Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Сравнительное литературоведение
Безумство як захист особистості у творах Ф.М. Достоєвського та Ш. Бронте

Автор: Васильєва А.М., аспірант, Бердянський державний педагогічний університет

Стаття присвячена дослідженню інтерпретації теми безумства в російській та англійській прозі першої половини XIX століття (на прикладі творів Ф.М. Достоєвського «Двійник» та  Шарлоти Бронте «Джейн Ейр»).

Тема безумства простежується в різних літературних жанрах усіх історичних періодів і завжди цікавить читачів. Спробуємо показати  різні шляхи зображення безумства в літературі та різне ставлення суспільства до особи, що страждає від розумових проблем, визначити соціальний і гуманітарний аспекти цього феномену.
Як людські істоти, ми є соціальними організмами, залежними від спільноти, необхідної для нашого добробуту та виживання. На відміну від інших видів, ми також знаємо, що наше життя має свій кінець. Це усвідомлення нашої взаємопов'язаності та смерті формує нашу поведінку й особистість. З давніх часів визначали, що велика кількість осіб у людській спільноті думають або показують емоції таким чином, що помітно відрізняються від іншої частини цієї групи.
Задовго до появи психодіагностики, примітивний словник, розроблений для позначення різної  занепокоєності людей у соціумі, дає такі терміни, як дикий, ексцентричний або божевільний.
Слово "безумний” з його варіантами та еквівалентами, були з нами від зародження цивілізації і, ймовірно, будуть з нами в майбутньому. Факт, який уникався й часто був відсутній: безумство ніколи не було унітарним концептом і слово "безумний” було й використовується, щоб позначати різні явища в різних контекстах і в різних проміжках часу. Перелік цих значень може бути таким: принизливе позначення кого-небудь, що не дотримується групових норм з будь-якої причини; термін, що дає дозвіл  людині бути "трохи” іншим; відкрито емоційна особа; занадто релегійна особа; політичний бунтівник; людина занадто сповнена ентузіазму, тощо. Окрім того, визначення людини божевільною, може означати особу в її/його ідентичності або тимчасовому становищі.
Безумство в нашій культурі визначається "видимістю”. Наприклад, у пресі та телевізійних фільмах зображення безумства завжди межує з крайністю: сильні вибухи, припадки, галюцинації.
У різних словниках цей термін тлумачиться неоднаково.
Американський словник  дає  нове  значення  безумства  як  характерної  риси або причини божевілля;  великої дурості; люті; гніву; ентузіазму; збудження. Словник англійської мови Collins дає інший опис безумства: психічна  хвороба; психоз; надмірний гнів, збудження  або дурість; сказ.
Словник  Farlex  говорить, що  безумство – це: гнів,  лють,  злоба;  манія  (базується на грецькому слові, що має значення "безумство”, від індоєвропейського кореня  "розум”); лють (від латинськї "сказ”, водобоязнь).
Отже,  психічна хвороба, божевілля або безумство - спектр поведінки, що характеризується певними ненормальними розумовими зразками або манерою поведінки. Психічна хвороба може означати  порушення соціальних норм, у тому числі особу, що стає небезпечною для себе або інших. У сучасному використанні психічна хвороба частіше зустрічається  як неформальний ненауковий термін, що означає неурівноваженість або у вузькому науковому контексті як захист психічно хворого. У медицині термін зараз використовується на користь діагнозів специфічних душевних розладів; присутність марення або галюцинацій називають психозом.
В англійській мові слово "розумний” походить від латинської "sanus”, означає "здоровий”. Фраза "means sana in corpore sano” часто перекладається "здоровий розум у здоровому  тілі”. Таким чином, безумство може розглядатися як погане здоров'я розуму, не обов'язково мозку як органу, але як дефектна функція розумових процесів, таких як, наприклад, міркування. Інша латинська фраза пов'язана з нашим поточним концептом розсудливості, "compos mentis” ("із спокійного Розуму”), і евфемістичний термін безумства - це "non compos mentis”. У законі "mens rea” означає: мати злочинний намір або винний розум, коли дія ("actus reus”) була здійснена. Більш неформально термін "безумство” використовується для позначення того, що вважається надзвичайно унікальним, пристрасним або екстремальним, у тому числі в позитивному сенсі.
"Безумство” - слово для визначення психічної хвороби, воно було визнане впродовж усієї історії в кожному суспільстві. Примітивні культури перетворили на докторів відьом або шаманів, щоб застосувати чаклунство, трав'яні суміші або народну медицину та позбавити ненормальних осіб нечисті або дивної поведінки.
