Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)

Інноваційно-інвестиційна діяльність як напрям підвищення конкурентоспроможності зернопереробних підприємств

Автор: Приходько Тамара Володимирівна, асистент кафедри економіки підприємства, Білоцерківський національний аграрний університет

 

Сучасна економіка України гостро відчуває наслідки світової фінансово-економічної кризи. Для їх подолання в період посткризового періоду підприємствам України необхідно змінювати підходи до здійснення господарської діяльності [5]. Одним з пріоритетних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства є здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності у якісно новому вигляді.

Падіння обсягів виробництва, політичні та соціальні процеси в країні останніх років значно знизили інвестиційну привабливість підприємств, інноваційні процеси відійшли на другий план, оскільки більшість суб’єктів господарювання вибрали стратегію виживання в умовах відсутності необхідного фінансування. Особливо відчувається обмежене державне фінансування фундаментальних досліджень та впровадження інновацій на практичному рівні.

Більшість зернопереробних підприємств зіштовхнулись з  проблемою відсутності повноцінної пропозиції інноваційних продуктів та інноваційної інфраструктури. Через значний знос, як моральний, так і фізичний, устаткування, застарілі технології підприємства втрачають свої конкурентні переваги на ринку. Тому виходом із даної ситуації є здійснення реальних інвестицій щодо зміни та модернізації основних виробничих фондів, впровадження сучасних технологій виробництва продукції, що забезпечить підвищення економічного потенціалу підприємств та відповідно конкурентоспроможності як підприємства в цілому, так і продукції.

Необхідність розвитку зернопереробних підприємств харчової промисловості останнім часом зростає. Так, 2013 рік відзначився рекордним за останні роки господарювання врожаєм зернових і зернобобових культур – 63,0 млн.т., що викликало суттєве занепокоєння сільгоспвиробників у напрямку збуту продукції та її зберігання. Адже більшість зернопереробних підприємств були неготовими приймати на переробку та зберігання в умовах існуючих потужностей існуючих обсягів сировини.

За даними Держкомстату України, підприємствами харчової промисловості у 2013 році було освоєно капітальних інвестицій 14454,6 млн.грн., що становить 14,2% від загального обсягу капіталовкладень у промисловість України [2]. Даний показник зріс на 12,8% до обсягу використаних реальних інвестицій у 2012 році, але знизився на 29,3% порівняно з 2009 р. Прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість на кінець 2013 року залучено 3287,2 млн.дол.США, що складає 5,7% від загального обсягу іноземних інвестицій. За останні роки спостерігається ріст прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість України. Так, у 2008 році даний показник становив – 1561,2  млн..дол.США, у 2010 – 1828,4 млн.дол.США [1].

Як зазначалося вище, зношення основних виробничих фондів підприємств не дає можливості в повній мірі завантажити виробничі потужності. Загалом по підприємствах харчової промисловості спостерігається зростання показника зносу основних засобів: 2008 рік – 44,8%, 2009 – 45,6%, 2010 – 45,7%. Це свідчить про те, що лише половина засобів виробництва придатна до використання. Основні засоби досліджуваних зернопереробних підприємств Київської області  мають ступінь зносу від 46% до 35%.

Найбільш зношеними і технологічно застарілими є елеваторні споруди, які були введені в експлуатацію у 80-х роках минулого століття. При чому на елеваторне господарство припадає переважна частина господарського використання. Процеси, які супроводжували перехід підприємств до ринкових умов господарювання, не забезпечували повноцінного оновлення матеріально-технічної бази підприємств, що унеможливило використання у господарській діяльності нових технологій у зберіганні та переробці зернової продукції.

Створення, реконструкція та модернізація основних виробничих потужностей як загалом підприємств харчової промисловості, так і зернопереробних підприємств, здійснюється в основному за рахунок власних коштів. При чому третина таких інвестицій використовується на будівництво та поліпшення будівель і споруд виробничого призначення, решта коштів – на придбання машин та обладнання, інструментів, приладів  та інвентарю.

