Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Розробка єлектронного посібника

Автор: Клименко Наталя Іванівна, студентка 5 курсу кафедра інформатики і кібернетики МДПУ, г. Мелітополь

 

У статті розглянуто актуальне питання розробка електронного посібника «Методичні розробки уроків інформаики у 5 класі» Визначено поняття «електронний посібник», вимоги до його структурної організації. Проаналізовано переваги та недоліки їх використання у навчальному процесі. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним  із пріоритетних  напрямів  розвитку  освіти  є  впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ),  що  забезпечують  подальше  удосконалення навчально-виховного  процесу,  доступність,  ефективність  освіти  та  рівний  доступ до  якісної  освіти,  підготовку  молоді  до  життєдіяльності  в  інформаційному суспільстві.

Досягнення цієї мети передбачає створення електронних засобів навчального призначення  (ЕЗНП).  Впровадження  ІКТ  у  навчання  всіх  дисциплін  відкриває широкі  перспективи  поглиблення  теоретичної  бази  знань  учнів, посилення  прикладної  спрямованості  навчання,  розкриття  творчого  потенціалу учнів і вчителів у відповідності до їх запитів і здібностей.

Одним  із  видів  програмних  засобів  навчального  призначення  є  електронні посібники.

Електронний посібник – це основне навчальне електронне видання зі систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі і реалізує переваги розв’язання навчальних завдань засобами інофрмаційно-комунікаційних технологій. Електронний посібник не може бути зведений до паперового варіанту без втрати його дидактичних властивостей.

Термін «електронний посібник» останнім часом широко використовується у педагогічній  науці. Я постараюсь викласти логічні пункти, як можна створити електронний посібник. Розглянемо це на конкретному прикладі. Спочатку потрібно встановити тему, яка має бути висвітлена в посібнику.

Отже мета,  розробити електронний посібник на тему «Методичні розробки уроків інформатики в 5 класах».

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання,  пов’язані  із  створенням  та  використанням  електронних  засобів навчання, зокрема  електронних  посібників,  досліджувались  такими  науковцями: В.Н. Агеєв, В.П. Вембер,  Є.Ф. Вінниченко,   Н.В. Морзе, С.А. Раков, І.В. Роберт,            Л.С. Шевченко та ін.

  • : розробка електронного посібника.
  • : електронний посібник з інформатики на тему «Методичні розробки уроків у 5 класі».

Новизна полягає в з’ясуванні основних вимог до електронного посібника та розробці самого електронного посібника з інформатики  «Методичні розробки уроків у 5 класі» за допомогою програми eBook Maestro.

Досягнення цілі здійснювалось розв’язанням таких основних завдань:

1. Проаналізувати стан розробки електронних посібників для загальноосвітньої школи  та  їх  впровадження  у  навчальний  процес,  з’ясувати  умови  ефективного використання  розроблених  електронних  засобів  навчального  призначення вчителями  та  учнями,  а  також  визначити  переваги  існуючих  ЕЗНП,  що використовуються  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  типові  недоліки  та шляхи їх уникнення.

2. Визначити  науково-методичні  вимоги  до  електронних  посібників  для загальноосвітньої школи.

3. Розробити проект технологій навчання з теми «Редактор презентацій» з предмету «Інформатика».

Для того, щоб електронний посібник якнайкраще відповідав сучасним вимогам до навчального процесу, необхідно, щоб він поєднував в собі функції підручника, викладача, довідково-інформаційного посібника, консультанта, тренажера, контролюючого засобу.

При розробці свого електронного посібника з інформатики  «Методичні розробки уроків у 5 класі» я використала  програму eBook Maestro. eBook Maestro – це універсальна програма для створення цифрових інформаційних продуктів (таких як електронні книги, презентації, журнали, альбоми, галереї, керівництва, оффлайн web-сайти, звіти, тренувальні курси, тести, опитувальники і т.д.).

EBook Maestro – це HTML -> EXE компілятор, що використовує все багатство можливостей HTML Підтримує форматування тексту, вставку зображень, Flash, Java скрипти, аудіо, відео, і т.д.

Книга створювалась в чотири етапи:

- вибір джерел.

- набір тексту по розділах,

- приготування сторінок,

- створення книги.

На першому етапі розробки електронного посібника потрібно було проаналізовано підібрану літературу для розробки електронного посібника.

Другий етап був присвячений розробці структури посібника.

Третій етап робота з програмою EBook Maestro та оволодіння необхідними знаннями та вміннями для створення електронного посібника .

Четвертий етап - розробка дизайну, створення основних елементів управління, меню, створення заставки, компонування, зв’язок програми з необхідними додатками. Створення книги (рис.1)

Ефективність даного посібника визначається кількісною оцінкою якості засвоєння знань учнів з даної теми.

Висновки

Електронні посібники в цілому спрощують роботу вчителя, водночас роблячи процес засвоєння нового матеріалу доступним і наочним. Результати методики викладання уроків інформатики в загальноосвітніх школах із застосуванням комп’ютерів показує доцільність їх використання. Тому слід вивчати і поширювати досвід їх використання та проводити роботу зі створення електронних навчальних посібників для вивчення інформатики та інших шкільних предметів.

 

Література:

1.Вембер В. П. Навчально-методичні вимоги до електронного підручника / В. П. Вембер //Науковий часопис НПУ імені М. П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтованісистеми навчання: Зб. наук. праць Редрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. –№ 4 (11). – С. 50–56.

2. Морзе Н.В. Розвиток інтелектуальної активності учнів на основі задачного підходу під час навчання інформатики / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 4. – С.10-14.

3. Сайт: http://www.rusedu.info/.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.05.2014)
Просмотров: 651 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/7
Всего комментариев: 1
1  
Актуальність розкритої теми визначається  потребами сучасної освіти. Ви вказали: "Новизна  - з’ясування основних вимог до електронного посібника…". Щось я не зрозуміла, як поєднується "новизна" із "визначенням основних вимог..."? Можливо треба це включити в інший розділ? Перевірте роботу ще раз уважно - є різні помилки (пунктуація, орфографія).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]