Відомо, що археологи відкопали черепи, які мали маленькі круглі  висвердлення (отвіри), зроблені за допомогою інструментів з кременя.  Припускалося, що суб’єктом володіли дияволи та діри дозволяли б уникнути цього. Нещодавні дослідження в історичній практиці трепанації підтримують гіпотезу, що ця процедура була медичною в природі й призначалася як засіб лікування черепної травми.
Греки замінили концепти надприродного на світське бачення, вважаючи, що хвороби мозку не відрізняються від хвороб тіла.  Вони вважали, що ментальні та фізичні хвороби є результатом природних причин та порушення рівноваги.
Римляни зробили подальший внесок до психіатрії, зокрема є попередниками сучасної практики. Вони посилили ідею, що сильні емоції могли б привести до тілесних хвороб, заклавши основу сьогоднішньої теорії психосоматичної хвороби.  Римляни також підтримували гуманне лікування психічно хворого.
Середні віки засвідчили кінець прогресивних ідей греків та римлян. Упродовж ХVIII століття французи та британці представили гуманне лікування клінічно психічнохворого, хоча критерії для діагностування й розміщення в притулку були значно вільніші, ніж сьогодні, часто включаючи такі вади, як мовний розлад, заікання, епілепсія та депресія. Європейський найстаріший притулок - Bethlem Royal Hospital у Лондоні, також відомий як Бедлам, що почав приймати психічно хворих у 1403 році. Перший американський притулок був побудований у Вірджинії приблизно в 1773 році. До XIX століття ці лікарні використовувались, щоб ізолювати психічно хворих або непотрібних  суспільству замість того, щоб вилікувати їх або підтримати їх здоров'я. Картини цієї ери зображували пацієнтів стриманих мотузкою або ланцюгами до ліжок або стін, або обмежених гамівними сорочками.
Погляд психіатра на душевну хворобу/безумство означає думки, почуття, поведінку, відмінну від норми суспільства, достатньої інтенсивності, щоб зруйнувати очікувані  дії  індивіда, з'являється проти власного побажання індивіда, часто призводить до страждань цього індивіда й людей навкруги. Маємо звернути увагу  на те, що індивідуальне страждання й мимовільний випадок, коли-небудь отримають знання у світському, літературному або філософському використанні: будь-хто в реальному житті може стати безумним, тому що так захотів, а люди показують величезну кількість особистого страждання  через  безумство.
Справжній рівень розуміння причинної обумовленості душевної хвороби безумства підняв декілька фактів:
- більшість душевних хвороб мають сильний генетичний компонент у їх причинній обумовленості;
- більшість, якщо не всі, душевні хвороби мають виявлені зміни в мікроанатомії й фізіології мозку;
- зовнішні чинники й особиста досвідченість, життєві події впливають на поширення, течію, одужання від душевної хвороби.
Безумство подібне до інших хвороб,  вважається викликаним фізичними змінами в тілі. Ці зміни зазвичай продукуються рухом рідин (флюідів), що впливають на мозок. Вид рідини й засобів, які впливають на мозок, визначають вид безумства. Відомі чотири види: манія, меланхолія, епілепсія, шаленість. Кожен з видів безумства характеризується своїми симптомами. Ознаки безумства різні: деякі можуть бути вичитані з тіла, але деякі мають бути завірені особою, що випробовує їх. Томас Еліот у книзі XVI століття, «The Castel Helthe», має перелік цих ознак: "heuynesse mynde, or feare without cfuse, slepynesse in the members, many crampes without replacions or emtynesse, solayn fury, sodayn incontinencie of the tongue, moche solicitude of light thynges, with palenesse of the vysage, and fearefull dreames of terrible vysyons, dreamynge of darkeny, depe pyttes, or deathe of frendes or acqueyntance, and of all thinge that is blacke" [3].
Шаленість - епізод безумства з лихоманкою, зазвичай викликаною нестійкістю флюїдів. Це тимчасове безумство зникає разом з лихоманкою.
Епілепсія - хвороба, яку ми визнаємо сьогодні, яка спричинена закупоркою шлуночків або проходженням крізь мозок слизу або, рідше, чорної жовчності або крові.