Інноваційна складова ефективного розвитку підприємств в Україні перебуває на низькому рівні. За незначної державної підтримки інноваційно-інвестиційних процесів в державі, відсутності їх ефективного правового забезпечення та регулювання виникає ситуація відірваності наукових розробок та їх впровадження у виробництво. Несприятливі економіко-політичні процеси, які відбуваються у державі, призводять до зменшення надходження іноземних інвестицій, а часто і припинення участі іноземного інвестора у діяльності українських суб’єктів господарювання. У ситуації відсутності достатній фінансових ресурсів підприємства змушені відмовлятися від застосування інноваційних продуктів у своїй діяльності.

Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльність у 2010 році, становить 13, 8% від загальної кількості  промислових підприємств. Підприємствами харчової промисловості було витрачено 608852,4 тис.грн на здійснення інноваційної діяльності у 2010 році, 87,5% обсягу фінансування інноваційної діяльності було здійснено за рахунок власних коштів, 12,5% - за рахунок кредитів. Основна частина інноваційних витрат у даній галузі промисловості – 509116,2 тис.грн (83,6%) спрямована на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. Загалом, кількість інноваційноактивних господарюючих суб’єктів харчової промисловості за період 2001-2006 років значно скоротилась із 527 до 243 підприємств, починаючи з 2007 року зберігається тенденція до їх збільшення – з 343 до 352 підприємств [2].

Дослідження діяльності окремих  зернопереробних підприємств Київщини показали, що за період 2007-2011 років взагалі не здійснювалось витрат на інноваційну діяльність. Підприємства в основному спрямовували інвестиційний ресурс на поліпшення і створення виробничих потужностей.

Причиною такого становища є, практично, відсутність належних умов для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового, організаційного характеру постають на шляху здійснення безперервного та ефективного розвитку підприємств. У свою чергу державою повинна проводитись різностороння політика нововведень, оскільки інновації є результатом комплексу заходів наукового, організаційного, економічного , фінансового, технічного та іншого спрямування [5].

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах господарювання є сенс у застосуванні інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємства, яка передбачає: оновлення продукції, технології, організаційної структури підприємства, виробничої системи, створення системи ефективного залучення та використання інвестицій, управління інвестиційною сферою підприємства, реновація та комплексний розвиток усієї виробничої системи та інші заходи [4].

Запропоновані заходи розвитку конкурентоспроможного підприємства неможливі без існування державної інвестиційної політики. За умов обмеженості фінансових ресурсів державного бюджету для фінансування інноваційного розвитку підприємств та переважного самофінансування підприємств впровадження інновацій, необхідно надання пільг таким підприємствам в системі оподаткуванні, залучення іноземних інвестицій та кредитуванні.

 

Література:

  1. Офіційний web-сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
  2. Статистичний щорічник України за 2010 рік / [за ред.. О. Г. Осауленка]. [Електронний ресурс] – К. : Держ. Ком. Статистики України, 2011. -600 с.
  3. Зернюк О.В., Заїка О.С. Оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України // Экономика и управление. 2012 №3. – С.101-107.
  4. Корілько М.Д. Інновації в діяльності суб’єктів господарювання / Корілько М. Д. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №5 – С.149-154.
  5. Редкін О.В., Толкачов Д.М. Засади забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку та конкурентоспроможності підприємств // Економіка і регіон. 2009 №3 (22). – ПолтНТУ. – С.61-66.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (19.06.2014)
Просмотров: 614 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Не можна не погодитися з автором в тому, що проведення інвестиційно-інноваційної діяльності давно вже стало нагальною необхідністю для зернопереробних підриємств. На жаль, у нашій країні не створено умов для стимулювання підприємців галузі до використання інноваційних розробок у своїй діяльності. На мою думку, держава повинна проводити цілеспрямовану політику підтримки зернопереробників (як приклад, це можуть бути податкові канікули), які впроваджують у свою діяльність напрацювання вітчизняних науково-дослідних інститутів. Таким чином можна відразу стимулювати і роботу НДІ, і зернопереробних підприємств.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]