Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное публичное право

Положення римського спадкового права, як джерела сучасного спадкового права України

Автор: Гелеван Яна Іванівна, бакалавр права, Уніврситет сучасних знань

 

Римське цивільне право стало основою сучасної цивілістики всього світу – в одних правових системах більшою мірою, в інших меншою. Реформування та вдосконалення цивільного права України являє собою довготривалий та досить об'ємний процес, який охоплює не лише розробку системи новітніх правових норм, але й передбачає відбір, запозичення, переробку та засвоєння нормативного, ідейно-теоретичного змісту права, що пройшло уже випробовування часом та підтвердило свою життєздатність протягом тисячоліть. Таким на сьогодні є римське приватне право, фундаментальні положення якого рецепійовано більшістю країн світу [1, c. 187].

Варто зазначити, що вивчення римського права носить сьогодні виключно історичний характер. Проте його цінність від цього аж ніяк не зменшилася.

Таким чином говорячи про актуальність дослідження варто зазначити, що спадкове право — це найдавніший інститут права, який був і є актуальним з позиції його дослідження, розвитку та вдосконалення, оскільки стосується особистих інтересів людини. Такий інтерес науки до питань спадкування природний, адже у процесі свого життя людина здебільшого накопичує певну кількість матеріальних благ і цінностей, якими вона бажає задовольнити не лише свої потреби, а й потреби своїх рідних та близьких. Саме норми спадкового права покликані врегулювати перехід належних людині прав та обов'язків у разі її смерті [3, c. 537].

Крім того, особливо в наш час спадкове право стало актуальним не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб, оскільки воно істотно впливає на формування та склад їх вищих органів, їх діяльність, особливо це стосується питань спадкування акцій, часток (паїв) у статутному фонді.

Зі сказаного не важко прослідкувати актуальність дослідження цього питання і для сучасного студента юридичного факультету.

Сфера можливого і необхідного застосування інституту спад­кового права дозволяє чіткіше визначити його призначення в сучасному суспільстві. Його загальне значення полягає в тому, що цей інститут сприяє зміцненню і усталенню відносин власності шляхом за­безпечення наступництва в відносинах, одним з учасників яких є громадянин. Його конкретне призначення полягає в тому, щоб: а) стимулювати розвиток приватної власності, як фундаментальної в ринкових відносинах, що зараз розвиваються; б) створити передумови, необхідні для використання приватної власності з метою задоволення матеріальних та культурних потреб не тільки самого власника, але і осіб, до яких вона перейде у порядку спадкового наступництва [4, c. 244].

Підґрунтям для розкриття сутності і обґрунтування природи рецепції основних положень спадкового права Стародавнього Риму в сучасному спадковому праві України, як закономірності розвитку однієї правової системи з другої, є класична точка зору, яка існує в цивілістичній науці, що саме з третім підкоренням країн Європи римським правом було набуто цивілізованості цивільно-правовими системами, адже безумовно, що сучасна цивілістика (особливо у частині спадкових правовідносин) започаткована з часів Стародавнього Риму. Майже півтора тисячоліття тому було складено відомі закони XII таблиць, які заклали початкові засади організації громадянського суспільства. Протягом віків ці засади розвивалися, набувши згодом досконалої системи римського приватного права. І не дивно, що римлянам вдалося досягти таких висот правової культури, які здатні слугувати людству і в наші часи [2, c. 312].

Практичне значення дослідження питання спадкування в сучасній Україні на фоні розгляду питання римського спадкування досить суттєве. Адже значимість саме римського спадкового права в наш час обґрунтовується необхідністю і доцільністю його рецепіювання в законодавстві багатьох сучасних держав, в тому числі і України. Необхідно підкреслити, що реформування цивільного законодавства України, викликане стрімким розвитком ринкової економіки, знову підтвердило як значення багатьох фундаментальних понять і принципів правового регулювання, досконало розроблених і застосованих ще в римському праві, так і необхідністю їх використання в законотворчій і правозастосувальній практиці.

 

Література:

  1. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі,  1997. – 336с .
  2. Римское частное право: Учебник  / Под ред. Проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юристь, 1999. – 544с.
  3. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928с.
  4. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах / За ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 480с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (27.01.2015)
Просмотров: 531 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]