Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Внесок членів Харківського математичного товариства у справу реформування шкільної освіти на початку ХХ ст.
 
Автор: Бобрицька Галина Сергіївна Харківський інститут банківської справи УБС НБУ
 
В 1879 році в Харкові було створено Харківське математичне товариство (далі ХМТ), яке значно вплинуло на розвиток наукової думки на території Російської Імперії. Членами ХМТ були видатні науковці В.Г. Імшенецький, К.О. Андреєв, О.М. Ляпунов, В.А. Стєклов, Д.М. Сінцов, С.Н. Бернштейн та ін.
На початку ХХ ст. питання розвитку середньої математичної освіти носило Всесвітній характер. Для розвитку математичної освіти у світі вагомий внесок було зроблено на четвертому Міжнародному конгресі в 1908 році у Римі. На цьому конгресі зібралось понад 500 дійсних учасників. Серед них і харківські математики. Вагомість подібних з’їздів для розвитку математичної думки підкреслив у своїх враженнях про IV Міжнародний конгрес М.М. Салтиков: «труди конгресу, присвячені розвитку математичних наук, знайомства, особисті зустрічі й обмін думками з деякими вченими з цікавих для мене питань склали для мене великий науковий матеріал».
Конгрес став вагомим для розвитку математичної освіти через роботу його четвертої секції, яка називалась «Філософія, історія та викладання математики». В четвертій секції виступив професор Д. Сміт (США) з пропозицією створення міжнародної комісії, метою якої було б вивчення програм та методів викладання математики в середніх школах різних націй.
Пропозиція була підтримана і ввійшла до загалу рішень Римського конгресу. Створення комісії було доручено Ф. Клейну, Г. Грінхілу і Г. Феру. У країнах, які регулярно брали участь у роботі конгресу, були створення підкомісії. До складу Російської підкомісії входили Н.Я. Сонін, Б.М. Коялович, К.В. Фохт, К.А. Поссе і Д.М. Сінцов.
Як голова товариства, Д.М. Сінцов залучив до справи аналізу освіти в Російській імперії та вивчення досвіду зарубіжних середніх шкіл і інших членів ХМТ. До розв’язування цих питань були залучені І.К. Рус’ян, А.К. Сушкевич, С.Н. Бернштейн, Г.О. Грузинцев, М.М. Салтиков та ін.
Членами ХМТ проводився аналіз російської середньої математичної освіти. З цією метою Д.М. Сінцовим та І.К. Рус’яном проводився аналіз письмових робіт випускників реальних училищ за 1903-1912 рр. та робіт гімназистів на випробуваннях зрілості за 1907-1912 рр. [1].
Вивченню досвіду освіти в німецьких середніх школах присвячений переклад А.К. Сушкевича роботи Рорберга «Систематичний розподіл і послідовне проходження геометричних задач на побудову в математичному викладанні в німецьких середніх школах». Цей переклад був надрукований в журналі «Математическое образование» (№ 4, 1914).
З метою вивчення зарубіжного досвіду середньої математичної освіти та підготовки викладачів математики середніх закладів освіти був відряджений професор Н.Н. Салтиков. Результати цього відрядження друкувались у «Записках Харьковского Императорского Университета» (1910) та журналі «Математическое образование» (1914), а також доповідались на Другому Всеросійському з’їзді викладачів математики у Москві. Ця доповідь Н.Н. Салтикова викликала полеміку, що привело до подальшого розвитку цього питання на з’їзді та на засіданнях Харківського математичного товариства.
Про підготовку учителів Н.Н. Салтиков писав: «Що стосується істинного вміння викладати, то воно залежить від самовладання викладача і його впевненої мови, що, в свою чергу, є обов’язковим наслідком глибокого знання та енергійного характеру. Вивчення та знання педагогіки не дає користі викладачу, який не володіє достатньо ґрунтовними знаннями і не має сили волі; такий викладач ніде не зможе оволодіти увагою класу учнів або аудиторією дорослих слухачів» [2].
На думку Н.Н. Салтикова, необхідно перейняти досвід з підготовки шкільних вчителів математики у Франції та Німеччині, в яких в програму навчання входять семінари з елементарної математики, на яких виступають студенти. У Нормальній Школі Парижа учні перші три роки навчання виступали з пробними лекціями з елементарної математики. В Геттінгенському університеті проводились семінари та курси, пов’язані з елементарною математикою, якими керував відомий математик професор Ф. Клейн [2; 3; 4].
Питаннями реформування шкільної математичної освіти займались Г.О. Грузинцев та С.Н. Бернштейн.
Внесок С.Н. Бернштейна був досить вагомим. В своїх виступах на всеросійських з’їздах викладачів математики та на сторінках педагогічних журналів він провадив ідею побудови шкільного курсу математики на основі функціональної залежності. Ця ідея була підтримана у наукових колах. Реалізація цієї ідеї затягнулась через складні політичні, економічні та соціальні умови того часу (перша світова війна, жовтнева революція та їх наслідки). Вже за часи радянської влади в курс шкільної математики було введене поняття функціональної залежності.
Г.О. Грузинцев виступав за реформування курсу тригонометрії в школі та пропонував також вводити поняття тригонометричних функцій через функціональну залежність. В своїх роботах Г.О. Грузинцев пропонував розбити курс тригонометрії на дві частини, одна з яких ввійде до курсу алгебри, а друга до курсу геометрії. В середині ХХ ст. і по сьогодні. Тригонометрія викладається в школі саме таким чином.
 
Література:
1.Математическое образование. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1913, - №7, 8.
2.Записки императорского Харьковского университета. – Х. : тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 58 с.
3.Викулова О.Е. О французской школе дидактики математики // Математика в школе, 1991, № 5.
4.Ожигова Е.П. Научные связи русских и французских математиков во второй половине ХІХ в.: Наука и техника (вопросы истории и теории) – Ленинград.: АН СССР, 1971, вып. 6.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (20.03.2013)
Просмотров: 436 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]