Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Можливості використання досвіду організації навчання «Техніки» учнів загальноосвітньої школи Республіки Польща в Україні
 
Автор: Монько Роман Мирославович, аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 
Орієнтація України на входження до світових інституцій обумовлює модернізацію системи освіти та приведення її до стандартів європейського освітнього простору. На часі актуальним є зближення змісту і якості освіти у різних країнах Європи. Під впливом такої концептуальної ідеї відбувається удосконалення навчальних планів, програм, підручників та іншого організаційно-методичного забезпечення навчальних закладів, починаючи з базової школи і закінчуючи вищими навчальними закладами (ВНЗ) третього та четвертого рівнів акредитації.
Польща – країна дуже близька за світоглядом до України, крім того, вона вже чимало часу у Євросоюзі та має досвід переходу від командно-адміністративної системи до демократичної. У ній раніше, ніж в Україні, почалися реформи в освіті і суспільстві.
Проблемі технічної освіти в Польщі присвятили свої дослідження Т. Новацкі, 3. Домбровскі, В. Зажецка, А. Маршалєк, С. Шаєк, Р. Польни, X. Поханке, В. Фурманек та ін.
Однак, в практиці роботи українських педагогів недостатньою мірою використовується досвід організації навчального процесу країн Європи, через його незначну висвітленість.
Вищеназвані аргументи зумовили вибір теми статті.
Мета статті – розкрити можливість використання польського досвіду організації технічної підготовки учнів в Україні.
Основна форма реалізації програми з предмету «Техніка» у школах республіки Польща є технічні завдання. У ході їх виконання розвивається технічна активність учнів. Під час реалізації програми виділяють три види завдань: творчі, монтажні, експлуатаційні (сфери обслуговування). Вирізняють, також завдання із креслення. Головною метою технічних завдань є формування в учнів технологічних, монтажних умінь [5, с. 33–36].
Технічні завдання є актуальними і для навчального процесу в школах України, оскільки орієнтують учня на знання техніки, технологій,  формування технічно й технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного середовища [1].
Вивчення кожної теми з предмету «Техніка» в Польщі включає такі етапи: усвідомлення учнями потреби опанування даного вміння і демонстрація через корективи вчителя способу виконання окресленого вміння, пробне читання схем при повному контролі вчителя для недопущення до довільного способу діяльності учнів, повторення цієї послідовності в наступних завданнях, правильне і чітке регулювання її виконання.
У ході виконання учнями технічних завдань реалізовуються в повній мірі питання з області «Елементів культури праці», зокрема ті, котрі стосуються дотримання правил безпеки праці та гігієни, а також господарства й циклу організованої роботи.
Засвоєння учнями вмінь у межах визначеної технологічної операції не є справою одноразового її застосування на основі поданого вчителем зразка даної дії, а становить тривалий, специфічний за змістом і характером дидактичний процес. Цей процес включає наступні, пов'язані між собою ланки [2, с. 105–112]:
- усвідомлення учнями доцільності опанування даного вміння;
- обговорення умов, необхідних для виконання визначеної технологічної операції;
- опрацювання технологічного правила (норми) виконання цієї операції;
- перше застосування учнями вивченого правила;
- закріплення вміння.
Формування технологічних умінь, як уже згадувалося, відбувається під час виконання технологічних завдань, що складають їх основу. Ці завдання одночасно слугують ознайомленню учнів з принципами організації праці, сприяють застосуванню вивчених на заняттях норм і принципів технічного рисунку.
Загальною метою вивчення техніки в базовій школі Республіки Польща є досягнення учнями елементарного рівня загальнотехнічної орієнтації, озброєння основними практичними вміннями. Проте, загальною метою вивчення техніки в гімназії є підготовка до життя в технічній цивілізації, а конкретною – озброєння учнів визначеними практичними вміннями [3, с. 23–25].
Порівнюючи досягнення учнів з техніки, які простежуються в базовій школі і гімназії, можна помітити, що особливістю дидактичного процесу в загальнотехнічній освіті є навчання шляхом практичних технічних дій. Через ці дії повинно реалізовуватися пізнання технічної дійсності.
Навчання і здобування знань з предмету «Техніка» у Республіці Польща – практична технічна діяльність. Остання в основній школі не є спеціалізованою діяльністю, і тому в ній використовуються елементи технічного рисунка, матеріалознавства, технології виготовлення, машинознавства, електротехніки. Ці елементи не можуть, становити окремих частин, оскільки в конкретній діяльності вони взаємопов'язані [4, с. 110].
В навчальній програмі з предмету «Техніка» у Республіці Польща, як і в програмі з предмету «Трудове навчання» в Україні зроблено акцент на розвиток в учнів технічного мислення, конструкторських та винахідницьких здібностей. Спостерігається суттєва схожість окремих розділів програм, а саме: «Технологія виготовлення виробів» у програмі з трудового навчання України [1, с. 23-35] і «Основи техніки» у програмі з техніки Республіки Польща [2, с.105]. Це дає підстави зробити висновок про те, що в двох різних країнах вибрано перспективний напрямок навчання учнів основам техніки і технології, зроблено акцент на те, щоб починаючи із шкільних років учні усвідомили, що розвиток країни, насамперед, залежить від економіки, використання нової техніки і технологій на виробництві.
 
Література:
1.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5 – 9 класи. – К. : Ірпінь, 2012. – 160 с.
2.Brodziński T. Edukacja ogólnotechniczna w szkołach ogólnokształcących / T. Brodziński, G. Rua. – Zielona Góra : Praca zawód rynek pracy, 2002. –  210 s.
3.Piwowrski R. Male szkoly w Polsce / Piwowrski R. // Eukacja. 2000. – № 2. – S. 23–25.
4.PoczęsnaJ. Nauczanie i uczenie się w uczelni technicznej / J. Poczęsna. Gliwice: Helion 1993. – 227 s.
5.Tytus U. Dylematy reformy szkolnej w srodowisku wiejskim / Tytus U. // Nova Szkola. 1999. – № 4. – S. 33–36.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (12.01.2014)
Просмотров: 543 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]