Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право

Бюджетна децентралізація  як елемент стратегічного планування

Автор: Пилипенко Регіна  Петрівна, студентка, Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Державний бюджет - це невід'ємний атрибут кожної країни та важливий інструмент реалізації економічної та соціальної політики держави. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови децентралізації бюджетної системи, що є дуже складним процесом, необхідність проведення якого пояснюється багатьма причинами і породжує багато наслідків.

Реформування бюджетної системи України дозволить збільшити незалежність органів місцевого самоврядування від органів державної влади у сфері реалізації ініціатив, вивільнити додаткові кошти для реалізації функцій делегованих органами місцевого самоврядування, надати місцевим бюджетам більш гнучкої структури необхідної для швидкого реагування в умовах ринкової економіки, покращення якості публічних послуг, які надаються громадянам на місцевому рівні. Це сприятиме удосконаленню механізму проведення бюджетної децентралізації як елементу  стратегічного планування.

Окремі  питання  децентралізації  розглядались  як вітчизняними  так і зарубіжними вченими: А. С. Пилипенко, С. О. Ежов-Маряев, Т. Сало, О. Шевченко. Зокрема, О. Шевченко зазначив, що децентралізація бюджетної системи необхідна для повноцінного розвитку місцевого самоврядування, яке відповідно до розділу ХІ Конституції України визнається і діє на території України [1, с. 43-45], вказав, яким чином децентралізація дозволить покращити якість управління регіонами, навів досвід європейських країн [6]. Т. Сало дає поняття децентралізації та її види, визначив причини, які уповільнюють процес децентралізації [5, с. 324-330 ].

Сьогодні тема децентралізації активно обговорюється, існує багато прихильників та противників децентралізації. Головні аргументи противників бюджетної децентралізації полягають у тому, що через провадження децентралізації зменшиться рівень життя людей в окремих регіонах, не буде достатніх фінансових ресурсів для формування Державного Бюджету, а отже не буде можливості фінансувати пенсії, зарплатні, стипендії.

Головним джерелом формування будь-якого бюджету є податки та збори. І вирішити проблему недостатньої кількості фінансових ресурсів для формування місцевих бюджетів можна, якщо узгодити процес децентралізації разом із процесом спрощення податкової системи. Загальнодержавні податки та збори слугують джерелом формування Державного Бюджету України, місцеві податки та збори формують місцеві бюджети .

Децентралізація бюджетної системи України повинна проходити відповідно до таких принципів бюджетної системи як: єдність бюджетної системи, збалансованість, самостійність, повнота, та ін. [2, ст. 7].

Для децентралізації бюджетної системи  необхідно надати місцевим бюджетам додаткові джерела фінансування. Це можна зробити за  умови якщо під час спрощення податкової системи передати більшу частину загальнодержавних платежів на віданні місцевим бюджетам. Обґрунтованість такого рішення полягає у тому, що серед загальнодержавних податків та зборів існує багато вузько направлених платежів [4, с. 51.] Ці платежі справляються для здійснення певних цілей. Але, через те, що кошти з цих платежів йдуть до Державного Бюджету, вони можуть бути витрачені не за цільовим призначенням. Адже з Державного Бюджету фінансуються численні проекти, на які можуть бути виділена частина цих коштів. Якщо залишити ці платежі на місцевому рівні, можна   вирішити  одразу дві проблеми :

1) заощадження часу, оскільки не будуть надсилати кошти до місця формування Державного Бюджету, а одразу застосують їх за призначенням.

2) можливість застосувати за призначенням 100% зібраних коштів. Для того, щоб забезпечити застосування коштів зібраних з цих зборів за призначенням, потрібно створити спеціальні цільові фонди, які мають формуватися при місцевих бюджетах. Потрібно перевести у спеціальні цільові фонди такі платежі : збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використанні лісових ресурсів, екологічний податок, та деякі інші. Це дозволить застосовувати кошти за цільовим призначенням, створить нові джерела формування місцевих бюджетів.

Бюджетна децентралізація  як елемент стратегічного планування дозволить :

  • наблизитися Україні до європейських країн. Адже Німеччина, Італія, Франція завдячують в своєму розвитку саме децентралізації бюджетної системи. Проте результат не буде помітний одразу. Спочатку Україні необхідно буде витримати кризу, пов’язану з переходом до нового типу бюджетної системи;
  • збільшить довіру громадян до бюджету, оскільки кошти залишатимуться на місцях, і громадяни знатимуть на що вони будуть спрямовані;
  • надасть  громадянам України вільний доступ до інформації, пов’язаної з планами розподілу та використанню коштів місцевими бюджетами.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що децентралізація бюджетної системи дозволить створити чіткі та прозорі взаємовідносини між місцевими бюджетами та органами виконавчої влади, збільшити рівень життя громадян, покращити ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. У перспективі дослідження усіх аспектів цієї теми дозволить провести необхідні реформи з максимальною ефективністю [ 3, с. 112].

 

Література:

1 . Конституція України. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – С. 43-45.

2. Бюджетний Кодекс України. – Х.: «Право», 2013. – 168 с.

3 Кириленко О.П., Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2013. – С. 112-115.

4. Пилипенко А.С., Ежов-Маряев С.О. Особенности местных бюджетов в условиях децентрализации бюджетной системы Украины // Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 179. – С. 108-111.

5. Сало Т. Децентралізація фінансової системи: Стан та оцінка рівня в Україні // Ефективність державного управління. Вип. 35. – 2013. – С. 324-330.

6. Шевченко О. Бюджетно-фінансова децентралізація у контексті підвищення ефективності управління регіонами,//[Електронний ресурс ] .- режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/9.htm

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (02.07.2015)
Просмотров: 510 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]