Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Общее языкознание
Про порушення орфоепічних норм в радіо- та телемовленні
 
Автор: Троценко Микита Юрійович, студент факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Раніше  мовлення теле- та радіоведучих сприймали  за еталон, а отже, орієнтувалися на них, тим самим удосконалюючи свою мову. Зараз ми можемо спостерігати як по радіо, так і з екранів телевізорів багато порушень мовних норм, зокрема – орфоепічних.
Орфоепія – складова частина тих засобів, які створюють естетику мовлення. Навчання правильної вимови необхідне такою ж мірою, як орфографії та граматичних правил. Передусім це стосується мовленнєвої практики людей так званих «публічних професій», до яких належить, безумовно, і журналістика в усіх її проявах.
Зважаючи на вищесказане, вважаємо актуальним дослідження вимови ведучих  теле-  та радіопрограм.
Адже, як свідчить телевізійна практика, ведучі часто нехтують нормами української літературної мови в цілому та орфоепічними зокрема.
Об`єктом нашого дослідження є культура мовлення  радіо- та телеведучих.
Матеріал дослідження – мовлення ведучих таких радіостанцій, як «Радіо Ера FM», «Хіт FM»,   телеканалів    –  «Інтер», ІСТV, «1+1», «ТЕТ».
Завдання – виявити орфоепічні помилки ведучих, типізувати та класифікувати їх, а також дати рекомендації щодо їх усунення.
Спочатку проаналізуємо базове поняття нашої роботи – «орфоепія». Вузьке розуміння цього терміна ми знаходимо здебільшого у словниках, довідниках та енциклопедіях. Орфоепія – це система загальноприйнятих правил, що визначають правильну літературну вимову.
Широке розуміння поняття орфоепії обіймає не лише правила вимови окремих звуків і словосполучень, а також норми наголошування та інтонації (акцентуаційні норми). Орфоепія в широкому розумінні пов`язана не тільки з фонетичною, а й з морфологічною та синтаксичною (наголос розглядають насамперед у морфології, а правила інтонаційного оформлення – в синтаксисі) системами. Утім, в якому б розумінні ми не розглядали поняття орфоепії, можемо сміливо зауважити, що вона є складовою частиною культури мовлення та загальної культури людини. А тому порушення орфоепічної норми призводить до зниження культури як окремої людини, так і цілого суспільства. У нашому випадку окремою людиною виступає людина публічна, зокрема  –  радіо- або телеведучий, помилки якого можуть спричинити мовну деградацію цілого суспільства, себто глядачів.
Пропонуємо зупинитися на вимові приголосних звуків. Орфоепічною помилкою у вимові приголосних, за нашим спостереженням, є тенденція до оглушення дзвінких звуків. Дзвінкі шумні приголосні в кінці слова й складу та в кінці складу перед глухим приголосним в українській мові вимовляються дзвінко. Оглушення дзвінких приголосних у літературному мовленні не допускається, окрім деяких слів: вогко, легко, кігті, нігті.
У процесі дослідження ми розглядали  орфоепічні  помилки  радіо- та телеведучих за такою умовною класифікацією:
1. Фонематичні помилки. Фонематичні помилки - це порушення, пов`язані зі змішуванням фонем, із заміною однієї фонеми іншою.
а) Ми зафіксували такі випадки, коли ведучими радіо- та телепрограм вимовляється фонема  [с]  замість [з]: [везти]  [вести]; [казка]  [каска] або[т] замість [д]: [родовий]  [ротовий]; [гадка] [гатка].
б)  Пропускається  одна  із фонем, наприклад: плутати –  путати; плутаю –  путаю; плутають –  путають. Такі помилки спотворюють зміст слова.
в) Замість фонеми [ф] вживаються  поєднання фонем [хв], а замість [хв| - фонему [ф]: [факт] –  [хват]; [фарба] – [хварба]; [фах] –  [хвах];  [фахівець]  –  [хвахівець]; [феномен]  –  [хвеномен]; [форматний]  –  [хворматний]; [функціонувати]  –  [хвункціонувати].
2. Фонетичні помилки.  Фонетичні помилки  –  це суто вимовні недогляди, що виявляються у вимові різних варіантів звуків.
а) Вимовляється [л`] замість [л]: [ле`акція]  – [лекція], [тел`еграма]  –  [телеграма].
б) Вимова [і]замість [и] у словах іншомовного походження: [директор]  –  [дiректор]; [тираж]  –  [тіраж]; [симпозіум] – [сiмпозіум]; [циркулярний]  –  [цiркулярний].
в) Hе розрізняються  звуки [ґ] і [г]:  [ґазда], а не [газда];  [ґречний], а не [гречний];  [ґрунтозахисний], а не [ґрунтозахисний].  Все ж таки ведучим радіо- та телепрограм слід знати, що  приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також зукраїнізованих словах іншомовного походження. Найповніший реєстр слів з літерою ґ, що позначає задньоязиковий зімкнений дзвінкий звук [ґ], подано в «Українському орфографічному словнику», яким варто послуговуватися, оскільки звук [ґ] вживається не лише відповідно до норми, а й на власний розсуд мовців.
г)  Оглушуються дзвінкі приголосні [б], [д], [ґ], [ж], [з], [дж], [дз] у кінці слова й перед глухими в середині слова, хоча слід їх  вимовляти  дзвінко: [нарот]  –   [народ]; [накас]  –  [наказ]; [натто]  –  [надто]; [довітка]  –  [довідка]. Оглушення приголосних у кінці слова пов`язане з поганою роботою мовного апарата, бо для того, щоб зберігати дзвінкість у кінці слів, треба виробити звичку до цього, тому що збереження дзвінкості потребує постійної роботи над технікою мови.
Дослідивши проблеми орфоепії мовлення радіо- та телеведучих, ми дійшли висновку, що це питання є достатньо гострим та актуальним для українського радіо та  телебачення і потребує наукового і практичного вирішення. У процесі дослідження було виявлено чимало порушень мовної норми. На нашу думку, це пояснюється тим, що більшість радіо- та телеведучих віддають перевагу російській мові поза ефіром, що позначається на якості їхнього українського мовлення перед камерою. А тому вважаємо, що російськомовне оточення та спілкування російською поза камерою, а також недостатнє знання норм української літературної вимови і є основними причинами мовленнєвих помилок.
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (11.03.2013)
Просмотров: 993 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]