Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право

Господарсько-правовий захист прав на знаки для товарів та послуг в Україні від недобросовісної конкуренції

Автор: Прудникова Г.Ю., магістр спеціальності «Правознавство»

Науковий керівник: Овчаренко Р.В., к.держ.упр., доц., Донецький державний університет управління

 

Актуальність: Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Товарний знак відіграє важливу роль в економіці країни в цілому і в господарській діяльності зокрема. Тому захист товарного знаку є невід'ємною частиною законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції.

Мета: визначити поняття конкуренції та недобросовісної конкуренції, виділити поняття товарного знаку та правові засоби захисту знаку на товари та послуги від недобросовісної конкуренції.

Виклад основного матеріалу: Конкуренція - це суперництво (змагальність) між різними учасниками ринкової економіки за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації товарів і послуг, за привласнення найбільшого прибутку. Конкуренція має позитивну і негативну сторони. Конкуренція у позитивному розумінні стимулює суб'єктів господарювання до ефективної діяльності з метою забезпечення споживачів товарами (послугами) високої якості, у необхідній кількості та асортименті та за доступними цінами. Така конкуренція називається нормальною, добросовісною тощо.[2,c.16]

Однак, деякі з суб'єктів господарювання починають використовувати несумлінні способи конкурентної боротьби. Таку конкуренцію називають недобросовісною. Одним з найпоширеніших порушень у вигляді недобросовісної конкуренції є неправомірне використання позначень товару іншого виробника. Так, згідно  статистичних даних Антимонопольного комітету України, станом на 2013 рік кількість таких правопорушень складає 6% від загальної кількості проявів недобросовісної конкуренції, а  85% припадає на поширення інформації, що вводить в оману. Протягом 2013 року органами Комітету прийнято рішення стосовно 72 випадків неправомірного використання позначень. Так, АМК України було накладено штраф у розмірі 140 тис. грн на ТОВ «Український Прогресивний Альянс» (м. Харків), так як дії ТОВ «Український Прогресивний Альянс» щодо використання у господарській діяльності словесного позначення «ERSTE» у сукупності з абревіатурою «Б.А.Н.К.», яке є схожим з позначенням «Ерсте Банк», без дозволу (згоди) ПАТ «Ерсте Банк»(яке почало ранше використовувати назву), могло  призвести до змішування з діяльністю ПАТ «Ерсте Банк».[3,c.54]

Знаки для товарів та послуг - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. [1,cт.1]

Серед законодавчих актів, які гарантують захист товарних позначень є: Конституція України ( зокрема стаття 41 Конституції України); Закон України      " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Закон України "Про захист економічної конкуренції", а також розділ 2 підписаної у рамках ВТО Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Залежно від засобів захисту та бажаних наслідків умовно можна виділити три засоби захисту прав на товарні знаки: судовий захист, який передбачає звернення підприємця до суду; адміністративний захист, пов’язаний зі зверненням потерпілої особи до органів Антимонопольного комітету України для розгляду та прийняття рішення стосовно порушеного права; самозахист підприємця від неправомірних дій конкурентів. Саме судовий захист та самозахист суб'єкта господарювання складають основу господарсько-правового забезпеченння захисту знаків для товарів та послуг.

На відміну від судового та адміністративного захисту, заходи самозахисту можуть попередити та убезпечити суб’єктів господарювання від нечесних конкурентів. Але не всі господарюючі суб'єкти використовують надані їм законом права та гарантії щодо захисту від нечесної конкуренції. Але і саме законодавство має свої недоліки відносно правового регулювання захисту прав на знаки для товарів та послуг. Так, Закон України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містить поняття товарного знаку, але не містить переліку ознак товарного знаку, що дасть змогу визначити товарний знак з поміж інших позначень. Також важливим недоліком є відсутність як у Господарському кодексі України, так і законах щодо захисту економічної конкуренції положень відносно способів самозахисту суб'єкта господарювання від незаконних посягань.

Висновки. Нечесна конкуренція - це нецивілізовані форми конкурентної боротьби, які проявляються в порушенні суб'єктами ринкових відносин чинного законодавства, етичних, моральних норм і правил поведінки для досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Держава в межах чинного законодавства та міжнародних угод України повинна гарантувати суб'єктам господарювання нормальні умови для реалізації іхньої діяльності та захист від незконних посягань. Але чинне законодаввство не в повній мірі виконує дану функцію. Тому постає нагальна проблема закріплення у законодавчих актах відносно захисту від недобросовісної конкуренції положень щодо самозахисту підприємців від порушення їхніх прав, що має характер попередження правопорушення, на відміну від судового та адміністративного захисту.

 

Література:

1. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"// Відомості Верховної Ради України (ВВР) від 23.12.93, N 7, ст. 36

2. Шубаков,Д.В. Законодавчий статус товарних знаків і проблеми їхнього захисту [Текст]/ Д.Шубаков//Юридичний журнал.-2004.-№7.-С.15-20

3. Звіт Антимонопольного комітету України за 2013 рік  [Електроний ресурс].-Електрон.дан.- АМКУ.Річні звіти, 2013.- Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=103172&schema=main

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Иван155 (23.05.2014)
Просмотров: 542 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Торговые знаки, недобросовестная конкуренция в Украине не имеет столь массового характера. Отдельно могу сказать про дополнительный уровень защиты от данных нарушений - это служба защиты интеллектуальной собственности. Но и данная служба имеет один изъян: проверка начинается лишь через несколько недель, месяцев, после заявления о нарушении (бюрократия).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]