Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Языкознание
Валентно-інтенційні моделі речень з емотивними предикатами
 
Автор: Магас Наталія Мирославівна, доцент кафедри іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Як відомо з численних досліджень у галузі семантики, предикатові належить головна роль у синтаксичній організації речень. Сутність предикатного слова відбивають дієслова як носії валентності. Інші носії валентності набувають валентних властивостей внаслідок їх переміщення у первинну для дієслова предикативну позицію.  Семантико-синтаксична валентність предиката (ознакового слова)  відбиває здатність його сполучатися з іншими (як правило, неознаковими) словами, мати певну кількість відкритих позицій, які можуть або мають заповнюватися одиницями відповідної семантичної природи. Предикат визначає кількісний склад іменникових компонентів речення та їх семантичні функції.  [2, 123-124]. Зідно з позиціями, зокрема, У. Чейфа, валентність – це синтаксична потенція слова, здатність приєднувати до себе інше категорійне цілком визначене повнозначне слово. Вона притаманна тим словам, які самі по собі дають відчуття неповноти висловлювання і потребують доповнення у висловлюванні  [3, 159].
У процесі формування структури висловлювання, окрім валентних, дослідники визначають ще й інтенційні особливості предикатів. Інтенція (з лат. intentio – прагнення) як 1. Направленість свідомості на певний об’єкт. 2. Намір, задум, конкретна спрямованість психічної активності людини на будь-який об’єкт [1] має багато спільного з валентністю, але ці категорії не тотожні. Вони досліджують питання сполучуваності дієслів з іншими частинами мови у складі синтаксичних одиниць з позиції визначення ролі дієслова у формуванні синтаксичної структури.
Згідно з класифікацією предикатів за їх валентними особливостями, відповідно і поділом дієслів на групи за числом необхідних аргументів, ще не визначається їхня семантична функція. В той же час інтенційна кваліфікація предикатів конкретизує їх семантичні поширювачі, незважаючи на кількість аргументів, розглядає загальну програмованість об’єктів семантикою дієслова. Інтенція та валентність характеризують емотивні предикати на семантичному та синтаксичному рівнях, що зумовлює необхідність розгляду дієслівних лексем з позицій їх інтенційності та валентності.
Аналіз синтаксичних моделей у текстах сучасної англомовної політичної преси дає можливість визначити  емотивні предикати як:
1) одновалентні: "It's not about the people; it's politics," said Sterio, who remains jobless and at risk of losing her home. "We all feel betrayed." (The CBS News. 26/12/2011);
2)   двовалентні: I think we're using too much carelessness in the use of words that we're at war. I don't remember voting on -- on a declared -- declaration of war. Oh, we're against terrorism. (APPLAUSE) (The Washington Post. 22/11/2011);
3)   тривалентні: Rick Perry: …And I agree with most of my colleagues here on the stage when we talk about the Patriot Act (The Washington Post. 22/11/2011).
Досліджуючи інтенційні особливості емотивних предикатів висловлювань: 1. The more they talk, the more confused we get (The CBS News. 06/12/2011); 2. The Silent generation, of course, is a different story: While Millennials are predisposed to support activist government, the Silents are not. (The CBS News. 27/12/2011), зазначаємо, що вони полягають у орієнтованості на вихідну субстанцію (1) і каузативну субстанцію (2), тобто на суб’єкта як каузатора та об’єкта як причину такого типу стану чи відношення. Відповідно орієнтованість на вихідну субстанцію визначаємо як лівобічно інтенційні предикати (←Vf), а на каузативну субстанцію – правобічно інтенційні (Vf→). Емотивні предикати поділяються на такі, що:
1)   мають лівобічну інтенцію (←Vf), наприклад, Investors seem less certain (The CBS News. 12/12/2011);
2)   набувають правобічної інтенції (Vf→): "This feels good," Johnson said on Wednesday in Santa Fe, while signing papers to make the switch official. "I really believe that the fastest-growing segment of the Republican party are those that have a Libertarian bent. I really believe in this agenda; it is about the agenda." (The CBS News. 28/12/2011);
3)   характеризуються лівобічною та правобічною інтенціями (←Vf→): Investors are shying away, terrified that the toxic waste generated by the likes of Greece and Italy will drag down the mighty Germany (The Globalpolitician. 25/11/2011);
4)   набувають лівобічної та подвійної правобічної інтенцій (←Vf→→), як у висловлюванні Rick Santorum: … So we can’t be indecisive about whether Pakistan is our friend. They must be our friend. And we – we must engage them as friends, get over the difficulties we have as we did with Saudi Arabia – with respect to the events of 9-11(The Washington Post. 12/11/2011).
Отже, речення з емотивними предикатами сучасної англомовної політичної преси постають як одно-, дво- або тривалентні конструкти і залежно від орієнтації інтенції можуть бути лівобічно чи правобічно спрямованими.
 
Література:
1.Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн (понад 207 000 словникових статей)базується на 2-ому виданні ВТС СУМ / Голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко.К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. Режим доступу: www.slovnyk.net
2.Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
3.Logic, Language, and Probability : A Selection of Papers Contributed to Sections IV, VI, and XI of the Fourth International Congress for Logic, Methodology, and Philosophy of Science, Bucharest, September, 1971 // Edited by Radu J. Bogdanand Ilkka Niiniluoto. – Holland : D. Reidel Publishing Company. – 312 p.
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (16.10.2013)
Просмотров: 622 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 2
2  
Хто цією темою займався до Вас? Які напрямки склалися? До яких висновків прийшли попередні дослідники? Що вони досліджували не так? Чому Вас зацікавили предикати саме політичного дискурсу? Які класифікації предикатів використовуються у мовознавстві? Чию класифікацію Ви використовуєте?

1  
Завидую тем людям, которые знают много языков, то есть полиглотам. Слышал как сказал один поэт если не ошибаюсь, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Согласен с ним полностью. Но знать язык в идеале еще трудней. Многие как раз только разговорную его часть знают, а вот писать не умеют. Я с такими людьми тоже знаком.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]