Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках художньої культури
 
Автор: Короткіх Людмила Василівна, здобувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 
Розвиток кризових явищ у сучасній українській економіці, безумовно, впливає на обмеження можливості спілкування молоді, обмін духовно-культурними цінностями. Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку художньої культури, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.
У період, коли в старших класах інтерес до мистецтва в загальній системі інтересів школяра помітно спадає, надзвичайно важливими для формування естетичних потреб є, по-перше, здатність учителя так будувати урок, щоб учні відчули прямий зв'язок із власними інтересами. І, по-друге, необхідно обачливо підходити до вибору творів мистецтва, які повинні збагатити художній досвід учнів [5, с. 89].
Викладання курсу світова художня культура як найкраще підходить для використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Впровадження ІКТ оптимізує освітній процес, модифікує традиційні форми подачі інформації, забезпечує легкість і зручність. Цифровані фото - і відеоматеріали створюють базу для розробки презентацій для уроків. Комп'ютерні освітні програми в ігровій формі пропонують віртуальне відвідування музеїв, картинних галерей, концертних залів, дають можливість проникнути в тонкощі творчості художників, композиторів, архітекторів, скульпторів. Ресурси Інтернету дозволяють «опинитися» в найцікавіших місцях на планеті і знайти відповіді на питання, що виникають при вивченні теоретичних дисциплін.
Застосування ІКТ дозволяє істотно знизити витрати часу на вивчення нового матеріалу, дає можливість отримати більшу віддачу від роботи дітей у навчальний час, організувати позакласну роботу, розвинути інтерес до предмету, організувати проектну діяльність [1, с.15].
Вчителі СХК стикаються з низкою труднощів. Відсутність підручника з СХК, наочних посібників, репродукцій ускладнює засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. Демонстрація репродукцій книжкового формату А4 мало ефективна, оскільки вони не проглядаються на весь клас. На такому уроці використання наочності просто необхідно.
У продажу існують диски з СХК, але вони не відповідають програмі і перевантажені текстом. Презентація дає мені можливість самостійно скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з особливостей конкретної теми з предмета, і домогтися максимального навчального ефекту. Для підготовки уроку я використовую різні можливості: сканування якісних репродукцій, ресурси Інтернету, диски з СХК, електронну дитячу енциклопедію, відеофрагменти з мистецтва.
Використання електронних презентацій допомагає підносити навчальний матеріал різноманітно і цікаво, дозволяють значно підвищити ступінь емоційного впливу матеріалу, підвищує ступінь сприйняття інформації, що подається на уроці. Вчитель продумує послідовність уроку і фіксує його на слайдах презентації. Найчастіше презентація починається з назви теми уроку, наприклад: «Творчість Ван Гога», «Архітектура Древньої Греції» та ін. Можна варіювати фон слайда, можна використовувати різні анімаційні ефекти. Це сприяє підвищенню уваги дітей і радує око. Використання будь-якого переліку обов'язково припускає появу кожної нової позиції (наприклад, перерахування особливостей художніх стилів різних епох). Зручно використовувати гіперпосилання, які переносять увагу з тексту на ілюстрацію. Тексти, які слід дітям записати у зошит, також розміщуються на слайдах презентації. Це звільняє вчителя від диктування і дозволяє дитині працювати у звичному для нього темпі. Важливо, щоб текст був лаконічним і написаний великими літерами.
Використання ІКТ робить навчальний процес інтерактивним. Це дозволяє вчителеві успішно працювати з дітьми різного рівня розвитку та різним ступенем зацікавленості у предметі.
Презентації на уроках СХК можуть використовуватися:
1) при вивченні нового матеріалу. ІКТ дозволяє ілюструвати урок різноманітними наочними засобами: малюнками, репродукціями картин, фотографіями архітектурних і скульптурних пам'ятників, схемами, таблицями, картами, аудіо і відеофрагментами;
2) для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків. Гіперпосилання дозволяє вивести додаткову інформацію на слайді з текстом, зображеннями або на сайт в Інтернеті;
3) для закріплення пройденого матеріалу. Матеріал для закріплення знань є самостійною презентацією, де анімація дозволяє виводити з початку зображення, а після відповіді - супровідний текст;
4) для перевірки знань можливо складати тести та кросворди за темами.
