Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Педагогические науки

Визначення педагогічних умов деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників

Автор: Гащук В.А., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 

У процесі дослідження сутності, закономірностей деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та аналізу результатів констатувального етапу дослідження виникла потреба визначити педагогічні умови, що забезпечуватимуть підвищення ефективності деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.

Багато дослідників під педагогічними умовами розуміють сукупність об’єктивних можливостей, обставин і заходів, які супроводжують освітній процес, що певним чином структуровані й спрямовані на досягнення мети [1]. З урахуванням думки А. Максютова [2, с. 126], педагогічні умови ми визначаємо як обставини, реальні ситуації, що свідомо створюються в навчально-виховному процесі, завданням яких є забезпечення найбільш ефективного його перебігу та досягнення конкретної виховної мети, а саме –деонтологічної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників.

Педагогічні умови створюють можливість для закріплення і подальшого розвитку деонтологічної свідомості, перетворення знань у переконання, а через них - у деонтологічну поведінку, творчу активність в сфері професійної діяльності.

У своєму дослідженні проблеми деонтологічної підготовки студентів, які навчаються на військовій кафедрі в технічному вузі, В. Караваєв виокремлює такі педагогічні умови: використання досвіду викладацького складу; розвиток професійно-педагогічної спрямованості навчання; підвищення рівня педагогічної культури викладачів, тощо [3, с. 9]

Ефективність деонтологічної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, на думку Г. Полякової [4, с. 199], зумовлена реалізацією таких педагогічних умов: уведення деонтологічної складової у зміст післядипломної освіти; актуалізація ціннісного ставлення аспірантів до навчання в аспірантурі як проекту вибору наукової і науково-педагогічної кар’єри; спрямування провідних форм професійної соціалізації на дотримання аспірантами деонтологічних настанов морального обов’язку та належної поведінки в науковому та науково-педагогічному співтоваристві.

Проаналізувавши запропоновані дослідниками педагогічні умови деонтологічної підготовки, пропонуємо власні, що дадуть змогу ефективно здійснювати деонтологічну підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах навчально-виховного процесу вищого військового навчального закладу: упровадження деонтологічної спрямованості навчально-виховного процесу; розвиток деонтологічної культури командного та науково-педагогічного складу; оптимізація деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників через реалізацію відомчих стандартів культури прикордонної служби.

З метою використання можливостей навчально-виховного процесу у забезпеченні деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників нами було проаналізовано їх деонтологічно-виховний потенціал дисциплін. Було з’ясовано, що особливу роль у деонтологічній підготовці курсанта відіграє навчальна дисципліна “Юридична деонтологія”. Для спеціальностей, якв не передбачають вивчення “Юридичної деонтології” впроваджувався спецкурс “Деонтологія правоохоронної діяльності”.

Під час дослідно-експериментальної роботи нами була виявлена пряма залежність між наявністю у командного та науково-педагогічного складу деонтологічної культури (її рівня) та його здатністю ефективно організовувати деонтологічну підготовку курсантів. Це спричинило виділення як однієї з умов деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників розвиток деонтологічної культури командного та науково-педагогічного складу.

Однією з важливих умов забезпечення деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників є її оптимізація через реалізацію відомчих стандартів культури прикордонної служби (далі – відомчі стандарти). Відомчі стандарти встановлюють вимоги до персоналу Державної прикордонної служби під час виконання ним завдань з охорони державного кодону. Метою їх запровадження є визначення єдиних деонтологічних відомчих вимог, яких повинні дотримуватися прикордонники, а саме: до культури спілкування, зовнішнього вигляду, виконання завдань прикордонної служби та стану робочого місця, тощо. Оволодіння практичними вміннями і навичками деонтологічної поведінки найбільш ефективно здійснюється під час організації таких форм як спецкурс, гурток, а також під час військового стажування на кордоні.

Отже, комплексна реалізація визначених та обґрунтованих нами педагогічних умов дасть змогу підвищити рівень деонтологічної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників.

 

Література:

1. Вовк Л.П. Педагогічна традиція у системі освітніх інновацій / Л.П. Вовк // Пульсар. – 2000. – № 9. – С. 45–46.

2. Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : дис. … канд. пед. наук / А.О. Максютов. – Умань, 2014. – 215 с.

3. Караваев В.А. Педагогические условия деонтологической подготовки студентов, обучающихся на военной кафедре в техническом вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / В.А. Караваев. – Ижевск. : МГУ, 2011. – 20 с.

4. Полякова Г.П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі : дис. … канд. пед. наук / Г.П. Полякова – Одеса, 2011. – 220 с.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.10.2014)
Просмотров: 537 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]