Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Фемінізація як фактор злочинності жінок

Автор: Подопригора Дмитро Євгенович, студент 4 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету "Одеська юридична академія"

 

У XX сторіччі відбувалися значні перетворення у суспільному ладі. Неможна обійти увагою і такі соціальні перетворення, як отримання жінкою рівних прав з чоловіками та феміністських рух і виникнення поняття фемінізму, який повсякденно використовується.

Данні перетворення певною мірою негативно вплинули на показники рівня злочинності жінок. На початку XX сторіччя рівень злочинності жінок коливався від 10 до 14 відсотків. На протязі сторіччя ми можемо спостерігати поступове зростання злочинності жінок, і у 90-і роки така тенденція посилилась (до 3% щорічно) і збільшилась до 17-18%.

Проблема, на мою думку, полягає в тому, що з досягненням мети, яку ставив перед собою феміністських рух, призвело до певної невизначеності жінки в суспільстві. З незапам’ятних часів жінка була хранителька сімейного вогнища, символом сім’ї. На сьогодні з наданням жінки рівних прав вона набуває нових соціальних статусів, виконує нові соціальні ролі. Також у зв’язку з цими перетвореннями ламаються стереотипи, жінка перебуває в так званому «пошуку себе» в сучасному суспільстві. Можна також говорити про значний вплив соціальних ролей на розвиток особистості.

Даною проблемою займалися такі видатні вчені, як Романюк А.С., Кирилюк Ф.М., Долгова А.І., Кудрявцева В.Н., Малкова В.Д. та інші.

При поясненні відмінностей злочинності чоловіків і жінок, як правило, прийнято виділяти причини соціального і причини біологічного характеру. Однак наступний розвиток науки показав, що пріорітет належить тим обставинам, що формуються в умовах соціального життя. Саме вони надають найбільш значущій вплив на формування злочинної поведінки жінки, як, втім, і правомірного [1, C.807].

Сім’я, сімейно-шлюбні стосунки, які займали важливе місце в житті жінки в останні роки все в більшій мірі схильні до розпаду або до спотворення. Руйнуються сталі зв’язки в сім’ї. Сім’я перестає виконувати ту контролюючу функцію, як колись. Дійсно, здобуваючи «свободу» від батьків, жінка може здійснювати різні антисоціальні вчинки, красти, обманювати споживачів і таке інше [2, C.584]. Також з рівнянням прав жінок і чоловіків на економічному тлі, жінка хоче показати також свою фінансову незалежність намагаючись навіть здобути роль годувальниці сім’ї, а це вимагає не аби яких зусиль, зважаючи на те, що по своїй психологічній стійкості, жінка набагато слабша, за чоловіків. Тому жінка шукаючи легких шляхів доходу може вдаватися до корисних злочинів, таких як крадіжка, хабарництво.

Також виникає «мнима рівність» між чоловіками та жінками в сім’ї. Так, деякі чоловіки досі не можуть змиритися з тим, що жінка рівна з ними і користуючись тим, що від природи фізично сильніші жінки, вдаються до насильства. Як відомо, то для жінки характерна стійкість афективного стану і висока імпульсивність, що може призвести до вчинення ними насильницьких злочинів на побутовому підґрунті.

Необхідно звернути увагу, що в останні десятиріччя спостерігається розкладання моральних цінностей. В повсякденне життя входять алкоголь та наркотики, як способи піти від проблем. Для жінок характерно звикання до негативних звичок, що неминуче призводить до їх дегрдації, вони починають вести антисоціальний образ життя.

«Вільність моралі» , безладні сексуальні зв’язки також роблять свою справу. Жінка яка веде такий аморальний спосіб життя схильна до зайнять проституцією, як способу легко заробити гроші.

Дана тема має різні вирішення на різних рівнях, починаючи від сім’ї, як первісний осередок суспільства і закінчуючи державним рівнем. Серед основних напрямів є вдосконалення трудового законодавства, яке б враховувало фізичні особливості жінки та передбачало збільшені відпустки, залишенням рівної з чоловіками заробітної плати жінок, але зі зменшенням кількості робочих годин. Збільшення витрат з державного бюджету на різноманітні програми з підтримки жінки та материнства.

Вважається необхідним залучення церкви до попередження злочинності жінок. Релігія з її проповідями ненасильства, любові і взаємодопомоги, скромності і слухняності, з її умінням тихомирити людей має великі можливості для зниження соціальної напруженості в цілому і тривожності жінок зокрема.[3,C.380]

 

Література:

1. Криминология: учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 3-изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. С. 807

2. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2009. С. 584

3. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 380

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (22.04.2014)
Просмотров: 483 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 1
1  
Не уверен, что единый выход из ситуации заключается в обращении к церкви. Тут требуется систематический полноценный подход со стороны государства. Пропаганда здорового образа жизни, культурная сторона развития помогут постепенно, через поколения, искоренять многие проблемы общества, связанные как с феминизацией, так и наркотиками-алкоголем.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]