Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Процесуальний порядок застосування особистої поруки у реформованому кримінальному судочинстві України
 
Автор: Тищенко Станіслав Володимирович, прокурор прокуратури Новомиргородського району Кіровоградської області
 
Застосування запобіжних заходів, безперечно пов’язується з обмеження фундаментальних прав і свобод людини і громадянина. Про те, кожна правова держава, навпаки, зобов’язується захищати права своїх громадян, не порушувати їх жодним чином, а можливість їх обмеження, повинна відбуватися виключно у порядку та на підставах, передбачених законом.
У зв’язку з чим, дослідження порядку застосування такого запобіжного заходу, як особиста порука, є важливим з огляду на те, як у реформованому кримінальному судочинстві України, відбуватиметься забезпечення явки підозрюваного (обвинуваченого) одним із „найлегших” для неї, запобіжних заходів. Адже вже з 19 листопада 2012 року, в Україні буде діяти новий Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК України 2012 року) [1], який внесе нові тенденції в увесь інститут запобіжних заходів.
Так, оскільки у відповідності до п. 2 ст. 176 КПК України 2012 року, особиста порука є одним із запобіжних заходів, то її застосування повинно, в першу чергу відповідати меті і підставам, загальних для всіх запобіжних заходів, та що зазначені в ч. 1 ст. 177 КПК України 2012 року.
Щодо особливостей застосування особистої поруки, то зазначимо, що даний захід безпосередньо регулюється ст. 180 КПК України 2012 року.
Зокрема, в ч. 1 ст. 180 КПК України розкривається поняття цього заходу, а саме те, що особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов’язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків відповідно до статті 194 КПК України 2012 року, і зобов’язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.
Тобто, суттю цього заходу, є те, що за поведінку обвинуваченого (підозрюваного), та виконанням ним своїх обов’язків, починають додатково відповідати й інші особи [3, 267].
При цьому, особиста порука, включає дві обов’язкових складових: 1) існування довіри з боку суб’єкта, який обирає цей захід, до поручителя; 2) поручителі повинні мати достатній вплив на підозрюваного (обвинуваченого), для того, щоб забезпечити його належну поведінку та явку за першим же викликом до органу чи особи, в провадженні яких знаходиться справа [4, 355].
Що ж до того, хто може бути поручителем, то законодавець з даного приводу нічого не вказує, вимагаючи лише, щоб дані особи здатні були, забезпечити належну поведінку та виконання підозрюваним (обвинуваченим) своїх обов’язків. Тобто забезпечити по відношенню до нього „дисциплінуючий” вплив [2, 552].
Водночас, ч. 2 ст. 180 КПК України 2012 року, встановлює вимоги вже щодо того, скільки повинно бути поручителів. Зокрема, даною нормою законодавець вимагає, щоб поручителів було декілька. Про те, якщо поручитель буде заслуговувати на особливу довіру, то він може бути і один. Однак, що розуміється під терміном „особлива довіра”, КПК України 2012 року нічого не роз’яснює.
Окрім цього, під час особистої поруки, згідно знову-таки ч. 1 ст. 180 ПК України 2012 року, від поручителя необхідно обов’язково відібрати письмове зобов’язання, про те, що він поручається за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, і зобов’язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.
Також, у відповідності до ч. 3 ст. 180 КПК України 2012 року, поручителю повинно бути роз’яснено у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань та порядок реалізації такого права.
Про те слід звернути увагу, що у випадку не виконання поручителем своїх зобов’язань, згідно ч. 5 ст. 180 КПК України, він несе відповідальність у формі грошового стягнення. А тому, поручитель може відмовиться від взятих на себе зобов’язань, лише до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший. Адже, це є вимогою ч. 4 ст. 180 КПК України 2012 року.
Водночас, залишається не досить врегульованим питання щодо того, хто виступає ініціатором застосування саме цього запобіжного заходу. Оскільки, тільки на початку вирішення питання про можливість обрання особистої поруки, обов’язково потрібно вже й наявність згоди самого майбутнього поручителя на це.
 
Література:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнятий 13 квітня 2012 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D1%94-17.
2. Громов Н.А. Уголовный процесс / Громов Н.А. – М. : Юрист, 1998 –552 с.
3. Грошевий Ю.М. Кримiнальний процес України: навчальне видання / Грошевий Ю.М., Хотенець В.М. – Х. : Право, 2000. –807 с.
4. Маляренко В.Т. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Маляренко В.Т., Гончаренко В.Г. — К. : „Форум”, 2003. –826 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (18.09.2012)
Просмотров: 731 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
А может ли взять по поруки родственники подсудимого? Именно это и не было разъяснено в статье. И еще хотелось бы узнать какой размер штрафа для поручителя, если он не исполнил в полном объеме свои обязательства? Это крайне важно и об этом тоже следует предупреждать перед подписанием документов взятия на поруки.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]