Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Переводоведение

Особливості перекладу зовнішньоекономічних міжнародних угод

Автори:

Віштал Роман Володимирович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету

Калініченко Анжеліка Іванівна, доцент, канд. пед. наук, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету

 

У сучасному світі комунікація займає пріоритетну позицію, особливо у сфері ділових стосунків між державами і підприємствами. З кожним днем все більше людей присвячують своє життя бізнесу, в результаті чого збільшується необхідність в спеціалістах відповідної області. Діяльність підприємств, організацій і закладів різної форми власності в сфері зовнішньоекономічних відносин супроводжується перекладом відповідної документації. Одним із базових документів, які супроводжують зовнішньоекономічну діяльність підприємства, є зовнішньоекономічний договір.

Зовнішньоекономічний договір це матеріально оформлений договір сторін, які мають різну державну належність, направлене на визначення їх взаємних прав і обов’язків в сфері зовнішньоекономічної і підприємницької діяльності, зв’язаної з міжнародним обміном товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності, оформлений згідно встановленого закону (міжнародного договору, згодою сторін), що являє можливість розрахунків в іноземній валюті, використання міжнародного права чи іншого права любої країни, вибраної сторонами, а також розгляд можливих суперечок в суді (арбітражному), вибраного сторонами [1, 13].

Головну роль при складенні зовнішньоекономічних угод займає мова, яка об’єднує кілька мовних підсистем і виступає засобом міжнародного спілкування. Тому для перекладу таких документів необхідні особливі знання у області перекладу та базові навички.

Застосування теоретичних ресурсів сучасної лінгвістики дає нам можливість визначити зовнішньоекономічний договір як продукт невербальної комунікації, як частину комунікації, яка дуже важливою саме зараз. Зовнішньоекономічний договір відноситься до офіційно-ділового стилю, основні характеристики якого ще не були представлені з урахуванням сучасних досягнень комунікативної лінгвістики та перекладу.

У сучасному мовознавстві дослідженням мови офіційно-ділових документів присвячено наукові роботи таких вчених, як А.Д. Бєлова, А.М. Приходько, В.В.Калюжная, А.І. Казанцев, М.С. Власенко, А.О. Стєблєнцова та інші, які фокусують свою увагу на перекладі окремих елементів підібраних текстів. Саме тому можна з упевненістю сказати про те, що проведення глибокого дослідження мови зовнішньоекономічних договорів є досить актуальним питанням, оскільки невербальні комунікації – це закритий світ, що в собі має багато каменів, які може розгледіти лише підготовлений спеціаліст.

Англомовний офіційно-діловий диспут формувався протягом багатьох років. Це цілісна, єдина система, що стає більш досконалою завдяки розквіту та розвитку самого суспільства. Головною особливістю офіційної документації є чітко виражена форма, правила дотримання якої необхідні для того, щоб документ був правильно перекладений [2, 57]. При перекладі документів офіційно-ділового стилю велике значення потрібно приділяти їх стильовим особливостям, а саме логічності, об’єктивності, ясності, офіційності, точності, стереотипності та строгого викладення.

В англомовних текстах зовнішньоекономічних договорів переважають прості терміни, представлені іменниками. Це пояснюється тим, що вони виконують номінальну функцію, тобто означають виключні предмети та поняття. На практиці досить поширеними є важкі терміни, тобто терміни, що утворюються завдяки об’єднанню кількох простих. Дуже часто важкими термінами в діловій дискусії виступають назви підприємств і посади у них, проте часто трапляється і термін-словосполучення. В основному у зовнішньоекономічних договорах домінує юридична, економічна, фінансова та банківська термінологія.

Юридична термінологія представлена по всьому тексту незалежно від комунікаційної ситуації. Приведемо характерні ситуації (виявлення в тексті зовнішньоекономічного договору), де переважає юридична термінологія, наприклад: to take effect вступати в силу; to settle dispute врегулювати конфлікт; the arbitration panel shall agree its rules of procedure арбітражна комісія повинна узгодити свій регламент.

Характерною рисою зовнішньоекономічних договорів їх насиченість абревіатурами і скороченнями, наприклад: L.C. - letter of credit, LCC - limited liability company, B/L - bill of lading, Corp - corporation. Необхідно зауважити, що для скорочення характерна висока ступінь омонімічності, яка може представляти значну загрозу для перекладача. В текстах зовнішньоекономічних договорів потрібно застосовувати наступні методи передачі скорочень: переклад відповідним скороченням, яке застосоване в мові перекладу; створення нового скорочення; застосування описового перекладу.

Аналізуючи стильові риси зовнішньоекономічних договорів, ми можемо визначити, що їх мова доволі неоднорідна і характеризується значною кількістю термінологічних утворень, таких як прості, складні, а також терміни-словосполучення.

Часто дослівно неможливо перекласти речення з однієї мови на іншу. В такому випадку часто заміняють слова відповідними синонімами, або ж збільшують кількість слів для більш точного пояснення того чи іншого явища зовнішньоекономічної угоди.

Таким чином можна стверджувати, що переклад зовнішньоекономічних угод складна праця, що потребує неабияких знань та щоденної практики. При перекладі таких документів необхідно бути добре підготовленим до декодування тексту, потрібно вміти визначати ключові терміни, вірно перекладати синонімічну термінологію та досить впевнено пояснювати стильові ознаки ділового тексту.

 

Література:

  1. Коновченко О.В. Документування міжнародних договірних відносин : [навч. пос.] / О.В. Коновченко. - Х.: Нац.аерокосм.ун-т ім.Жуковського, 2012. - 63 с.
  2. Исмагилова Л.Р. Лексические особености перевода деловой корреспонденции. Челябинск, 2012 - 57 с.
  3. Наумова Н.Г. Терминология деловой сферы общения. Запорожье, 2000. - №1. - 128 с.
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (23.11.2015)
Просмотров: 522 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]