Меланхолію, що характеризується побоюванням та депресією, викликає надлишок чорної жовчності, або відома як меланхолійний настрій. Манія іноді поєднується із меланхолією. Проте Стенлі Джексон описує відмінність між ними: манія - це в основному суть збуджених станів, помилок, дикої поведінки, грандіозності, і має відношення до афектів; меланхолія - це передусім пригнічений стан, помилки, скорена поведінка, безсоння, збентеженість і побоювання" [6, с. 252]. Він визнає, що симптоми манії були випадково визначені щодо меланхолії і навпаки. Фактично всі медичні категорії залежать від мінливої рідини, яка існує між категоріями й думками, що відрізняє причини та симптоми, що відповідають категорії.
Меланхолію передусім характеризують  побоювання й депресія.
Безумство - активніша хвороба, ніж меланхолія, характеризується безконтрольним рухом й емоцією.
Страждання від любові вважається іншою формою безумства. Такі почуття діагностуються  надмірним бажанням чоловіка або жінки, яке, якщо не задовольняється, призводить до посилення страждань, до іноді фатального кінця. Чоловік стикається з прекрасним образом, який він сприймає як потенційне джерело задоволення. Чим більше він оцінює (з його здатністю оцінювати) потенційне задоволення, тим більшим буде його бажання отримати цей об'єкт. Бажання навіває зображення об'єкта уяві й пам'яті та дає поштовх сильному апетиту, щоб задовольнити бажання, отримуючи об'єкт. Сильний апетит, надія, бажання піклування, асоціації можуть   призводити  до  люті  або  безумства.  Ситуація   може   загостритися  "висиханням”  мозку людини,  яка приймає алкоголь, що в свою чергу робить уяву більш сприйнятливою до сильного віддруковування зображення й до меланхолії, спроби, холодного стану, який  може приводити до фатальної втрати.
Безумство може бути викликано будь-якими  чинниками, внутрішніми та зовнішніми: дієта, алкоголь, зіпсоване повітря, горе, укус божевільного собаки або лише зміна вдачі.
Вважають, що пам'ять і розум можуть бути порушені. Безумство приходить, коли вони розірвані між собою.
Існує велика кількість синонімів, щоб описати жалюгідний стан людини: зламаний, ослаблений, психічно хворий, ненормальний, божевільний, психопатичний, "наполовину там”, пошкоджений.
Через зростаючий інтерес до цієї проблеми написана велика кількість праць. «Безумство й цивілізація» (1958) М.Фуко - це  глибоке та складне дослідження ролі безумства в західному суспільстві. Книжка  «Nebuchadnezzar’s Children» (1974) Пенелопи Дуб - перша, в якій досліджено безумство в літературі в деталях. П. Дуб в значній мірі торкається  додаткового значення безумства, переконуючи, що взагалі хвороба в літературі бачиться як покарання або очищення, і його спричинення морально виправдовує провину хворої людини. Для дослідниці безумний - символ грішника й людини, що втратила пам’ять. Вона інтерпретує всі прояви хвороби залежно від цих критеріїв. Праця  "Пропозиція диявола: походження безумства” (1975) Д.Німан,  написана на основі її тез від 1968 р., «Збентежений лицар: вивчення безумства в романтизмі» розширює бачення П. Дуб, досліджуючи світське використання безумства, особливо в романтизмі, в якому безумство часто використовується як позначка для непереборних бажань лицаря.
Дослідження творів, написаних психічно хворими, бачимо в книзі  «Соціальна історія безумства: історії психічнохворого» (1987) Роя Портера,  яка переконує, що "історія безумства - історія влади” [7, с. 39].
Намір Р. Портера - дослідити, "як безумний намагається пояснити  власну поведінку собі та іншим мовою,  доступною їм” [7, с. 2].
Безумство з його комічними та трагічними аспектами завжди приваблювало увагу людей з часів появи літератури, автори почали відображати цей інтерес у своїх працях. Багато літературних робіт, що мають справу з безумством, змальовують це як існуюче соціальне явище, феномен,  що є неминучою частиною людського існування. У кожній з праць ми можемо знайти тему безумства.
У світовій літературі ми знаходимо відображення цілої гамми людського безумства: від клінічного стану до обману.
Тема безумства була популярною в літературі романтизму першої половини ХІХ століття, де спостерігався перехід від умовно-метафоричного зображення безумства в творах до медично точного зображення  процесу безумства.
