Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Щодо умов, які сприяють незаконному обігу підакцизних товарів в Україні ( Деякі аспекти кримінологічного аналізу)
 
Автор: Костенко В.В., ад’юнкт докторантури та ад’юнктури, ХНУВС, капітан міліції

УДК [343.9:343.37](477)
 
Однією з центральних у кримінологічній науці проблем є проблема детермінації злочинної поведінки, яка і до сьогодні не знайшла однакового розуміння і вирішення. Проте розв’язання даної проблеми має неабияке значення, для побудови подальшої роботи, спрямованої на запобігання злочинам у сфері економічної діяльності. Беззаперечним є те, що дослідивши і вірно визначивши причини та умови, що передують протиправній поведінці,  цілком можливим є використовуючи досягнення сучасної науки та практики здійснити розробку комплексу ефективних заходів боротьби з тими чи іншими видами злочинів.
Слід також вказати, що у деяких наукових працях не здійснюється відмежування причин від умов вчинення окремого злочину та наголос робиться на чинниках, що впливають на те чи інше явище. Між причинами та умовами злочинності існує тісна взаємодія, наявність якої й дозволяє використовувати загальне поняття «криміногенні детермінанти», що охоплює як ті так і інші. Умови самі не можуть спричинити злочин і злочинність, але без них причина не може бути реалізована. Всередині система «причини – умови», що взаємодіє завжди існує якісна відмінність як у механізмі детермінації причинності та обумовлення, так і в змісті. Причини за змістом мають соціально – психологічний характер. Умови мають економічний, політичний, організаційний, правовий та інший зміст.[1, С. 147.]
Розглядаючи нашу проблематику, слід відмітити, що на думку багатьох вчених у ролі причин та умов економічних злочинів виступають досить чисельні і різні за своїм характером чинники. Так О.Г.Кальман, І.О. Христич, Ю.Г.Бойко прийшли до висновку, що причинами злочинності у сфері обігу підакцизних товарів в Україні є: розбалансованість економіки, спад виробництва, інфляція, різкий ріст соціально – економічної диференціації населення.[2]
На перший погляд, аналіз причинності незаконного обігу підакцизних товарів не представляє особливої складності, тому що весь причинний комплекс як би лежить на поверхні, є занадто очевидним. Однак таке уявлення є значно спрощеним, тому що в процесі обумовлювання даних різновидів злочинності задіяні глибинні внутрішні протиріччя соціального розвитку суспільства.
Аналіз чинників незаконного обігу підакцизних товарів доцільно провести з урахуванням можливості розподілу його на групи, а саме: чинники об’єктивного і фактори суб’єктивного характеру. Вважаємо, що це найбільш  чітка схема структурування причинності любого різновиду злочинності. На такому баченні причинності наполягав, зокрема, А.Ф. Зелінський, акцентуючи увагу на його принциповому методологічному значенні [3, с. 46].
Можливо стверджувати, що в Україні на даний момент існує дуже значний масив осіб, позбавлених законних джерел доходів і тому вони змушені шукати інші джерела доходів. Так за статисткою у сфері госпосподарської діяльності за поточний рік зареєстровано 3497 злочинів. Вивчення матеріалів судової практики за ст.ст. 203, 203-1, 204, 205 КК України показує, що значна кількість осіб з числа безробітних не зареєструвалися як приватні підприємці, не отримали спеціальні дозволи для зайняття певними видами господарської діяльності  й одержували від такої діяльності доходи, але ухилялися від сплати податків з метою використання отриманих злочинним шляхом коштів на задоволення першочергових життєвих потреб у харчуванні, одязі тощо. Так, показовим, у цьому випадку, є кримінальна справа Дзержинського районного суду м. Харкова за обвинуваченням громадянина «В», безробітного, одруженого, який був звільнений з міста роботи за скороченням штатів, та був вимушений шукати інше джерело доходів. Так він не являючись суб’єктом підприємницької діяльності, з початку січня 2009 року, знаходячись у себе вдома, незаконно виготовляв «самогон», який збував населенню з метою отримання прибутку, внаслідок чого був звинувачений у скоєнні злочину, передбаченого, ч 1 ст.203 КК України. [4]
До числа криміногенних факторів економічного характеру відносяться розбалансованість економіки, спад виробництва, падіння життєвого рівня населення, інфляція і т.д. В умовах переведення економіки на ринкові принципи певні витрати були, мабуть, неминучі. Пом'якшити їх повинні були нові господарські структури, що є як раз складовою частиною ринкової економіки. Проте сталося так, що більшість нових суб'єктів підприємництва кинулися не в виробничий сектор, а в торгово-посередницьку сферу діяльності. За деякими оцінками, в цій сфері виявилося зайнятим до 70% новостворених суб'єктів підприємництва. Однак держава не зробила ніяких наскільки б серйозних і ефективних заходів спрямованих на стимулювання виробничого сектора підприємництва. Навпаки, весь механізм створення, реєстрації, оподаткування тощо як би підштовхував і продовжує підштовхувати підприємців до всякого роду спекулятивних операцій.[5, с 69]
Потрібно констатувати, що в економічних відносинах ринкової системи сучасної України є безліч диспропорцій, проявів нестабільності, які стають сильнодіючими криміногенними факторами.
Ми погоджуємося з тією позицією, що вчинення кожного окремого злочину детермінується, з одного боку, сукупністю зовнішніх об'єктивних обставин, а з іншого боку – особистісними особливостями окремої людини – її потребами, поглядами, інтересами, звичками, цілями, мотивами, ставленням до різних соціальних цінностей, прийнятих у суспільстві, які, взаємодіючи з обставинами об'єктивної дійсності, викликають намір і рішучість учинити злочин.
Наприкінці слід зазначити, що злочин може бути детермінованим не однією будь-якою причиною й умовою, а низкою різноманітних причин і умов, серед яких іноді досить важко вичленувати головну, безпосередню детермінанту. Встановлення та ґрунтовний аналіз цих чинників потребує більш глибокого дослідження. Однак встановлення найбільш повного комплексу причин і умов без обмеження лише тими детермінантами, що занадто очевидні і лежать як би на "поверхні”, дозволяє найбільш точно відповісти на запитання про те, чому людина встала на шлях вчинення злочину, а також сприяє більш ефективному і цілеспрямованому плануванню діяльності, пов'язаної із попередженням того або іншого різновиду злочинної поведінки, у тому числі і злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.
 
Література:
1.Вербенський М.Г. Детермінація транснаціонального наркобізнесу: національні та світові тенденції / М.Г. Вербенський, Е.В Расюк. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – № 3.– С. 146 – 157.
2.Кальман О.Г. Узагальнення практики боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності правоохоронних та правозахисних органів Харківської області за 1992 – 1997 рр / О. Г.Кальман, І. О.Христич., Ю. Г. Бойко // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. – Х. : Право, 2001. – Вип. 5. – С. 88 – 91.
3.Зелінський А. Ф. Кримінологія: навч. посібник. / А. Ф.Зелінський.– Х. : Рубікон, 2000. – 265 с.
4.Архівна справа № 5725237 Дзержинського районного суду м. Харкова.
5.Изучение организованной преступности: российско – американский диалог / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю. Г. Козлова. – М.: Олимп, 1997. – 320 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Иван155 (17.04.2013)
Просмотров: 603 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]