Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Використання комп’ютерних технології при вивченні англійської мови в режимі онлайн

Автори:

Окунькова Лілія Олексіївна, викладач кафедри англійської філології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Карасова Діана Аліківна, студентка 2го курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

 

Ключові слова: Технології, комп’ютерні технологія,  переклад, конотації, електронний ресурс, Google-translator.

Одним з важливих напрямків розвитку освіти є нові комп’ютерні технології, можливості яких дуже великі. Часто студенти стикаються з проблемою трансформації значення слова з рідної мови в іноземну і навпаки, коли у друкованому словнику подається  обмежена  кількість варіантів перекладу необхідного еквіваленту. У повній мірі це ускладнює роботу перекладача а іноді робить її не можливою для виконання. Але використання новітніх технологій вирішує цю проблему. Існує дуже велика кількість різноманітних програм та ресурсів, безліч різних онлайн словників у яких можна знайти саме ту дефініцію яка необхідна перекладачу. Сучасна молодь в переважній більшості працює в он-лайн режимі з використанням комп’ютерних технологій.

Технологія – це сукупність методів, процесів і матеріалів, використовуваних в якій-небудь галузі діяльності, а також науковий опис способів технічного виробництва[1].

Комп'ютерні технології  – це суттєва складова сучасних інформаційних технологій, що є сукупністю засобів та методів одержання, накопичування, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп’ютера для посилення ефективності діяльності учнів та вчителів[2].

Сучасний переклад включає в себе не лише розуміння слова або фрази а й вірне використання його еквівалента чи синоніма в конкретній ситуації. Одне і теж слово має абсолютно різне тлумачення згідно сфер його використання. Одного книжкового словника не достатньо для точного перекладу, тому використання комп’ютерного ресурсу дає змогу отримати правильну інтерпретацію значення лексеми. Такий вид роботи розширює як лексичний запас студента так і розвиває його почуття мови.

В даній статті увагу присвячено проблемам використання комп’ютерних технологій при перекладі лексичних одиниць які призводять до конфузу. Бо саме конотація слова в тексті є найважливішим аспектом у вивченні іноземної мови та коректного використання її у спілкуванні.

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували вчені А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молібог та зарубіжні – Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер. Проблема використання сучасних комп’ютерних технологій у сучасному педагогічному процесі, висвітлена Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова, С. Пейперта, Є. Полат та ін. Науковці стверджують, що впровадження комп’ютерних технологій у практику навчання є однією з форм підвищення ефективності навчального процесу [4, с. 404].

Сучасна система Інтернет надає велику кількість ресурсів для професіонального перекладу серед яких першість займають: Google-translator, Уandex- translator, Lingvo-Online і т.д.

Найбільш популярним серед них є і залишається Google-translator, так як являється найбільш коректним з точки зору вокабуляру, граматики та навіть порядку слів, що залишається характерною проблемою для романо-германських мов. Перфектні лінгвістичні знання плюс досконале володіння комп’ютером в мережі Інтернет творить диво у перекладацькій справі. Щоб вірно знайти варіант перекладу в тексті мало скористатися електронним ресурсом, необхідно розумно вибрати з довгого списку запропонованих слів саме те, яке відповідає контексту. Даний аспект і представляє собою проблему яку вирішуючи, студент розвиває та удосконалює своє почуття мови. Людська пам'ять не в змозі утримати в голові велику кількість антонімів та синонімів для передачі соціокультурного феномену. Отже на допомогу приходить електронний ресурс. Юному перекладачеві залишається лише відкоригувати запропонований даною програмою текст, що не таке вже й легке та швидке завдання.  Для трансформації конотації слова потрібно враховувати такі комунікативні аспекти мови як, стиль, діалект та професійну спрямованість. Все це залежить від майстерності  та “гнучкості” студента.

На приклад: терміни code-shifting (перемикання кодів) та code-mixing (змішування кодів) в українській мові можуть перекладатися як пояснювальною фразою так і калькуванням даних словосполучень. Але в зворотньому  порядку це не допустимо. Так як інших або синонімічних термінів не існує[5, с. 26].

Розглянемо випадок неспівпадання трансформації перекладу деяких лексем в текстовому потоці:

Аналізуючи роль українських запозичень в англійській мові можна зробити певні  висновки, що такі події, як Помаранчева революція 2004 року та політична криза 2013-2014 років значною мірою сприяли входження української лексики до вокабуляру англійської мови. Але, нажаль, не зважаючи на те,  що більшість українських запозичень міцно закріпилися у словниковому складі англійської мови, сфера їх вживання залишається досить вузькою[6, с. 36].

Google-translator пропонує наступний варіант даного абзацу з дослівним хибним перекладом: Analyzing the role of Ukrainian debt in the English language can draw some conclusions that events such as the Orange Revolution of 2004 and the political crisis of 2013-2014 years contributed significantly to the occurrence of Ukrainian vocabulary vocabulary to English. But, unfortunately, despite the fact that most of the Ukrainian debt firmly entrenched in the vocabulary of the English language, the scope of their application is fairly narrow.

Слід зрозуміти лінгвістичні недоліки та приблизно зробити такий варіант:

Analyzing the role of Ukrainian borrowings in the English language can make some conclusions that events such as the Orange Revolution of 2004 and the political crisis of 2013-2014 years contributed significantly to the occurrence of Ukrainian words in English vocabulary. But, unfortunately, despite the fact that most of the Ukrainian borrowings firmly entrenched in the vocabulary of the English language, the field of their using is quite narrow.

Отже використання комп’ютерних технологій в навчальній діяльності студента є корисним, бо сприяє більш ретельному закріпленні знань і умінь. Допомагає та в більшій мірі поліпшує та полегшує перекладання текстів та різної інформації студентами. Процес навчання робить цікавішим,  і призводить до мотивація, що  є рушійною силою, що спонукає студентів до вивчення англійської мови.

 

Література:

  1. Технологія. – [Электронный ресурс]. – Режим доступаhttps: //ru.wikipedia.org/wiki/Технология
  2. Комп'ютерні технології в сучасному суспільстві. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://ukrbukva.net/2463-Komp-yuternye-tehnologii-v-sovremennom-obshestve.html

  1. Фридланд А.Я. Информатика и компьютерные технологии. А.Я. Фридланд, Л.С. Ханамирова.- М.: Астрель. 2003.204 с.
  2. Олійник Ю. І. Способи використання інформаційних комп’ютерних \ технологій у підготовці фахівців галузі дошкільної освіти / Олійник Ю. І. // зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 51. – С. 403–408.
  3. Korzhov S.Yu., Okunkova E.O. The phenomena of code-shifting and code-mixing as a part of socio-communicative system // сб. материалов VII (LIX) Международной научно-практической конференции: Научный прогресс и его роль // Киев. 2015. – 26с.
  4. Карасова Д.А. Роль українських запозичень в англійській мові // сб. материалов VII (LIX) Международной научно-практической конференции: Научный прогресс и его роль // Киев. 2015. – 36с.
  5. Історія появи комп’ютерів. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/Комп'ютер
  6. Информатика: Базовый курс/Под ред. С.В.Симоновича. - СПБ.:Питер,2002. 400 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (25.08.2015)
Просмотров: 459 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]