Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Значення суб’єкта господарювання в забезпеченні екологічної безпеки
 
Автор: Яглинська Марина Олександрівна, студент магістратури Донецького юридичного інституту МВС України
 
Насьогодні термін безпека найшов широкого використання в різних аспектах життєдіяльності. В стадії формування знаходиться безпекознавство – наука, яка вивчає закономірності ефективного забезпечення безпеки у соціальних, біологічних та технічних системах, котрі реалізуються за допомогою відповідних відносин у сфері безпеки. Серед видів безпеки своє місце займає економічна безпека, в якої, в свою чергу можна виділити такі напрями економічної безпеки як державна, галузева, регіональна, підприємницька та ін.
Базовою для зазначених галузей є категорія безпеки під якою розуміють такий стан системи, при якому ця система може функціонувати безперешкодно за своїм призначенням, за відсутності, або за своєчасним усуненням можливих погроз для її існування.
Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких вважається рівень економічної безпеки, який визначається станом використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства [1, с. 490].
З позиції самого підприємства оцінка економічної безпеки полягає у визначенні рівня захищеності його потенціалу (виробничо-технічного, фінансового, соціального та ін.) і тенденцій його зміни. При цьому під економічною безпекою підприємства слід розуміти захищеність його потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, фінансово-економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх та внутрішніх загроз, а також здатність суб’єкта для відтворення.
Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом [2, с. 84].
Однією з складових економічної безпеки суб’єкта господарювання розглядається екологічна складова. Взагалі під екологічною безпекою з правової точки зору, розуміють:
– захист життя та здоров’я людини від наслідків техногенної діяльності і негативних впливів природного характеру;
– захист природних екосистем (безпечного стану природного середовища, включаючи перетворюючу діяльність людини), шкідливий вплив на які може безпосередньо або опосередковано призвести до негативного впливу на життя, здоров’я і умови проживання людей;
– обов'язкове наукове прогнозування впливу існуючих технологій,  а також таких, що розробляються, на темпи науково-технічного прогресу, аналіз його наслідків для навколишнього природного середовища, тобто для умов проживання майбутніх генерацій людей [3, с. 7].
Наведене визначення цілком можливо застосовувати для характеристики безпеки суб’єкта господарювання в екологічній сфері, але на нашу думку воно потребує уточнення, тому як будь-який суб’єкт господарювання згідно «принципу чотирьох ролей» може виступати як:
– суб’єкт забезпечення безпеки;
  об’єкт забезпечення безпеки;
  джерело загрози;
  об’єкт загрози.
Як суб’єкт забезпечення екологічної безпеки підприємство повинно використовувати в своєї діяльності екологічно безпечні технології, дотримуватись встановлених стандартів продукції, виробництва та утилізації відходів тощо. Однак практика використання екологічного законодавства показала, що виробники продукції самі добровільно не бажають запроваджувати на своїх підприємствах заходи по забезпеченню екологічного контролю за виробничими процесами і продукцією, що випускається підприємством. Це положення пояснюється тим, що контроль за дотриманням екологічних норм веде до додаткових витрат для підприємств на очисні споруди і переорієнтації технології на випуск екологічно чистої продукції [4c97]. В такому випадку згідно «принципу чотирьох ролей» суб’єкт господарювання сам виступає як джерело загрози.
Як об’єкт забезпечення безпеки суб’єкт господарювання повинен застосовувати заходів щодо попередження шкідливих наслідків загроз здоров’ю працівників підприємства, наслідків руйнівного впливу природних та техногенних чинників та інших факторів.
В разі недотримання суб’єктами господарювання норм чинного екологічного законодавства, невиконання заходів з попередження шкідливих наслідків екологічного характеру від власної діяльності, такий суб’єкт виступає джерелом загрози. В такому разі треба враховувати непрямі збитки від діяльності підприємства які можуть мати прояв у втраті частини прибутку внаслідок застосування стягнень у вигляді екологічних штрафів, ліквідації ліцензії на певні види господарської діяльності, втрати партнерів або споживачів внаслідок підриву іміджу підприємства.
Таким чином при визначенні ролі суб’єктів господарювання в забезпеченні екологічної безпеки необхідно враховувати «принцип чотирьох ролей», завдяки чому суб’єкт господарювання може отримати один з чотирьох статусів. Відповідно до отриманого статусу підприємство наділяється певним колом прав та обов’язків.
 
Література:
1. Штамбург Н.В. Складові економічної безпеки підприємства / Н.В. Штамбург // Бюлетень Міжнародного Нобелівського форуму. – 2011. – № 1. – С. 490 – 496.
2. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности / Е.А. Олейников. – М., 1997. – 233 с.
3. Барбашова Н.В. : Правове забезпечення екологічної безпеки в процесі господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право» / Барбашова Наталя Володимірівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Міністерства освіти України, м. Харків. – К., 1999. – 16 с.
4.Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (20.02.2014)
Просмотров: 549 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1  
Экологическая безопасность сейчас в Украине крайне актуальна (вспомнить события на Стироле). Стоит рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против юридических лиц, с последующими санкциями для самого предприятия. Ведь сейчас УК позволяет наказывать лишь "пешек" на предприятиях, тогда как владельцы (которые экономят на безопасности) остаются безнаказанными.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]