструкції і несуть таку ж відповідальність , як і  досвідчені вихователі, а батьки і колеги очікують від них професійних дій. Та багато початківців бояться власної некомпетентності  у взаємодії з вихованцями, їх батьками, критики адміністрації та педагогів-майстрів, постійно хвилюються,  що чогось не встигнуть або забудуть. Такий вихователь не здатен не тільки на творчість, а тим паче на інновації.
У сучасній кадровій термінології часто можна зіткнутися з такими поняттями, як «відбір», «перепідготовка» та «атестація персоналу». Водночас доволі рідко вживають слово «адаптація». У словнику іноземних слів термін «адаптація» трактовано як «пристосування організму, органів чуття до навколишніх умов». Отже, людина може адаптуватись буквально до всього і, від того, наскільки швидко та легко пройде цей процес, залежить, наскільки ефективною буде діяльність працівника.
Адаптація молодого спеціаліста – це не тільки пристосування до нових умов життєдіяльності, а й активне засвоєння норм професійного спілкування, виробничих навичок, трудової дисципліни, традицій колективу, тобто це процес входження в те чи інше соціальне середовище. Особливість трудового колективу навчального закладу полягає в тому, що його атмосфера пропорційна якості роботи з дітьми. Тому створення для кожного педагогічного працівника можливості творчо розвиватися є дуже важливим завданням. Педагог, розпочинаючи свій професійний шлях, проходить професійну та психологічну адаптацію.
Професійна адаптація – процес взаємного пристосування працівника та організації, що базується на поступовому включенні працівника в трудовий режим. На перебіг адаптації впливають індивідуальні характеристики людини, її інтереси, установки, особливості інтелектуальної сфери.
Психологічна адаптація – складний, тривалий, іноді хворобливий процес, пов'язаний із внутрішніми змінами людини. Він обумовлений відмовою від звичного плину життя, доланням різноманітних професійних труднощів. Молодий спеціаліст змушений мобілізувати волю, енергію, стримувати емоції. У такому разі ламаються попередні уявлення, стереотипи діяльності, формуються нові навички, вміння, змінюється поведінка. Найважливіше значення у таких ситуаціях має духовна атмосфера колективу, що може як позитивно, так і негативно впливати на молодого спеціаліста.
Вся робота з молодими спеціалістами умовно поділяється на три нерівнозначних за змістом, обсягом і завданнями етапи адаптації: підготовчий, етап формування розвитку знань і вмінь навчально-виховної роботи та підсумковий.
 - На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого спеціаліста з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.
 - Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчально-виховної діяльності й початком формування майстерності молодого педагога.
 - Третій етап - це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого спеціаліста на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого педагога, його творчий підхід до навчально-виховної діяльності.
Сприятиме успішній адаптації кураторство з боку старших колег  - наставництво.
Наставництво – це підтримка, супровід і настанова молодої особистості на шляху розвитку власного потенціалу, вибору та професійного зростання. Основу наставництва складає педагогіка співробітництва педагога-професіонала і молодого спеціаліста з метою введення в професію, коли в процесі педагогічної діяльності   наставник передає свої знання і досвід, ознайомлює з вимогами, традиціями ,розпорядком дня в навчальному закладі, допомагає швидко і спокійно увійти в нове життя.      Наставництво – це двухсторонній  складний і багатогранний  процес , в якому відбувається особистісне і професійне зростання як педагога - наставника, так  і  педагога-початківця. Вибір і призначення наставника відбувається з урахуванням побажань обох сторін, психологічних особливостей кожного, віку людей, симпатій тощо.
Але не кожна  людина психологічно  готова  до  наставництва. Інколи трапляється,що педагог має авторитет серед колег і батьків  вихованців,  щиро захоплений своєю справою, але стати – вчителем, провідником, тренером, слухачем, довіреною особою, другом, партнером, натхненником – йому дуже важко, а інколи  навіть не по силах. Як   і  не кожний молодий спеціаліст   виявляється  хорошим учнем, достойним вчителя.
Щоб оволодіти майстерністю наставництва , педагогам потрібно:
- мати  фахові знання для ефективного виконання педагогічної діяльності;
- володіти комунікативними навичками спілкування – чітка, доступна  манера висловлювань, активне слухання, опитування, пояснення;
- вдосконалювати і самовдосконалюватися – стимулювання  фахового і особистісного зростання  обох педагогів.
Очікувані результати (як для початківця, так і для наставника) :
- професійна компетентність;
- вміння працювати з високою віддачею;
- конкурентоспроможність;
- готовність до змін;
- відкритість до інноваційної діяльності;
- налагодження довірливих стосунків з дітьми і колегами;
- конструктивне розв'язування конфліктів;
- забезпечення високої якості освіти;
- отримання задоволення від дитячої і власної творчості;
- самовдосконалення.
ПАМ'ЯТКА   ДЛЯ    ПЕДАГОГА - ПОЧАТКІВЦЯ
Входження в професію передбачає:
·  Розвиток навичок планування освітнього процесу з дітьми дошкільного віку;
·  Оволодіння вмінням самостійно проводити різноманітні види діяльності з дітьми, враховуючи знання дитячої психології, дошкільної педагогіки, вікової фізіології й окремих методик;
·  Застосування різних методів, спрямованих на творче розв’язання основних завдань дошкільної освіти;
·  Написання одного-двох рефератів, визначених індивідуальним планом;
За час входження в професію молодий педагог має навчитися:
·  Аналізувати й використовувати перспективний педагогічний досвід;
·  Брати участь у роботі педагогічних рад;
·  Регулярно проводити різноманітні форми роботи з батьками(організовувати батьківські збори, колективні, індивідуальні консультації в дошкільному закладі та під час відвідування дітей вдома тощо);
·  Постійно знайомитись з сучасними технологіями.
 
Література:
1.Кононко О. «Наставництво як форма організації соціального простору початківця»\\ Вихователь-методист ДНЗ, №9-10,2012
2.Погрібняк Н.В. «Методичні засади щодо організації роботи педагога-наставника в умовах  дошкільного  навчального закладу», Пріорітетні  напрями роботи дошкільної освіти на 2011-2012 навч.рік:методичний аспект, Запоріжжя, ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011р
3.Погрібняк Н.В. «Основи стажування молодих спеціалістів в ДНЗ», Пріорітетні  напрями роботи дошкільної освіти на 2005-2006 навч.рік:методичний аспект, Запоріжжя, ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006р
4.«Методичний супровід професійного становлення педагогів дошкільного закладу: Практико-орієнтовний посібник/ за ред..Н.В.Губанової. – Донецьк:Витоки, 2010. – 266с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (13.02.2014)
Просмотров: 1127 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]