Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Україна в європейських інтеграційних процесах
 
Авторы:
 
Арутюнян Ваган Андраникович, студент, Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара
 
Михайленко Ольга Геннадіївна, ст.викладач, Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара
 
Найважливішою ознакою сьогоднішньої дійсності є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів.Інтеграційні об´єднання в основному носять регіональний характер і розрізняються за глибиною процесів, що відбуваються у межах угрупування.
Інтеграція має декілька рівнів свого розвитку. Головне значення має взаємодія на рівні підприємств та організацій – безпосередніх виробників товарів та послуг.
Європа має великий досвід та потенціал регіональної міжнародної економічної інтеграції. Це пояснюється як політичними і соціально-економічними особливостями розвитку європейських країн, так і сучасними тенденціями розвитку світової економіки. Нині ЄС являє собою інтеграційне угруповання двадцяти семи західно-, центрально- та східноєвропейських країн , які прагнуть до економічної та політичної єдності, частково відмовляючись від своїх національних суверенітетів.
Проблема економічної інтеграції для України є однією з першочергових. Для України особливо важливою є інтеграція саме з країнами Європи і, в першу чергу, з країнами-членами Європейського Союзу. ЄС - найуспішніша регіональна організація. Прогрес ЄС на шляху до економічної інтеграції трансформує його у центр залучення для всіх інших країн і угруповань, які бажають укласти довгострокові відносини різного рівня - від отримання привілеїв у торгівлі до вступу.
Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво (УПС) .Угода про партнерство та співробітництво проголошує обопільну прихильність до демократії та ринкової економіки, завдяки чому обидві сторони зможуть зміцнити свої політичні,  комерційні і культурні зв'язки, прокласти шлях до подальшої економічної інтеграції та  визначити розклад майбутніх переговорів про зону вільної торгівлі. Угода передбачає розвиток міцного політичного діалогу між Україною і Європейським  Союзом шляхом установлення інституціональних рамок для регулярних контактів.
Невід'ємною складовою загального інтеграційного процесу є процес світової та європейської  правової інтеграції, що передбачає поступове зближення і гармонізацію національних  правових систем. Європейський Союз існує як співтовариство держав, об'єднаних на основі права.
Аналіз соціально-економічного розвитку України роки показує, що практично за всіма параметрами оцінки готовності приєднатися до Європейського Союзу країна має одні з найгірших показників у Центральній та Східній Європі. В Україні за роки незалежності не вдалося провести ефективні реформи, глибока криза охопила практично всі сфери суспільства.
Економічні показники свідчать про невисокий рівень економічного розвитку України в цілому, зниження обсягу ВВП, відносно низький рівень прямих іноземних інвестицій. За цими показниками Україна суттєво відстає від країн ЄС. Кардинальна зміна якісних та кількісних показників соціально-економічного розвитку України є головною передумовою приєднання країни до Європейського Союзу.
Створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС належить до головних страетгічних цілей двостороннього торговельно-економічного співробітництва.Наступним етапом у розвитку відносин Україна-ЄС має бути створення Митного союзу,  в рамках якого досягається домовленість про загальний рівень митних тарифів на товари.
Відсутність громадського консенсусу щодо напрямів та темпів соціально-економічних реформ, практично стабільно неефективна діяльність урядів суттєво віддаляє перспективу не тільки повного, але й асоційованого членства України в ЄС. Очевидно, що тільки послідовні, глибокі та рішучі реформи можуть змінити цю тенденцію кардинально [1;45].
Україна на сьогодні за досягнутим в цілому рівнем економічного розвитку не може бути активним учасником найбільш зрілих форм міжнародних інтеграційних процесів у найрозвинутіших геоекономічних сегментах. За таких умов форсування входження країни в глобальні світогосподарські структури та особливо в структури Європейського Союзу завдало б суттєвої шкоди передусім самій Україні.
Для прискорення процесу формування в Україні умов для ефективної міжнародної інтеграції необхідно здійснювати курс на гармонізацію українського законодавства з правовою системою ЄС та глобальними нормами економічного регулювання (значна частина яких представлена нормами ГАТТ/СОТ).
Слід подбати про створення ефективного механізму обов'язкової експертизи проектів правових актів, які вносяться у Верховну Раду, в Адміністрацію Президента та Кабінет Міністрів України, на предмет їх сумісності з чинними нормами глобального та європейського економічного регулювання. Разом з тим слід мати на увазі, що правові норми країн з розвинутими ринковими системами не можуть бути – без шкоди для економіки України – враз перенесені на український ґрунт. Мова має йти не про механічне копіювання, а про поступову, еволюційну адаптацію українського законодавства до системи міжнародних норм і правил.
 
Література:
1. Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і                 перспективи співробітництва. [зб.наук.праць / наук.  ред. Брунько В. та ін.]. — Київ: Плай, 2011 — 322 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (17.05.2013)
Просмотров: 554 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]