Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Сучасні підходи до комплексного аналізу циклічності фінансових інструментів фондового ринку
 
Автор: Мазур Василь Олексійович, здобувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ
 
Фондовий ринок – це фінансова структура, в рамках якої продавці і покупці цінних паперів можуть здійснювати угоди купівлі-продажу. Сьогодні існує безліч фондових бірж, які відрізняються одна від одної місцем розташування, правилами регулювання торгів, складом учасників, товаром і термінами пропонованих накопичень. Для ринкової економіки фондова біржа – це основний механізм перерозподілу грошових коштів, завдяки якому відбувається вільне переміщення капіталів в найбільш вигідні сфери економічної діяльності.
Після фінансової кризи 2008 р. український фондовий ринок перейшов до нової фази свого розвитку, втративши колишню капіталізацію. Український фондовий ринок виявився в числі найбільш збиткових, порівняно з іншими країнами, що розвиваються. За станом на кінець листопада 2008 року падіння українського фондового індексу склало 74% [3]. Проте в посткризовий період відзначається бурхливе зростання фондових ринків, які в більшості випадків випереджають початок зростання інших інвестиційних активів, демонструючи велику прибутковість в результаті такого зростання. Прибутковість ефективних портфелів на фондових ринках країн світу, що розвиваються, може перевищити 80-100% річних в перші три роки після закінчення фінансової кризи [3].
У нових умовах посткризового розвитку фондового ринку зовнішнє середовище стає менш сприятливим і ризикованим для інвестування. В ході відновлення світової економіки на фондовий ринок поступає макро- і мікроекономічна інформація різного роду. Одні показники відновлюються швидше, інші повільніше, що відбивається на нерівномірному процесі розвитку фондового ринку, який характеризується чергою чергових кризових явищ і, як наслідок, високою волатильністю цін фінансових інструментів. Волатильність, як міра мінливості цін є циклічною величиною [2].
В зв'язку з цим усе більш актуальним стає питання проведення комплексного аналізу циклічності фінансових інструментів фондового ринку.
Сьогодні ні в Україні, ні за кордоном немає єдиного тлумачення сутності і змісту аналізу фінансових інструментів фондового ринку. Проте, в Україні з цього питання склалися наступні три підходи [1]:
Перший підхід розглядає оцінку фінансових інструментів у рамках фундаментального аналізу.
Другий підхід досліджує поведінку фондового ринку за засобами технічного аналізу.
Третій підхід пов'язаний з інтуїтивним методом аналізу фінансових інструментів фондового ринку, який використовується невеликим числом учасників фондового ринку і не призводить до довготривалого успіху.
Фундаментальний аналіз вивчає рух цін під впливом макроекономічних чинників, і таким чином, сприяє визначенню ринкового тренду. Школа фундаментального аналізу фондового ринку виникла з розвитком прикладної економічної науки. У основі її розвитку знаходилось знання про макроекономічне життя суспільства і його вплив на динаміку цін конкретних товарів.
Виділяється декілька рівнів фундаментального аналізу: макроекономічний рівень, галузевий рівень, мікроекономічний рівень, прогнозування ціни фінансового інструменту.
Головною метою фундаментального аналізу є визначення істинної, справедливої вартості фінансових інструментів. Потім, порівнюючи отриману оцінку з поточним станом ринку, здійснюється висновок про те чи переоцінені або чи недооцінені цінні папери [1].
Технічний аналіз досліджує поведінку фондового ринку за допомогою математичних моделей різного рівня складності. Цей вид аналізу заснований на наступній гіпотезі – ринкові ціни фінансових інструментів враховують усі знання, бажання і дії усіх учасників фондового ринку.
Невизначеність майбутніх макроекономічних показників розвитку економіки породжує високу волатильність фондового ринку. У зв'язку з цим в посткризовий період розвитку потрібно приділяти велику увагу управлінню і оцінці фінансових інструментів за засобами планомірного і детального проведення комплексного аналізу цінних паперів, спираючись як на фундаментальний, так і на технічний аналіз.
 
Література:
1.Дегтярева О.И. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. / Дегтярева О.И., Коршунов Н.М., Жуков Е.Ф.  – М., Юнити-Дана, 2004 – 501 с.
2.Карпенко Г.В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні / Карпенко Г.В. // Фінанси України. – 2007. – № 6.– c.90-96.
3.Манцуров І.Г., Бараник З.П. Сатистика ринків: підручник/За ред. І.Г.Манцурова; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана». – К.:КНЕУ, 2009. – 540 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (14.11.2013)
Просмотров: 562 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]