При створенні учнями комп'ютерних презентацій формуються вміння виділити головне в інформаційному повідомленні, систематизувати і узагальнювати інформацію.
Також на уроках СХК можна формувати в учнів навички пошуку і відбору потрібної інформації через проектну та дослідницьку діяльність. Головними складовими методу проектів є дослідницька робота школярів і оцінка цієї діяльності. Створення мультимедійних проектів сприяє підвищенню інтересу до предмету, формуванню комунікативної культури.
На уроках художньої культури доцільно застосовувати різноманітні педагогічні підходи і технології, методичні прийоми, інформаційні матеріали. Кожна тема має інтерпретуватися учителем по-різному. Головне – розкрити основні положення програми щодо видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва.
Аксіоми мультимедійного навчання:
- Комп’ютер – помічник, посередник учителя, а не його заміна.
- На уроці повинен переважати діалог учнів із учителем, а не монолог комп’ютера.
- Учитель є організатором продуктивної, змістовної та результативної діяльності, а не мультимедійним маніпулятором.
- Урок має бути насичений змістовними діями учнів (розумовими, практичними), а не розвагою.
Процес використання ІКТ неминуче призводе до перегляду методів та форм організації навчання. Кожен учитель рано чи пізно прийде до цих змін. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє істотно підвищити інтерес дітей до мистецтва, їх активність, а, отже, й поліпшити якість знань учнів з СХК.
До результативності такої діяльності я відношу:
позитивну мотивацію на уроках мистецтва із застосуванням ІКТ, створення умов для отримання навчальної інформації з різних джерел (традиційних і новітніх);
набуття комп'ютерної грамотності та оптимальне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
уміння розробляти сучасні дидактичні матеріали та ефективне їх використання в навчальному процесі;
можливість організації контролю знань за допомогою комп'ютерних програм.
Комп’ютер допомагає залучати учнів до проектної діяльності. Зокрема, особливий інтерес для школярів представляє систематизація матеріалу, взятого як з навчальних посібників, так і з Internet, демонстрація його у вигляді презентацій. Це, в свою чергу, оживляє навчальний процес, розвиває різнобічне мислення учнів, дозволяє реалізувати індивідуальне сприйняття отриманої інформації. Мультимедійні презентації дають можливість для організації самостійної дослідницької, пошукової діяльності.
Виконуючи «творче оформлення» теми з художньої культури, дитина показує глибину усвідомленості матеріалу. Гармонійне поєднання тексту, ілюстрацій і звуків, продемонструє, як вона бачить і чує тему.
Та і в цій роботі існують свої проблеми. Готуючи презентаційний матеріал, учні часто використовують багато всякого матеріалу, не задумуючись над тим, чи допомагає він досягти поставленої мети. Буває, захоплюються анімаційними ефектами, що ускладнює сприймання зображення. Трапляється, що озвучення не відповідає стилю, часу, а текст містить багато орфографічних помилок. Тому будь-який матеріал, який буде демонструватися на уроці, треба ретельно перевіряти, разом з учнями виправляти, переробляти. І тут важливо, щоб усе відбувалося у досить тактовній і коректній формі, аби не образити і не принизити дитину.
Також слід ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп’ютерної інформації на уроці. Тільки за таких умов учитель досягне ефективності своєї роботи, а уміння, набуті учнем у процесі роботи з мультимедіа, допоможуть в майбутньому стати успішним у будь-якій професійній діяльності. Я вважаю, що інформаційні технології є хорошим помічником учителю художньої культури наряду з іншими засобами навчання.
 
Література:
1.Бабій К. Нетрадиційний урок за проектною технологією.//Управління школою.–2007. - №1.
2.Кнорр Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. // Сучасна школа України. – 2012. - №1.
3.Кондратова В. Застосування методу проектів на уроках художньої культури. // Мистецтво та освіта. – 2010. - №4.
4.Шкаверо І. Комп’ютерні технології як засіб художнього виховання. // Шкільний світ. – 2010. - №4(34).
5.Эстетическая культура и эстетическое воспитание : кн. для учителя / сост. Г. С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (19.02.2013)
Просмотров: 931 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]