Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Романские языки

Морфологічна адаптація англомовних номінативних запозичень у французькій мові

Автор: Ковальчук Мар’яна Володимирівна, студент 3 курсу факультету лінгвістики НТУУ «КПІ»

 

Сучасні мовознавці виокремлюють три основних етапи процесу запозичення іншомовної лексики: проникнення, асиміляція та прийняття. Морфологічна адаптація, суть якої полягає в підпорядкуванні запозиченого слова правилам, властивим певній частині мови у граматичній системі мови-реципієнта є складовою етапу асиміляції  [1, с. 85-90]. На основі 300 англомовних запозичень, вільно обраних у словнику Луї Тардівеля (Louis Tardivel) [2] було визначено, що з них 83% належить до категорії іменник, тому надалі у роботі ми будемо досліджувати явище морфологічної адаптації саме іменників.

Лінгвісти виділяють три категорії іменників: рід, число та відмінок. Розглянемо граматичну категорію роду, – вона відсутня у англійській мові, на відміну від французької, в якій розрізняють чоловічий та жіночий роди. Категорія числа ж наявна як у англійській так і у французькій мовах. Щодо категорії відмінку, треба зауважити, що ні у французькій ні в англійській такої категорії у стандартному її розумінні не існує. Під словами «стандартне розуміння», ми розуміємо те, що відмінок служить для вираження синтаксичних відношень між словами в реченні, головним засобом вираження яких є флексія. Тоді як у досліджуваних нами мовах синтаксичні відношення між словами виражаються здебільшого прийменниками та місцем у реченні. Тож, далі у роботі ми досліджуватимемо дві категорії запозичених іменників: рід та число.

У французькій мові категорія роду визначається згідно закінчення іменника. Так, до прикладу закінчення –a чи –e характерні для жіночого роду. Втім, англійські запозичення, потрапляючи у французьку, навіть маючи необхідну флексію не стають іменниками жіночого роду. Як до прикладу англійське слово media (засоби масової інформації) стало іменником  чоловічого роду le média.

І дійсно, запозичення з англійської мови отримують категорію жіночого роду за умови безпосереднього позначення істоти жіночого роду, втім, ці самі слова часто мають і чоловічий рід. Як-то: une touriste – un touriste (турист), але une superwoman (супервумен)– un superman (супемен), від англійського woman - жінка, man - чоловік. Також варто зазначити, що часто слово складається з англійської та французької частини. В такому випадку рід визначає французька частина слова: une self-défense (самозазист) жіночого роду через те, що слово une défense (захист) жіночого роду. Правила утворення множини у французькій мові [3, ], мова йде про найбільш загальний випадок, а саме – додавання приголосної –s, що не вимовляється, чинні і для англомовних запозичень. До прикладу: un club (клуб) – des clubs, un drink (напій) – des drinks.  В той же час, і інше правило множини (якщо слово закінчується на –s чи –x то в множині воно залишається незмінним [3, ] ) також має місце при формуванні множини англійських запозичень: un express (експрес) – des express.

Тож, після проведення детального аналізу морфологічної адаптація англомовних запозичень у французькій мові ми можемо сказати, що дійсно, подібність двох мов значно полегшує процес асиміляції. І тим не менш, з часом, англійський іменник набуває всіх граматичних категорій, що наявні у французькій мові.

 

Література:

  1. Яценко Й.Т. Ассимиляция заимствованных имен существительных на уровне формально–грамматических показателей. К. : Наук. Думка, 1966. С. 85–96.
  2. Попова И.Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г. М. Французский язык. Учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. М. : Высшая школа, 1995. С. 17–25.
  3. Dictionnaire des emprunts du français à l’anglais, de Louis Tardivel Éditions du Sommet 1999, 420 pages

 

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (22.03.2014)
Просмотров: 759 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Не дивно, що в час глобалізації, відбувається  вплив однією мови на іншу. Тим паче, якщо йдеться про англійську мову, котра є державною мовою багатьох країн ы мовою міжнаціонального спілкування. А сучасний світ технологій дарує нові слова, досить часто вони саме англійські, оскільки часто наукові відкриття відбуваються в розвинених англомовних країнах.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]