Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Юридические науки

Правове виховання як аспект розвитку суспільства

Автор: Агамірова К.В.,студентка, Таврійського державного агротехнологічного університету

 

Актуальність обраної теми: Наявність молодіжної злочинності - це, насамперед, відображення економічної та соціальної ситуації, яка склалася в Україні за останній проміжок часу. Особливо чітко рівень збільшення цього показника спостерігається 2014 рік. Таким чином, успішна профілактика правопорушень серед молоді є не тільки запорукою зниження кримінальної напруги у державі, а й одна з основних передумов побудови соціально-правової держави.

Метою  дослідження є аналіз аспектів правового виховання молоді у сучасному періоді, а також виявлення найбільш популярних заходів, які використовуються у правовому вихованні.

Постановка проблеми. Формування правової держави і громадянського суспільства неможливо без масової участі громадян у цьому процесі, їх активної позиції у відстоюванні своїх прав. Все це значно ускладнює процес адаптації молоді в сучасних умовах, вимагає пошуку оптимальних форм самореалізації особистості. У цих умовах освіта, просвітництво, поширення правових знань, виховання поваги до правопорядку і законності у всього населення країни набувають величезного значення.

Аналіз останніх досліджень. Найбільш видатними дослідниками цієї проблеми вважаються М. Фіцула, . С. Алексєєв, Л. І.Белозерцева, Н. П. Вербицький, В. Г. Подзолков. Вони стверджують, що здатність людини розуміти норми моралі та законів й відповідним чином поводитцся не є вродженою [3].

Виклад основного матеріалу. Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням, що являє собою виховну діяльність закладу освіти, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і звичок законослухняності. Однак, основним чинником у процесі усвідомлення людиною правил співжиття і вимог законів і законослухняності її поведінки є спеціальні виховні заходи, для самовиховання у різноманітних видах діяльності.

Найважливіший елемент правової свідомості - морально-правові та політичні почуття. Морально-правовим почуттям є глибока повага до закону як прояву волі народів. Воно нерозривно пов'язане з почуттям патріотизму, органічно вплітається в патріотичні емоційні переживання. Величезну роль в правовій свідомості людини відіграє почуття громадянської совісті. Воно є внутрішнім контролером правослухняної поведінки, породжує моральні страждання особистості у випадках порушення закону.

Потреба активізації правового виховання суспільства як в цілому, так і по окремим його групам (в тому числі і молоді), зумовлена наступними моментами: - розбудова правової держави в Україні супроводжується інтенсивним реформуванням її правової бази, що в свою чергу потребує своєчасного інформування людей про нові правові акти; - поширення сфери правового регулювання на підлітків з 11-тирічного віку, що вимагає відповідної правової компетенції неповнолітніх до досягнення цього віку; - девальвація моральних та загальнолюдських цінностей, зниження життєвого рівня населення спричинюють поширення кримінальник зразків поведінки, які проникають у молодіжне середовище; - необхідність подолання правового нігілізму серед усіх верств населення, зокрема студентської молоді [2, c. 150].

Основними причинами, які спонукають молодь робити правопорушення є: - наркоманія серед молоді тягне за собою небезпечні наслідки для всього суспільства; - алкоголізм, і більш популярний серед так званий «пивний» алкоголізму; - агресивна поведінка у сучасному світі є основним засобом для задоволення потреби у спілкуванні, самовираження та самоствердження, досягнення значущої мети або як реакція на конфліктні ситуації у 37,24% сучасної молоді; - соціальна нерівність, малозабезпеченість родини, зваба оточуючою на вулицях, в магазинах, у навчальному закладі розкішшю, брак морально-духовних засад призводять до посягань на чуже майно з відповідними наслідками [2, c. 140].

Для запобіганню майбутніх правопорушень державна система запобігання злочинності повинна будуватися з урахуванням місцевих особливостей конкретного регіону, бути адекватною основним сферам життєдіяльності молоді і мати необхідний нормативний, науково-методичний, кадровий і фінансовий потенціал. Під час організації протидії злочинності молоді потрібно також урахувати історичні, демографічні, соціально-економічні особливості регіону та обсяги надходжень з місцевого і загальнодержавного бюджетів фінансів на реалізацію програм щодо неповнолітніх. Вона повинна включати різнопланові заходи з протидії злочинності неповнолітніх із залученням до неї широкого кола суб’єктів запобіжної діяльності - закладів освіти, охорони здоров’я, служб соціального захисту, органів внутрішніх справ, громадських та релігійних організацій.

Висновок. Теперішній час - час великих суспільних перетворень, час формування української держави, час формування правової держави, час коли потрібно змінювати не тільки хід думок, але й почуття багатьох людей. Тому у правовому вихованні необхідно зосередити зусилля не тільки на тому щоб нарощувати правову поінформованість суспільства і суб’єкта зокрема; необхідно спробувати "заглянути" в глибинні сфери внутрішнього світу людини - зрозуміти позитивні риси та недоліки, привнесені вихованням, що проявляються у правомірній та протиправній поведінці. Це в свою чергу, дозволить не тільки узагальнювати набутий позитивний досвід, але - що найбільш важливо - проаналізувати помилки виховання, тому що останнім часом цьому приділяється найменше уваги.

 

Література:

1. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка: Монографія. — K.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. — 340 с.

2. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / За ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. — X.: Право, 2007. — 248 с

3. Сербии P.A. Стратегічний потенціал правової культури / P.A. Сербии // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — №3. —С. 167-174.

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (25.12.2015)
Просмотров: 486 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]