Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Підвищення кваліфікації учителів  американських шкіл за допомогою інформаційних технологій
 
Автор: Правдiвцева Юлія Сергіївна, ДНВЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
 
Інформаційні технології широко використовуються в сучасній освіті, відкриваючи для її суб’єктів нові можливості для підвищення ефективності педагогічної взаємодії. Останнім часом інформаційні технології використовують не лише для вдосконалення навчального процесу в освітніх закладах, але й для підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл. У цьому плані значний інтерес викликає досвід, накопичений у США.
На початку ХХІ століття комп’ютерні технології почали застосовувати в цій країні не тільки для інтенсифікації шкільних уроків та самостійної роботи учнів, але й під час проведення курсу підвищення кваліфікації вчителів. Причому для визначення стратегії розвитку впровадження інформаційних технологій в освітній простір цієї країни було організовано зустріч вчительських асоціацій різних навчальних дисциплін (математики, гуманітарних та природничих дисциплін), під час якої, зокрема, обговорювалися й можливості використання інформаційних технологій як засобу підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл та встановлено цілі, яких необхідно досягти у цьому питанні.
На основі аналізу наукової літератури було встановлено, що у США існує три основні моделі підвищення кваліфікації вчителів середніх закладів освіти на основі інформаційних технологій: 1) стандартна модель; 2) модель, що базується на роботі відповідного сайту; 3) самокерована модель [2].
Проаналізуємо сутність, переваги та недоліки кожної з цих моделей детальніше. Так, стандартизована модель підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл за допомогою інформаційних технологій, як правило, передбачає впровадження централізованого підходу до викладання курсу, до якого включають спеціальні семінари та тренінги. Основною метою такого курсу є ознайомлення вчителів з новими методами роботами та вимогами до роботи вчителів, новими ідеями щодо роботи з дітьми, донесення відповідної інформації до вчителів різних регіонів, ознайомлення вчителів з особливостями впровадження отриманої інформації на практиці під час проведення спеціальних тренінгів.
Серед основних переваг вищевказаної моделі підвищення кваліфікації вчителів науковці відзначають такі: 1) ефективне забезпечення усвідомлення вчителями необхідності використання комп’ютерів у навчальному процесі, їх концентрації на нових інструкціях та організації занять; 2) наявність широких можливостей для підвищення кваліфікації інструкторів для вчителів (різновид цієї моделі для інструкторів отримав назву «каскадної  моделі»).
Разом з тим, така модель підвищення кваліфікації вчителів має й ряд недоліків. Зокрема, вона не враховує індивідуальних особливостей вчителів.
Другою моделлю підвищення кваліфікації вчителів за допомогою інформаційних технологій є модель, що базується на роботі спеціальних сайтів, яка набуває особливого значення для віддалених районів США. У цьому випадку вчителі проходять підвищення кваліфікації на базі шкіл і коледжів, в яких вони працюють, під керівництвом старшого вчителя.
До переваг такої моделі підвищення кваліфікації вчителів можна віднести: 1) місце проведення, адже вчителі не витрачають час на дорогу до вчительських  центрів та інших організацій; 2) більш гнучкий та інтенсивний тренінг педагогів; 3) забезпечення можливості неформального професійного спілкування он-лайн, що сприяє обміну досвідом та вирішенню окремих педагогічних проблем; 4) інформація, яка надається вчителям на цих курсах, пов’язана зі змінами та інноваціями щодо процесу викладання; 5) інформацію, що надається викладачам, узгоджено з планом розвитку окремої школи;              6) cприяння в організації вчительських об’єднань, які допомагають обмінюватися педагогічним досвідом; 7) індивідуальний підхід до кожного вчителя, його потреб та проблем. До головних вад цієї моделі можна віднести значні витрати часу та зусиль на підготовку інструкторів, створення програмного забезпечення, оцінювання якості засвоєння вчителем нової інформації тощо [1].
Третя модель підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США пов’язана з розробкою вчителем власної індивідуальної моделі підвищення кваліфікації, яку він завантажує на відповідні сайти (або власний сайт), що сприяє висвітленню різноманітних підходів до викладання, підходів до пояснення окремих тем з навчальної дисципліни, збагачує наявність наочних посібників, цікавих нестандартних завдань та іншого матеріалу, що робить процес навчання більш ефективним та цікавим. Разом з тим, зазначимо, що до такої моделі підвищення кваліфікації вдається тільки невелика частина вчителів, інші обирають більш традиційні моделі [3].
Як свідчить аналіз досвіду функціонування американської системи освіти, інформаційні технології сприяють вдосконаленню системи підвищення кваліфікації вчителів середніх закладів освіти, відкривають нові можливості для професійного розвитку й набуття ними професійних зв’язків.
 
Література:
1.Gaible E. Using Technology to rain Teachers / E. Gaible, M. Burns. − [ed. M. Trucano]. – Center for On-line Professional Education at the Educational development Center. – 130 p.
2.Hooker M. Models and Best Practices in Teacher Professional Development / M. Hooker // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gesci.org/old/files/docman/Teacher_Professional_Development_Models.pdf.
3.Lock J. A New Image: Online Communities to Facilitate Teacher Professional Development / J. Lock // Journal of Technology and Teacher Education. − Volume 14. − Issue: 4. − 2006. – P. 663-678.
 
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (22.01.2013)
Просмотров: 478 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]