Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Языкознание
Функціональні характеристики прислівників міри і ступеня в сучасній англійській мові
 
Автор: Данилюк Анастасія Володимирівна, студентка ЧНУ ім. Юрія Федьковича
 
Для вивчення елементів семантичного поля не існує більш результативних прийомів аналізу, ніж спостереження та зіставлення різних тлумачень значення слова. Абсолютно моносемним прислівником є лексична одиниця almost, в семантичній структурі якої виділяємо лише одне значення verynearly. Інші прислівники є багатозначними словами. Крім основного домінуючого ступеня інтенсивності вони можуть репрезентувати різні її види.
Схематично зв’язки між семантичними компонентами інтенсифікаторів, які є ядерними елементами у своїх лексико-семантичних групах.
Таким чином, специфіку прислівників, обраних нами для дослідження, складають певні семантичні відношення та ознаки їх семантичної структури. Можна припустити, що ці ознаки лежать в основі комбінаторних властивостей цих лексичних одиниць та можуть бути визнані основними, хоча й не єдиними регуляторами синтагматичних процесів.
Перш ніж описати граматичну сполучуваність прислівників міри та ступеня, проаналізуємо частоту прислівників у різностильових масивах текстів.
Вважаємо, що дослідити фактор частоти необхідно з таких міркувань: ті самі лексичні одиниці можуть вживатись у різних функціональних стилях, при цьому не будучи їх маркерами. Але ці лексеми у різних функціональних стилях перебувають у різному співвідношенні, і кожний функціональний стиль можна описати через набір його статистичних характеристик, тобто функціонально-стильові особливості лексики полягають не тільки, і не стільки, у сфері відбору стилістично забарвлених слів, скільки у широті вживання і в сполучуваності загальновживаної лексики.
В залежності від показника частоти вживання прислівників у загальному масиві текстів розподілимо прислівники на чотири групи з різним ступенем частотності: 1) високим (very); 2) вище середнього (quite, too); 3) середнім (so, almost, enough, really); 4) низьким (nearly, rather, pretty).
Суттєві розходження між текстами художнього та наукового стилів за частотою вживання характерні для прислівників quіte, too, very, nearly.
Дане дослiдження не охопило все коло питань, пов’язаних з вивченням функцiонування прислiвникiв. Вважаємо перспективним дослiдження лексичних засобiв вираження iнтенсивностi в різних стилях мови; функцiонування низькочастотних моделей сполучуваностi в рiзностильових текстах, подальший вияв залежностей мiж системними та функцiональними характеристиками i встановлення таких параметрiв, за якими ця залежнiсть може бути чiтко простежена.
 
Література:
1.Андрущенко О.М. До класифікації та сполучуваності прислівників міри та ступеня в сучасній англійській мові // Науковий вісник ВДУ. – 1998. – №3. – С. 41-44.
2.Торосян О.М. Граматична сполучуваність прислівників міри та ступеня в текстах художньої та наукової прози // Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції "Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. (Квітень 27-30, 1998, м.Львів). – С. 106.
Категория: Филологические науки | Добавил: Иван155 (19.03.2014)
Просмотров: 507 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]