Так, у романі «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте  можемо бачити медично точне зображення цього феномену, героїв з рисами "ангела й монстра”. Символ Берти Мейсон служить зловісним прикладом неконтрольованої люті та безумства (так званий „монстр”). Її незрозуміла хтивість і сильна натура контрастують із спокійною поведінкою Джейн, і немає нічого дивного, що присутність Берти в Торнфілді є ключовим чинником у перетворенні пана Рочестера в типічного байронівського героя. Брак Берти та пана Рочестера служить первинним конфліктом роману, перешкодою на шляху до щастя Джейн. Лише після смерті Берти, Джейн може досягти особистого щастя, одружившись з паном Рочестером.
Джейн Ейр володіє багатьма з якостей так званого "ангела”: чиста, духовна, може контролювати свою поведінку, надзвичайно пристрасна, незалежна й відважна. Героїня відмовляється підкорятися чоловіку в її житті, навіть тоді, коли стикається з вибором між любов'ю й незалежністю. Але дитинство Джейн демонструє бунтарство та гнів, характеризуючи риси "монстра”. Джейн навчилася контролювати свої пристрасті за час перебування в школі за допомогою міс Темпл ("to her instruction I owed the best part of my acquirements” [2]), але зберігає ту ж палку натуру, яка визначає її характер з дитинства.
Читачі бачать Берту лише тоді, коли вона знаходиться в глибині безумства, будучи закритою в Торнфілді протягом майже п'ятнадцяти років, немає взаємодії між нею та іншими героями, щоб продемонструвати будь-яку "ангельську” поведінку. Становище Берти є перешкодою до щастя Джейн з паном Рочестером, як і її стан повного утримання, свідчать, що її безумство, можливо, було частково спричинене домінуванням чоловіка в суспільстві, що переконало її відмовитися від щастя в шлюбі з паном Рочестером. Окрім того, схожість між поведінкою Берти та поведінкою Джейн у дитинстві в червоній кімнаті свідчать, що герой може бути ангелом або монстром, але швидше поєднує обох. Пан Рочестер і Берта мають велику пристрасть.
Пристрасть Берти - безумство, пристрасть пана Рочестера показується в його розпусній  поведінці та його прагненні зробити Джейн "господинею”. Вона скромна, доброчесна та не ускладнюватиме його соціального становища. Її чистота є підставою для його любові, вірності та одруження. З нею він матиме спокій,  відсутній з Бертою. Суспільство має поділити їх, як воно поділяє чистоту та пристрасть, розсудливість та безрозсудність. Пан Рочестер досягає балансу в пристрасті; після від'їзду Джейн з Торнфілда та втрати зору він стає значно духовним і може досягти тієї ж емоційної помірності, яку Джейн виказує повсякчас у романі.
Отже, Берта служить одним з лиходіїв роману, що здається: її потрібно вважати більше як критика суспільства, в якому пристрасна жінка розглядається як монстр або божевільна. "Ангел” і "монстр” у двох жіночих образах роману Ш.Бронте можуть розглядатися як особисте твердження про конфлікт між пристрастю й пасивністю у власному житті автора.
У російській літературі ми можемо спостерігати героїв, наділених тими самими рисами. Коли М. Гоголь хотів написати «Щоденник божевільного» (1835), він наділив свого героя спотвореним сприйняттям часу, об'єктів, тварин і себе. Ця історія, гротеск Гоголя, відзначає рух у напрямку до повного руйнування свідомості. В інших  літературних працях Гоголя маніяки, божевільні, мрійники та одержимі, частково божевільні й демонструють лише певні психологічні зміни свідомості. У таких ситуаціях фактично неможливо розмежувати нормальну та ненормальну поведінку героя.
Молодий Ф. Достоєвський дослідив гуманітарний аспект безумства в творі «Двійник» (1846), яким він був  незадоволений, але який  ідентифікує зв'язок між власними роздумами Достоєвського стосовно  природи безумства та ранніми літературними впливами, включаючи Гоголя й Гофмана. Достоєвський почав писати «Двійника» влітку 1845 року, майже одразу після закінчення «Бідного народу» (1845). З появою «Бідного народу» міф, що "новий Гоголь з'явився”, почав циркулювати серед літературних любителів. «Двійник» був  визнаний сучасниками й пізніше критиками й ученими у світлі традицій Гоголя. Покоління 1840-х було прихильниками ідей Гоголя.  В. Белінський надав перше місце серед авторів Гоголю і, не дивлячись на деякі зміни в поглядах, продовжував вважати його вершиною російської літератури. З «Двійником» Достоєвський зробив крок у гоголівському напрямі.
