Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Языкознание

Латинська мова у світовому науковому просторі

Автор: Вірченко Валерія Володимирівна, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

Давня латина продовжує жити не тільки у сучасних романських мовах. Як відомо, вона має більш, ніж двохтисячолітню літературну традицію та виступає однією з найважніших мов науки та загальнолюдської культури. Протягом багатьох століть латинська мова стала найціннішим лінгвокультурним надбанням людства, бо минали століття, занепадали й відроджувалися держави, гинули міста й цілі народи, однак залишалися інтелектуальні та культурні надбання, мовою яких була латина [4,3]. Спадщиною тих століть, коли латинська мова гралаголовну роль у культурному житті, є не тільки велика кількість латинських слів, що ввійшли у сучасні мови, так звану «міжнародну лексику» (наприклад, колекція, прогрес,скульптура, акт, оригінал, акція, література), і не тільки традиція використання латинського коренеслова–поряд з грецьким – для утворення у всіх галузях науки і техніки нових термінів, кількість яких з кожним роком прогресивно зростає, але й велика кількість латинських слів та висловів,які вживаються в європейських мовах на мові латини без перекладу, що складають лексичний міжнародний фонд (apriori; proforma; veni, vidi, vici;notabene (NB); postscriptum (PS), credo; defacto; aposteriori; statusquoтощо) [1,13].

Латинська мова продовжує залишатися важливим культурним явищем сучасності. Без цієї, здавалося б, «мертвої мови», неможливо уявити собі різноманітні галузі людської діяльності, бо сфера її застосування не обмежується. Певною мірою латина є міжнародною мовою європейських (і не тільки європейських) вчених, особливо філологів, біологів, медиків тощо [6]. Інтерес до латини цілком природний. У наші дні вона продовжує бути невичерпною скарбницею для утворення загальнонаукової  і технічної термінології. На відміну від побутової мови, у науці і техніці потрібна більша точність. Як відомо, у цих галузях використовують не прості слова, а терміни.

«Просте» слово у своїй варіативності може мати то одне, то інше значення – воно полісемічне, на побутовому рівні часто ми не помічаємо цього. На відміну від нього, науковий або технічний термін завжди повинен мати одне й те ж значення. (Наприклад, слово «клас» може означати: - певну групу школярів; - шкільне приміщення; - рік навчання; - якісний рівень тощо). У природничих науках воно вживається як термін та позначає тільки один із ступенів класифікації, один з відділів систематики (наприклад, клас птахів або клас дводольних рослин) [3,105]. У багатьох сучасних мовах наукові і технічні терміни мають етимологічну спільність: вони міжнародні, або інтернаціональні. Наприклад, латинський вислів internationes - між народів, між народами за своєю формою та змістом відповідає англійському, французькому, німецькому слову -international, іспанському -internacional,  італійському -internazionale, польському -internacjonalny.

Сьогодні, латинська мова, нарівні з грецькою, є тим лексичним фондом, на якому утворюються нові і вдосконалюються наявні наукові терміни. Оскільки більшість наук (філософія, біологія, медицина, фізика, астрономія та ін.), що зародилися ще в античні часи, створили величезну кількість термінів, то класичні мови стали найбільш зручними для вдосконалення й подальшого розвитку наукової термінології [2,16]. Неможливо уявити собі різноманітні галузі науки, техніки, політики, культури й мистецтва без застосування термінів, утворених на основі латинської мови. Розглянемо деякі приклади: -освітня лексика (абітурієнт, університет, факультет, декан); - мовознавчі терміни (літера, абревіатура, інфінітив); - математичні терміни (плюс, мінус, куб, коефіцієнт); - медичні терміни (вірус, інстинкт, рецепт); - технічні терміни (турбіна, інструмент, апаратура); - юридичні терміни (адвокат, прокурор, юрист); - адміністративно-ділова лексика (документ, інструкція, директор); -суспільно-політична лексика (нація, депутат, конгрес); -мистецтвознавча лексика (класика, декламація, варіація, фабула) тощо [5,205].

