Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)
Система вправ для навчання інформативного читання студентів іншомовної літератури за фахом у немовному вищому навчальному закладі
 
Автор: Біжко Ірина Анатоліївна, Дніпропетровська державна фінансова академія
 
Життя нестримно змінюється і ставить перед навчанням студентів інформативного читання нові завдання, а саме - навчатися за допомогою читання [2; 5-8]. Нині студенти мають справу з великим об'ємом інформації, який збільшується з дня у день, у зв'язку з чим, якість і структура інформації постійно змінюється. У великій кількості інформації складно орієнтуватися, якщо матеріал, що підлягає засвоєнню, не організований правильним чином і студент, як споживач інформації не володіє вміннями інформативного читання і інформаційною грамотністю.
Деякі учені пов'язують вміння інформативного читання з інформаційною грамотністю студентів, яка полягає в уміннях самостійно шукати, вилучати, систематизувати, аналізувати необхідну для вирішення навчальних завдань інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її [3; 15-16]. До вмінь інформативного читання належать пошуку, вибір, інтерпретація, інтеграція,оцінка інформації, яка міститься в текстах, які використовуються в різних навчальних або професійних ситуаціях.
Формування у студентів умінь інформативного читання обумовлене цілями і завданнями навчання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі. Відповідно до державних освітніх стандартів вищої професійної освіти однієї з цілей навчання іноземних мов на немовних факультетах у вищому навчальному закладі є розвиток умінь читати професійну літературу і вилучати з неї необхідну інформацію. Здатність вилучати інформацію з текстів навчальної, наукової, професійної літератури є базовим умінням під час виконання професійної діяльності.
Учені вважають, що успішно навчити іноземної мови можливо на основі обґрунтованої системи вправ. Успішність реалізації навчання інформативного читання залежить від правильно відібраної літератури за фахом і створеної системи вправ, послідовності їх застосування на різних етапах навчальної діяльності [1; 28].
Наше дослідження зосереджене на навчанні інформативного читання для професійних цілей іншомовної літератури за фахом, тому система вправ передбачає оволодіння уміннями інформативного читання для професійних цілей.
Згідно з етапами навчання - дотекстовому, текстовому, післятекстовому -  ми виділяємо три підсистеми вправ:
-   вправи для формування навичок  на дотекстовому етапі завдання яких, активізують знання лексики студентів і їх загальну обізнаність про тему, що вивчається; уміння висувати гіпотези та прогнозувати зміст тексту;
-   вправи для формування  умінь на текстовому етапі завдання яких, знайти за допомогою вилученої інформації вирішення проблеми, яка сформульована в завданні;
-   вправи для формування умінь на післятекстовому етапі навчання завдання, яких оцінити і зробити висновок на основі вилученої інформації.
На дотекстовому етапі навчання інформативного читання студенти виконують вправи, завдання яких надати прогноз, висунути гіпотези, щодо змісту тексту. Прогнозування може грунтуватися на заголовку тексту, візуальних опорах, інформації про автора, перегляді першого параграфа, знаходженні ключових слів в тексті, читанні кінця або середини тексту. Вправи комунікативного типу, завдання яких активізувати фонові знання студентів і створити мотивацію, щодо вивчення нової теми. Виконання вправ лексичного характеру сприяють пригадуванню або вивченню нової лексики.
Приклади завдань:
- співвіднесіть слова з його значенням;
- доберіть належне слово, яке відповідає змісту і вставте його у пропущені місця у тексті;
- обговоріть питання, які пов’язані з вивченням нової теми;
- прочитайте заголовок тексту і висуньте гіпотезу, щодо теми тексту;
- визначте тему тексту, орієнтуючись на запропонований план. Запропонуйте
денотантну схему;
- розгляньте денотантну схему тексту і запропонуйте розвиток його змісту.
Виконуючи вправи текстового етапу навчання інформативного читання студенти формують мовленнєві уміння, що забезпечують повноту вилучення інформації. Під вилучення інформації з тексту мається на увазі узагальнення інформації; коментування окремих фактів, що міс­тяться у тексті; визначення смислових частин тексту або найбільш суттєвих фактів, що містяться у тексті.
Приклади завдань:
- у двох або трьох реченнях напишіть головні факти, ідеї або повідомлення тексту;
- укажіть, яке ключове слово найкращу показує звязок ідей у тексті;
- підкресліть у кожному абзаці ключове слово.
Виконуючи вправи післятекстового етапу навчання інформативного читання студенти формують уміння виводити судження на основі фактів, що містяться у тексті;  виділяти, вилучати і фіксувати необхідну інформацію у вигляді плану або денотантної схеми; вилучати, компресувати, узагаль­нювати, фіксувати англійською мовою необхідну інформацію з тексту.
Приклади завдань:
- розташуйте речення відповідно до логіки прочитаного;
- прочитавши текст знайдіть у ньому речення, яке надає таку саму інформацію,
що написана нижче;
- порівняйте два тексту и створіть денотантні схеми ураховуючи різну
інформацію текстів.
Також на післятекстовому етапі навчання вмінням інформативного читання  виконуються умовно-комунікативні вправи: студентам пропонується доповнити або закінчити ситуацію, зробити до наданої частини тексту кінець або висновок. Під час вирішення проблемної ситуації і аналізуючи проблему, студенти описують і завершують її.
Приклад ситуацій:
1) Уявіть, що Ви керівник антикризового відділу у банку до вас звернувся клієнт з проханням допомогти  ліквідувати  кредити перед двома банками: Банк «Юнікредит» в об’єме 49 млн. і «Росевробанк» у сумі 56 млн.  Напишіть Ваші подальші дії, спираючись та текст и на свої власні знання. Як Ви будете діяти згідно чинного законодавства?
2) Уявіть, Ви працівник банку, напишіть детальну службову записку з приводу ліквідування перешкод для кредитування малого бізнесу. Під час написання службової записки використайте інформацію вилучену з тексту.
Запропонована система вправ повторюється в кожному модулі посібника з деякими змінами в порядку виконання. Вправи пройшли експериментальну перевірку, у результаті якої підтвердилась їх ефективність в формування вмінь інформативного читання іншомовної літератури за фахом у студентів фінансового факультету.
 
Література:
1. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – 28 С.
2. Цукеман Г.А. Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению. Российская академия образования. Москва: Российская академия образования, 2010. 5-8 с.
3. Spitzer K.L. Information Literacy: essential skills for the information age. – Clearinghouse on Information & Technology Syracuse University, 1998. – 15-16 pp.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (17.08.2012)
Просмотров: 525 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]