Пізніше сучасники знайшли зв’язок між Достоєвським та Гофманом. Робота Гофмана була добре відома Достоєвському, починаючи з 1838 року, через перший збірник Гофмана в Росії - німецьке видання «Життя й думки кота Мура». Скритні люди Гофмана, злі гості, мрійники  й божевільні цікавили Достоєвського,  увагу якого привернув образ Албана (з «Гіпнотизера»). З цим образом з’являється думка про безумство у свідомості сімнадцятирічного Достоєвського. У серпні 1838 Достоєвський написав братові, що він мав план стати безумним. Після ознайомлення з творами Гофмана він сформулював дві інтригуючі ідеї. Першою з цих ідей є, що особа може стати божевільною, поводитися як божевільна.
Достоєвський почав писати про пригоди пана Голядкіна протягом подорожі до старшого брата Михайла в 1845 р. Два брати обговорювали цей проект, у центрі якого був характер, тип. Було щось особисте в цьому неспівчуваючому образі. Після прощання з братом Достоєвський відчував свого роду меланхолію й самотність, страх майбутнього. Він втілив це занепокоєння, побоювання навколишнього реального світу в характер, який він спланував. Голядкін був наслідком його роздратованості.
У роботі автор змінює інтерпретацію уявного конфлікту. У першу чергу відсутня жодна реальна соціальна нерівність. Голядкін не бідний, хоча скромний, і  навіть має деякий рівень інтелекту; він,  звичайно, не інтриган, а  швидше добродушний, не дуже пихатий та недоброзичливий або завидющий, не підлабузник, шельма; його дійсно ніхто не принижує, має нормальне почуття власної самоцінності. Чоловік непривабливий, обережний, який на початку хвороби боявся навколишнього світу. Ставлення героя до людей стає зрозумілим з перших розділів твору: він хоче бути подібним до кожного іншого (типова відповідність), отримує агресивний, образливий удар (якби заслужено, маючи на увазі його фізичні властивості), і  від цієї образи він стає роздратованим (його амбіції). Герой заклопотаний своєю долею, бунтує, починає досліджувати себе, тому в його очах навколишній світ стає спотвореним.
До п'ятого розділу Голядкін з'являється більше як комічний авантюрист, ніж той, хто втратив свій розум (наймаючи автобуси, запитуючи ціни закупівель, з'являючись у будинку Берендєєвих без запрошення). Після ганебного  вигнання з цього будинку, герой приголомшений, "вмирає, зникає..бігом без огляду назад, нібито втікаючи від переслідування або дещо більше жахливого лиха” [1]. І в цей момент здається йому, що з'явилася особа, яку він вважав своїм двійником.
Починаючи з шостої розділу, Достоєвський повертає сюжет у напрямі безумства Голядкіна. Спочатку герой відчував занепокоєння й побоювання ("я не сплю, це не сон”) і міркує з собою, інколи втрачаючи ознаки "відчуття та пам'яті”. Колеги відправляють його до доктора, і тут ми бачимо залишки раціонального пояснення  подій ("всі бюрократи нагадують один одного”, він - "нове прибуття”, "він має теж прізвище, або можливо є моїм тезком”). Ненормальне відчуття Голядкіна ("я не хочу знати будь-кого”, "я не інтриган і гордий від цього” тощо) зростає, і, відстоюючи свою репутацію, він використовує слово, яке було так важливе для Достоєвського: "амбіція”. Голядкін  боїться  "ганьбитися”, втратити амбіції. Він не міг дозволяти собі бути ображеним,  використовуватися подібно до ганчірки. Проте він наполягає: ця "ганчірка проста та брудна, але це не зможе бути проста ганчірка,  швидше ганчірка з амбіцією, натхненною ганчіркою, з відчуттями,  з мовчазною амбіцією” [1].
Повний сюжет  "Двійника”, поступове зростання безумства Голядкіна будуються на бажанні триматися за цю амбіцію, що б не трапилося. Ніхто фактично не намагається  витіснити його соціально,  щоб зайняти його місце на роботі або в суспільстві.
Двійник  характеризується в безумній фантазії героя як "безбожний і віроломний аморальний самозванець”. У діалозі  з собою він просить  захистити його амбіцію, честь, ім'я від особи титулованого консультанта, подібного до себе, в якому бачить не свого брата, а негідника й розбещеного чоловіка.
Ця складна тема двійництва змінила дещо напрям оповідання, тон, акценти автора та ціле художнє забарвлення.
