Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Развитие производительных сил и региональная экономика

Бізнес-інкубатор як стимул розвитку регіональної економіки

Автори:

Тарасенко Світлана Іванівна, канд. екон. наук, Дніпродзержинський державний технічний університет

Москаленко Жанна Олегівна, Дніпродзержинський державний технічний університет

 

Економічний розвиток окремих країн, регіонів, а також досягнення ними конкурентних переваг у сформованих умовах господарювання значною мірою залежить від ступеня і якості розвитку бізнесу.  На швидкість якісних змін у сфері бізнесу істотно впливає швидкість появи на ринку нових інноваційно-активних суб'єктів господарювання, які формують інфраструктуру підтримки сфери бізнесу. Саме подібні суб'єкти, створюючи конкурентні переваги для власного бізнесу, дозволяють полегшити залучення до цього процесу наукового, економічного, кадрового, виробничого потенціалу міст, регіонів і держави в цілому, забезпечуючи їх економічний розвиток.

Між тим, сьогодні інноваційні процеси практично не включені в систему цивілізованих ринкових відносин, тому формування сприятливого для малого бізнесу інноваційного середовища стає одним із актуальних завдань соціального, технічного та економічного розвитку регіону.

В числі найважливіших і натепер  ще не повною мірою використаних елементів інноваційної інфраструктури пильної уваги заслуговують бізнес-інкубатори, зокрема, академічного типу. Так, за даними Узагальненого звіту про стан виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 01.01.2014 року зареєстровано 79 бізнес-інкубаторів. Але із загального числа заснованих в Україні бізнес-інкубаторів за оцінками фахівців реально працює близько 13-16%. Крім того, є дуже нерівномірним їх розподіл за регіонами. Так, в Донецькій області зареєстровано 6 бізнес-інкубаторів, в Одеській – 4, а в Дніпропетровській та Харківській лише по одному. Крім того, в числі інших об’єктів інфраструктури бізнесу їх кількість залишається відносно незначною.

Причини такого стану полягають в тому, що в українському законодавстві поки відсутні норми, що чітко визначають правовий статус бізнес-інкубатора, регламентують порядок їх створення та особливості діяльності як об’єкта інфраструктури. Серед інших проблем розвитку бізнес-інкубування виділяють наступні:  недосконалість організаційно-правової та методичної бази, необхідність фінансової підтримки державою та невизначеність джерел фінансування, невизначеність сфери дії бізнес-інкубатора, відсутність системи підготовки компетентних кадрів для роботи в бізнес-інкубаторі, а також кадрове забезпечення інкубуємих підприємств та навчання підприємців, відсутність методик організації роботи бізнес-інкубаторів.

Як відомо, під бізнес-інкубатором розуміють організацію, яка створюється для надання допомоги суб'єкту підприємницької діяльності, який починає власний бізнес, з метою спрощення, полегшення і прискорення входження його в ринок, досягнення бажаного підприємницького ефекту, сприяння в придбанні ним фінансової самостійності.

Численність різновидів бізнес-інкубаторів та особливості кожного з видів вимагають їх врахування при підготовці та реалізації проектів їх створення.  Проте загальними питаннями, які мають бути вирішені в процесі реалізації ідеї створення бізнес-інкубатора, є формулювання концепції бізнес-інкубатора та визначення етапів реалізації даного проекту. Концепція бізнес-інкубатора має включати  такі  складові: 1. Умови  впровадження  проекту. 2. Місія. 3. Завдання. 4. Цільова аудиторія. 5. Види діяльності,  тренінгові програми. 6. Правовий статус (організаційно-правова форма). 7. Джерела фінансування.

Особливістю академічного бізнес-інкубатору є те, що він створюється і працює за безпосередньої та активної участі вищих навчальних закладів. Академічний бізнес-інкубатор, в першу чергу, спрямований на використання і комерціалізацію наукового потенціалу дослідників, викладачів та студентів вищого навчального закладу, сприяння започаткуванню власного бізнесу випускниками ВНЗ. Тобто, додатковою (у порівнянні з класичним) функцією подібного бізнес-інкубатора є сприяння впровадженню інноваційних розробок в практику регіонального підприємництва.

Систематизація досвіду зарубіжних та вітчизняних організацій дозволила визначити основні етапи створення та запуску в дію бізнес-інкубатора (БІ), які в узагальненому вигляді можуть бути сформульовані наступним чином:

  1. Виникнення   ідеї  створення  БІ  та    її  документальне  оформлення. 2. Пошук приміщення та проведення ремонтних робіт. 3. Заснування БІ та його державна реєстрація, підготовка регламентуючої документації. 4. Налагодження комунікацій. 5.  Створення  Конкурсної  комісії та  її методичного забезпечення.  6.  Формування клієнтської бази та організація роботи з клієнтами (пошук підприємств та фізичних осіб–клієнтів щодо реалізації наявних інноваційних та підприємницьких ідей, виконання інноваційних розробок, придбання інноваційних   продуктів,  надання  послуг  консультаційного  характеру  тощо).  7.  Підготовка та проведення  конкурсу на право розміщення в АБІ.  8. Юридичне оформлення співпраці АБІ з інкубуємими фірмами та підприємцями. 9. Початок поточної роботи АБІ.

Реалізація викладених етапів дозволить розпочати роботу бізнес-інкубатора, що, в свою чергу, сприятиме більш інтенсивному розвитку підприємництва в регіоні, посиленню його інноваційної спрямованості та формуванню повноцінного конкурентного середовища в Україні.

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (22.07.2014)
Просмотров: 571 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Розвиток регіональної економіки – це скоріше ще одна ніша для корупційних схем. Звичайно, на жаль. Хотілося, щоб при розвитку важливих державних аспектів враховували науковий досвід і зокрема, Вашу роботу. Але це скоріше звучить як міф про так звану децентралізаціяю.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]