Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Загальнотеоретична характеристика механізму реалізації правового закону
 
Автор: Конєва Наталія Валеріївна Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ
 
Будь-які цінності права мають не апріорний характер, а виступають цінностями історичними, що обумовлені соціокультурним розвитком конкретного суспільства. Для перетворення закону у правовий, законодавцю потрібно реалізовувати гуманістичні принципи права адекватно суверенній волі всього народу, як результату усвідомлення загальнолюдських цінностей. Створення правового закону і ставлення до нього безумовно у значній мірі залежать від загальної і правової культури суспільства від розвитку і впливу юридичної науки на законотворчість і, передусім, законодавця.
Головною метою функціонування правового закону є забезпечення прав і свобод людини та громадянина, формування загальної і правової культури населення.
Детальне вивчення механізму реалізації правового закону характерно для інструментального напряму в правознавстві, де право розглядається як інструмент вирішення соціальних завдань.
Реалізація правового закону, як правило, включає в себе наступні стадії:
-  інформування;
-  усвідомлення;
-  засвоєння;
-  прийняття рішень «на виконання»;
-  застосування норм, що містяться у законі;
-  контроль;
-  використання правозахисних процедур;
-  оцінка ефективності;
-  вироблення заходів щодо вдосконалення дії правового закону.
Водночас, слід визнати, що механізм реалізації правового закону потребує постійного нагляду за ходом виконання на всіх етапах його дії, починаючи від інформування і закінчуючи оцінкою його ефективності.
За допомогою механізму реалізації правового закону ми можемо систематизувати соціально-психологічні, юридичні, організаційно-управлінські, матеріально-фінансові та інші засоби реалізації правового закону, визначити місце і роль того чи іншого засобу в цьому процесі.
На наш погляд під механізмом реалізації правового закону слід розуміти систему цінностей, принципів, а також взаємодіючих інституційних, нормативних, процедурно-організаційних і контрольних елементів, що впливають на поведінку особи, стан законності та правопорядку у суспільстві. До елементів механізму реалізації правового закону слід віднести:
-  суб’єкта реалізації;
-  принципи (гуманізм, справедливість, рівність, свобода, особиста недоторканність тощо);
-  соціальні інститути;
-  норми, що закріплюють основоположні цінності та принципи визнані суспільством;
-  процедурно-організаційні – засоби організаційного і процесуального впорядкування відносин, що створюють найбільш сприятливі умови для реалізації особою прав і свобод, зміцнення законності, громадської і особистої безпеки;
-  заходи контролю;
-  систему соціально-психологічних, юридичних, організаційно-управлінських, матеріально-фінансових та інших засобів, що сприяють реалізації правового закону.
В якості елементів, що впливають на ефективність роботи всіх елементів механізму реалізації правових законів виступають – правова свідомість суспільства і режим законності. Від рівня правової свідомості суспільства і реальності режиму законності залежить наскільки якісно буде функціонувати весь механізм реалізації правових законів.
Отже, для запровадження ефективного механізму реалізації правових законів необхідно:
-  створити передумови для його практичної реалізації;
-  з’ясувати ціннісні пріоритети інтересів особистості в різних сферах: економічній, політичній, культурній тощо;
-  виявити ступінь готовності особи відстоювати свої права та свободи, а також ставлення індивідів до прав і свобод, які вони мають;
-  розробити систему показників ефективності правосуддя, діяльності правоохоронних органів, правозахисних інститутів держави в рамках функціонування правового закону;
-  визначити напрями вдосконалення засобів забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
З’ясувавши зміст механізму реалізації правового закону законодавець визначає «набір» інструментів – оптимальних юридичних засобів і правових механізмів, що сприятимуть ефективному вирішенню завдань, які є актуальними на даному етапі розвитку суспільства. Визначення елементів механізму реалізації правового закону дозволяє належним чином здійснювати правореалізаційну діяльність.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (21.03.2013)
Просмотров: 531 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]