Замість того, щоб залишити комічний гротеск, що нагадує Гоголя, твір приймає потужний і фантастичний світ абсурду – світ, спотворений хворобою патологічної свідомості. Тут лежить гідний уваги вплив маніяків Гофмана.
Тема двійництва позичена в Гофмана, його "дуалізм” приводив до створення першого російського конфлікту екзистенціаліста, який Достоєвський інтуїтивно виявив і проводив у своїй подальшій творчій діяльності. У середині 1840 р. Достоєвський не був єдиним російським автором, що думав та писав про безумство.
Бачимо, що безумство - багатозначний термін. Він має складне взаємовідношення з безрозсудністю, виступає його частиною, так і окремо. Воно керується інтелектуальними й культурними силами, які діють у межах суспільства. Лікування безумного залежить істотно від того, як воно визначено. Безумство в середні віки асоціювалося з таємницями й баченням кінця світу, а потім було обмежено іншими формами соціального відхилення. У ХІХ столітті існувала ідея безумства як свого роду моральне зло. Зараз це  розумова хвороба, яку можна вилікувати.
Не лише психіатрія вивчає зміни, які відбулись за останні декілька десятиліть, але й велика група літературознавців та письменників торкаються цього питання у своїх роботах.

Література:
1. Достоевский Ф.М. Двойник // Полн. собр. соч.: в 30т. – Л., 1972. – Т. 1. – С. 109-229.
2. Charlotte Bronte, Jane Eyre. Harper Press, London, 2010. – 490 p.
3. Elyot Th. The Castel of Helthe (1542): With Title – Page and Preface of 1539 Ed. / New York: Scholars’ Facsimiles and Reprints, 1937.
4. Foucault Michel, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Translated by Richard Howard. New York, 1965. – 576 p.
5. Feder Lillian, Madness in Literature. Princeton, NJ: Princeton UP, 1980. – 100 p.
6. Jackson W. Stanly, Melancholia and Depression: From Hippocratic Times to Modern Times. New Haven, CT: Yale UP, 1986.
7. Porter Roy, The Greatest Benefit of Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present, 1997 (London: Fontana – Harper, 1999).
8. Szasz Th. The Myth of mental illness. N.Y., 1971.
9. Thiher Allen, Revels in Madness: Insanity in Medicine and Literature, Corporealities: Discourses of Disability (Ann Arbor, MI: U of Michigan P, 1999).

Васильєва Анастасія Миколаївна. Безумство як захист особистості у творах Ф.М. Достоєвського та Ш. Бронте.
Характеризуються визначення значення терміну "безумства”, причини виникнення, види та симптоми, відношення суспільства до психічно хворої людини. Обґрунтовується ідея, що безумство – культурна конструкція.
Ключові слова: безумство, симптоми, захист, суспільство, психологічний стан особистості, двійництво.
Васильева Анастасия Николаевна. Безумие  как защита личности в произведениях Ф.М. Достоевского и Ш. Бронте.
Характеризуются  различные подходы к определению сущности безумия,  причины,  виды,  признаки,  отношение общества к душевно больному  человеку. Обосновывается  идея, что безумие – это культурная конструкция.
Ключевые слова: безумие, симптомы, защита, общество, психологическое состояние личности, двойничество.
Vasilieva Anastasia. Madness as an act of defense in the works of Dostoevsky and Bronte.
Different approaches to the definition of the meaning of madness, reasons of appearance of illness, types and symptoms, attitude of society toward a madman are described in the article. It is grounded the idea that madness is a cultural construct.
Key words: madness, symptoms, defense, society, psychological state of person, doubling.

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (30.11.2013)
Просмотров: 742 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
Надзвичайно цікавою для мене стала дана праця у плані того, що зараз відбувається у нас у політиці. Таке враження, що літературні герої, описані у роботі, ожили)))). Для мене тепер не залишається питань щодо наших політиків, оскільки вже знатимемо, що безумство декотрих з них – це «культурна конструкція». Та обнадійливим є те, що їх ще всіх можна врятувати, адже безумство у 21 ст. – це «розумова  хвороба, яку можна вилікувати».

1  
Мені трішки не зрозуміло, чому було взяті саме ці твори. Так, для Достоєвського тема дослідження психології особистості в творчості над важлива, тоді, як Шарлотта Бронте, розглядає долю жінки в суспільстві. І думаю, мало читачок твору, будуть думати про безумство головної героїні. Оскільки, їй будуть співчувати, їй тяжкій долі і , власне, від цього і пов’язані її внутрішні переживання, які, я як психолог, не називала би безумством.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]