Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Формування інформаційно-комп’ютерної компетентності старшокласників
 
Автори:
 
Онищенко Галина Олександрівна, студентка IVкурсу факультету інформатики і математики
 
Бєсова Олена Георгіївна, асистент кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
 
Актуальність дослідження.Сьогодні інформатизація освіти відбувається за допомогою цілого комплексу заходів, пов`язаних із перетворенням педагогічних процесів на основі впровадження в навчання інформаційних технологій[1,4]. Використання в навчальному процесі сучасних технічних пристроїв та інформаційних технологій призводить до нового розуміння дидактичного процесу, його аналізу, встановлення нових принципів навчання. Так, принцип доступності за традиційного навчання реалізується з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей школярів, за комп`ютерного навчання «відбувається перехід від принципу всезагальної доступності до принципу індивідуальної доступності».
Виклад основного матеріалу.Інформаційно-комп’ютерна компетентність – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що має об'єктивну і суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона виражається у вимогах, які суспільство пред'являє до професійної діяльності педагога. Суб'єктивна сторона – визначається індивідуальністю вчителя, його професійною діяльністю, особливостями мотивації у вдосконаленні і розвитку педагогічної майстерності.
В основу концепції «комп’ютерної компетентності» покладено ідею виховання компетентної людини, яка має необхідні знання та керується ними; володіє високими моральними якостями; діє адекватно у відповідних ситуаціях та несе відповідальність на певну діяльність.
Складовими комп’ютерної компетентності старшокласників є:
- система уявлень про інформатику (знання про інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках);
- комп’ютерна грамотність (уміння працювати з комп’ютером, навички користувача, здатність використовувати допоміжні апаратні засоби);
- відповідний стиль мислення.
Формування інформаційно-комп’ютерної компетентності є процесом переходу до такого стану, коли учень стає здатним знаходити, розуміти, оцінювати і застосовувати інформацію в різних формах для вирішення особистих, соціальних або глобальних проблем. Формування інформаційної компетентності припускає формування універсальних навичок мислення і вирішення задач. До них відносяться уміння спостерігати і робити логічні висновки, використовувати різні знакові системи і абстрактні моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти загальний контекст і приховане значення висловів, неухильно самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності в цій сфері. Основними елементами процесу формування інформаційно-комп’ютерної компетентності  вчителя є: уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації друкованих графічних документів; уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації аудио- і відеоматеріалів на уроці;уміння створювати презентації;уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць, технологічних карт;
-  уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за допомогою комп'ютера;уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання процесів і об'єктів, виконання креслень і ескізів;уміння використовувати комп'ютерне тестування;уміння використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, педагогічних, методичних даних.
Розвиток інформаційно-комп’ютерної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів знаходить своє відображення в конкретних функціях: пізнавальна (гносеологічна) функція    покликана сприяти систематизації знань, через неї відбувається пізнання і самопізнання людиною самої себе; комунікативна функція (інформація зберігається на паперових та електронних носіях); адаптивна функція — дозволяє адаптуватися до умов життя і діяльності в інформаційному суспільстві; нормативна функція — в інформаційному суспільстві проявляється як система норм і вимог; оцінна (інформативна) функція — формує та активізує вміння учнів орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, виявляти і розрізняти відому і нову інформацію, оцінювати головну і другорядну інформацію; розвивальна функція — дозволяє учню активно і творчо підходити до навчальної діяльності, що проявляється в самореалізації та самоактуалізації.
Висновки. Отже, щоб сформувати інформаційно-комп’ютерну  компетентність старшокласників, на нашу думку, необхідно: дати учням міцні базові знання; навчити учня де і як він може знайти потрібну інформацію; сформувати вміння застосовувати необхідні новітні інформаційні технології; розвинути в старшокласників уміння  засвоювати лише актуальну та корисну інформацію, відкидаючи при цьому все другорядне; виробляти вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовувати їх, прогнозувати та робити висновки; дотримуватися власної точки зору.
 
Література:
1.Інформатизація освіти – провідний напрям підвищення результативності навчального процесу // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2011. – № 1(89). – С.3–6.
2.Сисоєва С.О. Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика формування. Навчально-методичний посібник/ Сисоєва С.О., Баловсяк Н.В.– Чернівці: Технодрук, 2006. – 208 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (13.06.2013)
Просмотров: 654 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 3
3  
Я считаю, что залогом успешного формирования информационно-компьютерной компетентности старшеклассников является осознание необходимости получения данных знаний. Поэтому учителю информатики важно не только научить школьников пользоваться различными программами, но и показать их практическое применение - хотя бы для подготовки к другим урокам. Взаимосвязь информатики и других дисциплин открывает новые горизонты в обучении, способствует повышению интереса к предметам.

2  
Необходимость овладения знаниями в области компьютерных технологий сложно переоценить. Именно потому очень хорошо, что современная школа дает старшеклассникам возможность овладения такими знаниями. Знания в данной области никогда не окажутся лишними, они непременно пригодятся будущим выпускникам в их профессиональной деятельности.

1  
Обязательно человек должен быть компетентен в информационно-компьютерном плане - такие правила нам диктует современный мир. Долг учителя - как можно больше дать знаний и подготовить старшеклассника к реальной жизни, где во главе всего стоит компьютер. Спустя почти 10 лет после окончания школы, могу уверенно сказать, что геометрия и физика мне не понадобились, а вот информационных знаний и владения компьютером явно не хватает.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]