Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Англійська мова в шкільних навчальних програмах Буковини в 1880-1890х роках

Автор: Тумак Оксана Михайлівна, магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 

Буковина – особливий регіон з цікавою історією, для якого характерне розмаїття національностей і мов спілкування. Особливої уваги заслуговує австрійський період коли функціонували і мирно співіснували п’ять основних крайових мов: українська, румунська, польська, німецька та ідиш. Актуальними були феномени пограниччя, мультикультуралізму й полілогу культур, які набувають особливого значення для об’єднаної Європи, розуміння загальноєвропейських інтеграційних процесів. Аналіз тогочасних навчальних програм, що є предметом нашого дослідження, допоможе краще відтворити картину минулого, а також зробить внесок у розвиток педагогічної науки, зокрема методики навчання англійської мови.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить що саме період ХІХ – початку ХХ століття є найбільш видатним в становленні української мовної освіти. Тенденції розвитку методики навчання англійської мови на Буковині як окрема наукова проблема комплексно й систематично в обраних хронологічних межах не досліджувалася.

Розвитку освіти Буковини присвячені праці Н. О. Гнесь, І. В. Житарюка, Л. І. Кобилянської, Б. І. Лабінської, О. І. Пенішкевич, І. М. Петрюк, та ін., однак методичні аспекти навчання англійської мови у різних типах шкіл Буковини в час панування на цій території Австро-Угорщини не були об’єктом спеціального наукового дослідження.

Характерною рисою Буковини (у складі монархії) була поліетнічність, екзоглосна та дисбалансована ізольована багатомовність, розмаїття віросповідань та культур. Відзначаючи заробітчанський характер міграції та створення нових поселень за національно-професійними ознаками, можемо говорити про тогочасну замкненість мовно-культурних систем кожної окремої новозаселеної нації (до 1850-х років) [3, с. 251-252].

Після національно-демократичної революції 1848-49 років мовна ситуація істотно змінилася, враховуючи дозвіл на відкриття національних шкіл. Англійська мова була введена як обов’язковий предмет у гімназіях, жіночих ліцеях і реальних школах на початку 1870-х років, про що свідчить переписка Крайової шкільної ради Буковини з Міністерством віросповідань і освіти Австро-Угорщини, віднайдена в Державному архіві Чернівецької області [1].

Перейдемо до опису навчальних програм з англійської мови. Навчальна програма з іноземних мов вважалася державним документом, який визначав мовну політику на відповідному ступені навчання і складав основу для функціонування та вдосконалення системи навчання іноземної мови, відображав рівень розвитку методичної науки. Вона була базою для створення підручників з іноземної мови, як один з матеріальних засобів навчання іноземної мови виконувала організаційну та координуючу роль, визначала зміст навчання іноземної мови [2, c. 53].

Навчальні програми з іноземної мови, розроблені на західноукраїнських землях у 1867-1890 рр. являли собою цілісну систему сформульованих цілей навчання іноземної мови, структурований зміст навчання, навчальний план. Вони мали пояснювальну записку, яка в основному розкривала історію навчального закладу, нововведення та вказівки щодо навчання другої та третьої національних мов. Програма складалася з навчального плану для всіх предметів, списку підручників для вивчення кожного предмета, переліку іспитів і питань до них (в основному це стосувалося середньої ланки освіти). Дирекція шкіл Буковини сама друкувала навчальну програму для кожного окремого типу навчального закладу з додаванням до неї списку вчителів з кожного предмета, а також прізвища та ініціалів учнів, їхньої національної приналежності. Навчальна програма з іноземної мови затверджувалася Міністерством віросповідань і освіти Австро-Угорщини, містила мету, вказівки про обсяг навчального матеріалу для кожного класу [2, c. 55].

Наведемо фрагмент навчального плану з англійської мови для вищих реальних шкіл Буковини на 1890/91 шкільний рік (див. Табл.).

Таблиця

Кількість годин для навчання англійської мови

у вищих реальних школах Буковини

Предмет

Класи

I

II

III

IV

V

VI

VII

Англійська мова

3

3

3

 

V клас. Вивчення правил вимови. Морфологія. Запам’ятовування уривків із творів художньої літератури. Читання нескладних текстів з урахуванням правил вимови. Переклад з англійської мови. Написання диктантів. Письмові роботи у першому і другому семестрах кожного тижня.

VІ клас. Читання уривків розповідного і описового змісту. Постановка питань та відповіді щодо прочитаного, переказ. Вивчення правил синтаксису. Переклад з рідної мови на англійську. Написання диктантів, домашніх і класних робіт на основі прочитаних текстів.

 VІІ клас.  Вибір більш складного матеріалу для читання творів літературно-історичного змісту. Читання епічної поезії найновішого часу. Написання листів. Продовження вивчення синтаксису. Мовленнєві вправи: переказ прочитаного, цитування напам'ять окремих уривків. Вправи на переклад з рідної на англійську мову. Всі 4 тижні класна і домашня роботи [4].

Можна стверджувати, що організація навчального матеріалу здійснювалася від простих і легких для засвоєння мовних явищ до складніших. Вивченню підлягали частини мови (іменник, прикметник, дієслово), складносурядні й складнопідрядні речення та ін. Крім того, навчальна програма включала вимоги до навчання інших аспектів мови, наприклад, вимагалося дотримуватися правил вимови. Навчання за програмою структурного типу здійснювалося, в основному, з опорою на мовні правила й використання спеціально підготовлених мовних вправ, а "лінійна" передача учням декларативних знань передбачала розвиток вміння учнів аналізувати окремі частини мовної системи: структуру, функції, поняття та ін. [2, с. 59].

Вивчення розвитку української мовної освіти в історичній ретроспективі в час реформування мовної політики України є актуальним питанням. Важливим є винайдення причин які послужили поштовхом до формування системи мовної освіти та її розвитку за часів Австро-Угорщини, а також актуальним є використання методичних прийомів того часу для вдосконалення сучасної методичної науки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку може стати аналіз підручників з англійської мови, укладених на Буковині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 

Література:

  1. Державний архів Чернівецької області (ДАЧО) – Ф.211, спр. 1925. – оп. 1. – 1882–1890 рр.
  2. Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнских землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : Монографія / Б. І. Лабінська. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.
  3. Огуй О.Д. Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774-1918 рр.) / О.Д. Огуй // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки: журнал. – №20 (269): Мовознавство. – Луцьк, 2013. – С. 250-255.
  4. Program der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz für das Schuljahr 1890/91. Veröffentlicht von Dr. Wenzel Korn. – Czernowitz : Druck von Rudolf Eckhardt, 1891. – 53 S.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (21.11.2014)
Просмотров: 547 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
2  
Над дуже цікавою темою взялася працювати авторка наукової роботи.  Справді, в наш час реформування освіти, як намене, було б надзвичайно корисним перейняти важливі аспекти  системи мовної освіти за часів Австро-Угорщини. І в подальшій роботі авторці допоможе аналіз підручників з англійської мови вивчення того часу. Результатів такої цікавої праці будемо чекати із нетерпінням.

1  
ОксанаМихайлівна, дякую за цікавий екскурс в історію. Буковина – це особливий край, в
якому паралельно існують кілька культур. Про вивчення англійської мови було
цікаво дізнатись. Це ще раз підтвереджує, що Чернівці ніколи не мирились із
статусом провінції, намагаючись перейняти все краще, що існувало в тодішній
столиці. Як результат, Україна має надзвичайне, неординарне місто, краса,
котрого захоплює, а багатогранність культурних зв’язків вражає.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]