Одним з основних двигунів поширення латини є її лексичне багатство, яке повною мірою відображує абсолютно усі сфери людського буття. Практично усім спеціалістам у найрізноманітніших галузях необхідно знати хоча б ази латинської мови. А у багатьох випадках не тільки ази! Латинська мова – основа,яка дає поняття про структуру європейських мов, краще опанування яких можливе завдяки латині. До того ж знання цієї мови забезпечує духовну спільність гуманітаріїв світу, впевненість у тому, що вони – необхідна ланка у низці поколінь, які сприймають, зберігають і передають у майбутнє культурну спадщину віків [4,3].

Латинську мову у біології можна розглядати як самостійну наукову мову, що походить від латини епохи Відродження, але збагачена безліччю слів, запозичених з грецької та інших мов. Крім того, багато слів латини вживаються у біологічних текстах у новому, спеціальному змісті. (Наприклад, alvus-кишечник, вулик; caelum-повітря, клімат; diversus-віддалений) тощо [2,263].

Отже, людство використовує латинську мову як досягнення світової культури і при різних обставинах користується її невичерпною скарбницею мудрості та нетлінних істин, що слугували освіченим людям упродовж багатьох століть.

 

Література:

1. Белов А.М. ArsGrammatica. Книга о латинскомязыке. – М.: ГЛК  Ю. А. Шичалина, 2007.

2. Закалюжний М. М. Латинська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2003.

3. Копіца Є.П. Аналіз термінологічних номінантів: шлях оптимізації навчального процесу з латинської мови/ Є.П. Копіца // Наука і освіта. –К., 2009. -№7.

4. Сенів М.Г., Скорина Л.П., Постова Н. С. PORTA   ANTIQUA: Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів, ліцеїв, гімназій / За ред. М.А. Собуцького. –К.: СІНТО, 1994.

5. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

6.www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/LATINSKI_YAZIK

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (25.05.2014)
Просмотров: 749 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
По-справжньому освіченими людьми сучасну молодь зможуть зробити тільки сучасні мови, здатні допомогти у засвоєнні великої кількості важливої інформації, котра написана цими мовами і котра що секунди примножується у геометричній прогресії. Латинська мова красива, співуча, логічна, терміни її місткі і влучні. Але сучасні науки розвиваються швидкими темпами і їх представники не стануть відмовлятися від перегонів у галузях, яким присвятили все життя, не будуть витрачати дорогоцінний час на вивчення складної граматики і рідко вживаної лексики.
Для підвищення рівня мови науки сучасне мовознавство має недосяжні раніше засоби – доповіді та публікації дублюються на Інтернет-сторінках в реальному часі, у вільному доступі, а не чекають свого читача століттями, не пиляться більше на полицях бібліотек, не закриті для користування у приватних зібраннях та монастирях.
Мова науковців та їх дослідження стали предметом прискіпливого вивчення і тому кожна висловлена думка потребує більшої відповідальності автора. Все це не просто сприяє покращенню стилю та змісту, а вимагає демонструвати належний науковий рівень як у площині користування сучасними методологіями, так і у площині бездоганного вираження думки.
В якості витонченої прикраси латинська мова ще здатна слугувати красномовству, але тільки на рівні вдалого інкрустування крилатих слів та філігранного вживання вишуканої структури речення.
Література, яка була написана латинською мовою, за період від часів розпаду Римської імперії (V ст.) до початку виникнення нових мов (VIII ст.) залишається мало вивченою, або не розглянутою взагалі. Цей аспект ще чекає на своїх дослідників.

1  

Мені, взагалі, здається, що ставлення до латині як мертвої мови не правильне, адже, дійсно, у кожній мові світі можна знайти терміни з латинської. Думаю, людство має всіляко повертати латинь до вищих навчальних закладів, звичайно, відбувається її вивчення, але цей предмет має мити більше годин для вивчення. Це б дозволило, дійсно, модернізувати освіту і зробити випускників вузів, по-справжньому, освіченими людьми.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]