Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право

Анулювання іпотечних заставних

Автор: Дучал Олег Федорович, аспірант, Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

 

Анулювання цінних паперів – це досить важливий аспект в обігу цінних паперів. Проте чинне законодавство не встановлює єдиного механізму та підстав для анулювання всіх видів цінних паперів. Відсутність такого механізму тягне за собою невизначеність дій учасників ринку, а отже і відсутність стабільності ринку та захищеності законних прав та інтересів учасників.

Вказаним питанням займались такі дослідники як Рев’юк Н.В., Виговський О. І., Карпов Р.В. проте не було надано пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання анулювання іпотечних заставних.

Метою цього дослідження є аналіз чинного законодавства, що регулює відносини, пов’язані із анулюванням іпотечної заставної, з метою вдосконалення.

Ключовими словами статті є: цінні папери; фондовий ринок; анулювання цінних паперів; заставна; видача заставної; іпотекодавець, іпотекодержатель.

Порядок анулювання кожного з видів цінних паперів встановлюється відповідним Рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З аналізу Рішень Комісії можна виділити основні підстави для анулювання цінних паперів:

- ліквідація емітента. Звичайно, у разі ліквідації боржника неможливо розраховувати на погашення таких зобов’язань.

- прийняття емітентом рішення про анулювання цінних паперів. Для виникнення даного права емітентом повинні бути виконані певні умови, які при кожному виді цінних паперів різні. Наприклад, емітент повинен викупити всі цінні папери відповідного випуску.

- визнання в судовому порядку випуск цінних паперів недійсним.

Що ж стосується заставних, законодавством не передбачається порядок анулювання заставної.

Законом України «Про іпотеку» [1, 125] встановлено наступні правові підстави анулювання заставних:

повне виконання боржником основного зобов’язання;

внесення змін до умов основного зобов’язання, що відображені в заставній;

знищення предмета іпотеки;

згода між іпотекодавцем, боржником (якщо він є відмінним від іпотекодавця) та власником заставної про анулювання заставної.

Чинне законодавство не встановлює форми відображення згоди сторін на анулювання заставної. Прийнятним способом відображенням згоди сторін на анулювання заставної може бути укладення угоди між іпотекодавцем та власником заставної, де буде зазначено, що сторони погоджуються із анулюванням заставної та відображені положення про те, що заставна з моменту підписання такої угоди буде вважатися анульованою. У разі анулювання заставної і видачі замість неї нової, положення про видачу нової заставної також повинне міститися у вищезазначеній угоді, або за рішенням сторін, може бути укладено окрему угоду про видачу нової заставної.

Порядок укладення такої угоди повинен відповідати порядку укладення договорів, передбаченому у ст. 181 ГК України [2, 62], а саме: заінтересована сторона повинна звернутися до іншої сторони з відповідною пропозицією, а інша сторона повинна або погодитись на укладення угоди, або відмовитись від пропозиції.

У разі порушення прав сторони, зокрема, відмовою контрагента від укладення угоди, чинне законодавство передбачає можливість їх судового захисту, в тому числі шляхом зобов’язання укласти відповідну угоду на підставі рішення суду. Відповідно до ч. 1 ст. 187 ГК України [2, 62] спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

З врахуванням того, що видача заставної підлягає державної реєстрації, її анулювання також має бути засвідчено державним реєстратором. Порядок здійснення державної реєстрації анулювання заставної може бути аналогічним передбаченому законодавством для державної реєстрації заставної з тією різницею, що сторони повинні надати державному реєстратору, окрім документів, що підтверджують видачу заставної, також угоду про анулювання заставної. На підставі наданих документів державний реєстратор здійснює реєстрацію анулювання заставної та надає сторонам відповідну виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З метою упорядкування процедури анулювання заставної та захисту від недобросовісних дій однієї чи іншої сторони пропонується внесення змін до Закону України «Про іпотеку», виклавши абзац 4 статті 20 в наступній редакції:

«Анулювання заставної і видача нової заставної здійснюються за письмовою угодою між іпотекодавцем, боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та власником заставної. Відомості про видачу заставної, анулювання заставної, видачу нової заставної підлягають державній реєстрації на підставі угоди в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як вбачається з наведеного чинне законодавство не встановлює порядку анулювання іпотечних заставних. Проте його наявність є дуже важливою для господарського обігу заставних в Україні. Наведеною статтею пропонується внесення змін до чинного законодавства України з метою запровадження порядку анулювання заставної.

 

Література:

1. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38, ст.313.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144.

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (25.08.2015)
Просмотров: 468 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]