Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Онтология, гносеология, феноменология
Філософська категорія «перетворена форма» відносно феномену «інвестиції»
 
Автор: Карпюк Юлія Анатоліївна, студентка VI курсу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут”
 
В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення – інвестиції. Варто зазначити, що інвестиції хоча і набувають все більшого поширення пронизуючи не тільки сторони економічного життя суспільства, а й соціальні, на сьогодні залишаються відносно новим та недослідженим явищем у діяльності суб’єктів господарювання.
Останнє десятиліття інвестиції стали відігравати особливу роль в житті будь-якої країни пострадянського періоду. Інвестиції пронизали політику держави, проектуючи свої інтереси на стратегію розвитку країни, диктуючи в якому напрямку в подальшому суспільству рухатися для відтворення. Сутність феномену інвестиції через філософську призму не отримало достатньої уваги. Даний феномен цікавий тим, що підпадає під категорію «перетворена форма», що характеризує приховані, неістинні явища. Як зазначає Р.М. Богачев, «ці спотворені форми та формати свідомо впроваджено з метою «консервування» атомізованого стану сучасного світу, перетворення суб’єктивного потенціалу країни в потенціал передісторії, потенціал тотального відчуження від власної свідомості (Хочу), від світу загалом (Повинен), від власної суб’єктності (Можу) в процесі історичного розвитку».[1, 51]
Перетворена форма у А.І. Кравченко створює подвійний світ – один справжній, інший ілюзорний. Ілюзорне займає місце реального та сприймається як єдино реальне буття.[2, 24] Натомість дослідник С.В. Кущенко розвиває це поняття та осмислює його в контексті потреб. Зазначаючи, що існуючі в суспільстві потреби знаходяться в постійному русі. У відповідності з рухом потреб рухаються форми суспільної свідомості, які обслуговують ці потреби. В свою чергу зростання потреб призводить до зростання ролі в суспільній свідомості тієї його форми, яка обслуговує цю потребу. При цьому новоявлена та минула форми існують в тандемі, замінюючи одна одну в якості домінанти.[3]
Інвестиції як відносно нова форма залучення ресурсів для відтворення на даному історичному етапі задовольняє такі потреби та призводить до актуалізації своєї необхідності в суспільстві як єдиноможливої. Така перетворена форма забезпечує стабільність системи та протидіє її зміні, оскільки безпосередньо прямо її не можливо емпірично дослідити. На думку М.К. Мамардашвілі «вона існує як продукт перетворених внутрішніх відносин складної системи, відображаючись на її певному рівні та приховує свій фактичний характер підміняючи все видимістю. В результаті утворюються нові зв’язки, які починають себе поводити як окреме якісно нове та самостійне утворення, отримує свою форму та наділяється властивостями». [4]
Інвестиції як перетворена форма, проникнувши в організм виробничих відносин, паралізували господарський механізм, створивши підмінені та надумані цілі. Натомість її механізмом стає вивертання назовні нормальної форми залучення ресурсів. В подальшому саме така формула  сприймається як єдиний варіант розвитку подій. Адже, не відомо, що за собою таїть така форма, оскільки істина прихована, а видимість стає сутністю. Біда в тому, зазначає А.І. Кравченко, «що людина приймає на віру такий обман і починає вірити в реальність спроектованої ілюзії, маніпулюючи видимістю як істиною, будуючи свої економічні розрахунки та моделі». [2, 35] Це яскраво можна прослідкувати на інвестуванні в старт-апи IT-сфери. Коли зі 100 інвестованих проектів в кращому випадку дієздатними, та такими, що окупаються стає один чи два проекти.
В приватному секторі перетворена форма залучення ресурсів для відтворення є особливо нестійкою, оскільки окрім публічно декларованої місії  – відтворення, вона має першочергову мету отримати надприбуток з вкладеного капіталу. Розглядаючи перетворену форму залучення ресурсів для відтворення як поле діяльності в державному секторі, можна припустити, що якщо з такою формою оперують як з реальною, то це ознака її самостійності, хоча і підміненої першооснови. Підпорядковані певним законам, правилам в середині створеного державою манежу, інвестиції можуть сприяти розвитку країни. Проте, за умови послаблення уявних кордонів, створених державою, можливий зворотній процес направлений на розкрадання, проїдання, розпорошення накопиченого багатства, ресурсів держави. Але - це вже нова перетворена форма залучення ресурсів породжена попередньою перетвореною формою та абсолютно ідентична та відповідна новим умовам.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що перетворена форма створює нове  середовище з необхідним підґрунтям та закликом до діяльності суб’єктам виробництва. Робить їх частиною механізму регулювання відтворення та важливою частиною ланки системи функціонування. Але тим, самим відриває реальні економічні відносини від форми прояву прихованою за нею соціальною сутністю.
 
Література:
1.Богачев Р.М. Приборкати мінотавра: монографія / Р.М. Богачев – К.: ПрАТ "Миронівська друкарня, 2012. – 280 с.
2.Кравченко А.И. «Мир наизнанку». // Социологическое обеспечение экономической реформы. 1990. С. 23-36.
3.Кущенко С.В. Механизм "превращений” в общественном сознании. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.situation.ru/app/j_art_494.htm
4.Мамардашвили М.К. Превращенные формы. О необходимости иррациональных выражений. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://philosophy.ru/library/mmk/forms.html
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (23.01.2013)
Просмотров: 590 | Рейтинг: 4.7/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]