Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Языкознание

Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників позитивної оцінки в політичному дискурсі
(на матеріалі промов Б. Обами)
 
Автор: Мельник Анастасія Григорівна, студентка 5 курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 
Першим важливим етапом дослідження лексико-семантичної групи (далі ЛСГ) є її інвентаризація. У сучасній семасіології поняттям інвентаризації позначають процес виокремлення ЛСГ та визначення її складу як набору семантичних об’єктів певного класу [1, с. 195].
Інвентаризація ЛСГ відбувається шляхом підбору лексем, об’єднаних за спільною ознакою лексичного компонента значення, за допомогою використання лінгвістичних методів. Її можна здійснювати двома шляхами: інтуїтивно-логічним або на основі словників. Перший спосіб передбачає проведення дистрибутивно-статистичного аналізу тексту, другий – компонентного або компонентно-статистичного аналізу матеріалу словників [2, с. 217].
Для визначення складу ЛСГ прикметників позитивної оцінки, ми обрали інтуїтивно-логічний спосіб інвентаризації. Так як наше завдання полягає у дослідженні прикметників оцінки саме в політичному дискурсі, то матеріалом слугували 35 промов сьогоднішнього президента США [3], [5].
У результаті опрацювання промов, ми отримали список прикметників позитивної оцінки, який нараховує 81 лексему. Підбір прикметників здійснювався за допомогою психолінгвістичного методу, а саме шляхом експериментально-асоціативної методики, відповідно до якої слова поєднані спільним набором асоціацій, вважаються семантично спорідненими. Отриманий набір лексем утворює, так зване, асоціативне поле, до складу якого увійшли наступні прикметники: achievable, advanced, affordable, available, beautiful, bountiful, brave, bright, capable, clean, clear, comprehensive, confident, considerable, courageous, creative, democratic, effective, efficient, excellent, extraordinary, fair, faithful, free, gracious, generous, good, great, grateful, happy, healthy, heroic, honest, impressive, improbable, incredible, independent, innocent, interesting, joyful, legitimate, lucky, meaningful, mindful, moral, mutual, noble, new, outstanding, peaceful, perfect, positive, possible, powerful, productive, prosperous, reliable, resilient, responsible, right, robust, safe, self-reliant, seminal, secure, significant, smart, sovereign, special, stable, stalwart, strong, sturdy, substantial, successful, sustainable, true, viable, wise, wonderful, worthy. Саме ці лексичні одиниці (далі ЛО) будуть компонентами лексико-семантичної групи позитивної оцінки.
Наступний етап інвентаризації полягає у визначенні домінанти (імені) ЛСГ прикметників позитивної оцінки в політичному дискурсі. Домінанту ЛСГ можна виокремити за найбільшою частотою вживання лексеми у тексті. В лінгвістиці також існують інші способи визначення центрального слова лексичних мікросистем, проте в поєднанні таких характеристик як широта сполучуваності, парадигматичні та синтагматичні відношення в межах досліджуваної ЛСГ, частота вживання лексеми у тексті є досить вагомим параметром [1, с. 196].
Проаналізувавши частоту вживання дібраних прикметників позитивної оцінки у промовах Б. Обами, визначено, що найбільшу частотність демонструє прикметник позитивної оцінки good (106 словосполучень). На вживання цієї лексеми припадають 15% загальної кількості слововживань лексем позитивної оцінки. Таким чином, прикметник good обрано домінантою досліджуваної ЛСГ.
У сучасній англійській мові лексична одиниця good виступає прикметником зі значенням узагальненої позитивної оцінки. Опрацювання лексикографічних статей тлумачного словника [4] показує, що семантична структура прикметника good складається з наступних лексико-семантичних варіантів: 1) admirable "чудовий” (a good idea, a good teacher); 2) virtuous "доброчесний” (a good man); 3) suitable "підхожий” (a good winter coat); 4) beneficial or advantageous "корисний” (vegetables are good for you); 5) sound or whole "здоровий”, "свіжий” (the meat is still good); 6) kindly, generous "добрий”, "благородний” (you are good to him); 7) right or acceptable "правильний”, "прийнятний” (our qualifications are good for the job); 8) rich and fertile "родючий”, "рясний” (good land); 9) valid or genuine "дійсний”, "справжній” (I would not do this without good reason); 10) honourable "поважний” (a good family); 11) commercially or financially secure "стійкий” (good securities, a good investment); 12) clever, talented "здібний”, "талановитий” (he’s good at science); 13) obedient or well-behaved "слухняний”, "добре вихований” (a good dog); 14) reliable "надійний” (a good make of clothes); 15) having a beautiful, or generally fine appearance "гарний” (a good figure, a good complexion); 16) complete, full "цілковитий”, "повний” (I took a good look round the house); 17) propitious, opportune "сприятливий”, "своєчасний” (a good time to ask the manager for a rise); 18) comfortable "зручний” (a good sofa); 19) newest or of the best quality "найновіший”, "найякісніший” (to keep the good plates for important guests); 20) extensive or long "обширний”, "довгий” (a good distance away); 21) sufficient, ample "достатній”, "багатий на щось” (we have a good supply of food); 22) serious or intellectual "серйозний”, "інтелектуальний” (good music) [4]. Для дослідження особливостей вираження позитивної оцінки  в політичному дискурсі, кожен прикметник ЛСГ, також як і ЛО good, аналізувався з урахуванням особливостей його семантичної структури, тобто сукупності значень слова (його лексико-семантичних варіантів).
Отже, в результаті проведення інвентаризації лексико-семантичної групи прикметників позитивної оцінки на матеріалі політичних промов, ми визначили склад досліджуваної лексичної мікросистеми, обчислили відносну похибку вибірки для перевірки об’єктивності подальших результатів досліджень та виокремили домінанту ЛСГ прикметників позитивної оцінки у політичному дискурсі.
Література:
1.Попова М. П. Семантичне поле прикметників позитивної оцінки середньоверхньонімецької мови / Марія Попова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць, 2008. – № 370-371. – С. 195–204.
2.Соловйова О. В. Семантика прикметників розміру в раньоновоанглійському періоді (на матеріалі творів У. Шекспіра) / Ольга Соловйова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць, 2008. – № 370-371. – С. 218–228.
3.Best Speeches of Barack Obama through his 2009 Inauguration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obamaspeeches.com/
4.Online Collins English Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
5.Speeches and Remarks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-and-remarks

Категория: Филологические науки | Добавил: Иван155 (23.04.2013)
Просмотров: 636 | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]