Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики

Викладання математики в середніх закладах освіти Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Автор: Бобрицька Галина Сергіївна, к.п.н., ХІБС УБС НБУ

 

В ХІХ ст. був визначений зміст традиційного сучасного курсу математики, були розроблені питання організації навчального процесу (структура уроку, організація самостійної роботи і повторення, перевірка знань), були закладені основи для ефективного розвитку математичної освіти, були закладені основи сучасної методики викладання математики та педагогіки. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. визначився стрімким розвитком шкільної математичної літератури, з’явилась значна кількість нових підручників, посібників, збірників задач. Зміст та будова нових підручників обговорювалась на сторінках вітчизняних математичних журналів та на засіданнях математичних товариств. Поруч із старими, перевіреними підручниками, як «Арифметика» Леонтія Магницького (1703 р.), у середніх закладах освіти з’явилися і нові Аглобліна В., Арбузова В., Арженікова К.П., Безу Е., Бореля Е., Борисова Ф., Сатарова В., Бугаєва Н.В., Буняковського В., Глазенапа С.П., Гольденберга А.И., Давідова А., Євтушевського В.А., Єфремова Д., Кисельова А.П., Леруа Ж.,  Миккельсара Ф.Г., Рибкіна Н., Фусса Н., Шмулевича П. та ін.

Даний історичний період визначається переходом математичної літератури із розряду «для обраних» до масового користування. Серед навчальної літератури кінця ХІХ ст. значне місце посідали підручники з арифметики. У другій половині ХІХ ст. з’явились підручники з арифметики, які містили вправи та задачі. До цього часу в підручниках з математики містились тільки теоретичні відомості. Це пов’язано з тим, що у другій чверті ХІХ ст. у Російській імперії почався період підготовки до впровадження машинного виробництва у провідних галузях промисловості і транспорту. Це вимагало технічної освіти майбутніх фахівців, вміння робити елементарні розрахунки.

Аналізуючи шкільні підручники кінця ХІХ – початку ХХ ст. та порівнюючи із сучасною шкільною програмою з математики, можна зробити наступні висновки:

- В сучасному шкільному курсі математики (ШКМ) використовується теорія множин.

- В кінці ХІХ – початку ХХ ст. особлива увага приділяється поняттю арифметичної та геометричної пропорції, похідним і складним пропорціям, неперервним пропорціям. В сучасному ШКМ під пропорцією розуміють лише геометричну пропорцію, питання арифметичної пропорції не розглядаються. Вивчається пряма та обернена пропорційність.

- У досліджуваний період ШКМ був побудований таким чином, що окремо вивчались алгебра, геометрія та тригонометрія. В сучасній школі частина тригонометрії, яка стосується основних тотожностей, їх перетворень, формули подвійного аргументу, вивчаються в курсі алгебри, а застосування тригонометрії для розв’язування трикутників – у геометрії.

- В минулому до задач з алгебри відносились задачі з елементарного перетворення виразів, розв’язування лінійних та квадратних рівнянь, розв’язування систем лінійних рівнянь, задачі на пропорції, прості та складні відсотки, суміші, розв’язування показникових та логарифмічних рівнянь, позбавлення від ірраціональності в знаменнику, діленню многочленів на многочлени. Зараз додається розв’язування лінійних, степеневих, показникових, логарифмічних нерівностей та систем нерівностей.

- При розгляді многочленів у формулах скороченого множення, крім квадратів та кубів двочленів, вивчались квадрати і куби тричленів та інших многочленів.

- Сучасний курс математики побудований на понятті функції та функціональної залежності, що значно спрощує введення тригонометричних функцій та перехід до математичного аналізу.

- При сучасному розвитку комп’ютерних технологій поза увагою залишились методи обчислення значень тригонометричних функцій, логарифмів, кубічних та квадратних коренів із числа, усних розрахунків, які займали значну частину ШКМ кінця ХІХ – початку ХХ ст.

- В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у середніх закладах освіти не вивчали основи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики.

- В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. приділялась увага задачам на геометричні побудови та доведення. Деякі задачі, які пропонувались абітурієнтам в досліджуваний період, і зараз вивчаються у школах із поглибленим вивченням математики. До таких задач можна віднести: побудову трикутників за даною стороною, кутом при ній та сумі двох інших сторін; побудову трикутника за даною стороною, різницею двох інших сторін і куту протилежному більшій з них; побудову трикутника за периметром та кутами; побудову трикутника за висотами, медіанами, радіусами вписаного та описаного кола та іншими елементами та співвідношеннями у трикутнику; знаходження геометричного місця точок рівновіддалених від геометричних об’єктів; знаходження точки, з якої під певним кутом видно геометричні об’єкти; поділ фігур на рівновеликі частини. Інші задачі взагалі не знаходять застосування в сучасному шкільному курсі геометрії, хоча цікаві за змістом та мають значний потенціал у розумінні геометричних об’єктів та їх співвідношень.

Порівняльний аналіз ШКМ минулого та сучасності дозволяє робити висновок про значні зміни у програмі, які вимагає сучасний розвиток суспільства. З іншого боку, певні типи задач, які залишились в минулому, можна використовувати і зараз для розвитку різних розумових навичок.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (24.04.2015)
Просмотров: 487 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]