Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Моделі оцінки економічної стійкості та їх застосування у діяльності малих будівельних підприємств
 
Автор: Антропов Ю.В., аспірант кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
 
Ключовим моментом у розробці заходів проти втрати економічної стійкості підприємства є своєчасне прогнозування майбутнього кризового стану. На сьогодні створено багато українських і зарубіжних методик прогнозування та попередження кризових явищ.
Серед  вітчизняних доробок у області діагностики кризових явищ на підприємстві у першу чергу варто назвати багатофакторні дискримінантні моделі О.О.Терещенка, створені для різних галузей господарства. Моделі діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі запропонувала Шапунова О.О., підприємств роздрібної торгівлі – Ю.Є.Чирва, громадського харчування - Мартиненко В.П.,  підприємств будівельної галузі - Гудзь Т.П.
З названих моделей для будівельної галузі можуть бути застосованими тільки моделі О.О.Терещенка та Гудзь Т.П. Але і ці моделі у практичній роботі малих будівельних підприємств майже не застосовуються.  Ускладнюючим чинником для малих підприємств є те, що фактори, використані в моделі Терещенка (зокрема «cash-flow-1» та «cash-flow-2») визначаються на основі форми №3 «Звіт про рух грошових коштів», яку малі підприємства не складають.
Модель, створена Гудзь Т.П. включає в себе показник «реальна вартість матеріальних активів підприємства», що значно ускладнює її застосування для персоналу малого будівельного підприємств, так як вимагає переоцінки балансової вартості активів, та унеможливлює застосування моделі для зовнішніх контрагентів.
В розглянутих моделях оцінки економічної стійкості, факторами виступають фінансово-економічні показники діяльності підприємств. Ці показники (коефіцієнти) показують зв'язки та залежності між різними сторонами бізнесу, висвітлюють взаємовідносини та необхідність гармонійної співпраці між окремими підрозділами економічної системи, сигналізують про кризові ознаки у діяльності.
Умови будь-якої господарської діяльності змінюються чи не щодня, і в такій динамічній ситуації фінансові або ділові показники орієнтують керівництво стосовно тих найбільш важливих питань, що вимагають першочергової уваги. У кожного автора, в залежності від мети дослідження, галузі, горизонту прогнозування, розміру та форми власності підприємств у моделях використовуються різні коефіцієнти та їх комбінації.
Здійснивши огляд існуючих на даний час моделей, можна їх всіх поділити на дві великі групи. Перша група призначена для прогнозування неплатоспроможності (або банкрутства) підприємства В цих показниках найчастіше застосовуються показники оцінки фінансового стану підприємств, а саме: показники ліквідності, рентабельності, структури капіталу. Дані моделі спрямовані на визначення фінансової стійкості підприємств.
Друга група призначена для оцінки економічної стійкості підприємств у стратегічному вимірі. У моделях другого типу більш широке коло показників, що застосовуються для оцінки. В зазначених моделях крім фінансово-економічних показників часто використовуються показники ефективності основних засобів, персоналу, ділової активності, структури капіталу тощо.
Можна зробити висновок, що економічна стійкість підприємства є більш широким поняттям, ніж фінансова стійкість. Вона включає в себе стійкість функціонування всіх систем підприємства, у тому числі і фінансову стійкість, тому економічна стійкість описується більш широким колом показників.
При цьому, так як поняття «економічна стійкість підприємства» є більш широким ніж поняття «фінансова стійкість», то коло показників за якими можливо здійснювати оцінку та прогнозування економічної стійкості повинне бути розширеним у порівнянні з аналізованими моделями. В перелік показників, що будуть аналізуватись в якості критеріїв оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства доцільно включити не тількі фінансові показники, а й ті які оцінюють стійкість різних підсистем підприємства (виробництва, персоналу тощо)
Виникає потреба у визначенні переліку показників за якими може оцінюватись економічна стійкість саме малого будівельного підприємства, з урахуванням специфіки його діяльності та меншою кількістю даних, що можуть бути використані для аналізу у порівнянні з великим підприємством.
 
Литература:
1.Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств. Автореф. дис... к.е.н.: 08.04.01 / Т.П. Гудзь; Одеський державний економічний університет, Одеса, 2006. — 21 с
2.Мартиненко В.П. Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування. : Автореф. дис... к.е.н.: 08.07.05 / В.П. Мартиненко; Харківська державна академія технології та організації харчування. — Харків, 1999 — 19 с.
3.Терещенко О.О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України.– 2003.– № 8.–
С. 38-45.
4.Чирва Ю.Є. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Ю.Є. Чирва ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006.
5.Шапурова О.О. Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах. Автореф. дис. к.е.н.: 08.00.04/ О.О.Шапурова; Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2009.— 22 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (12.07.2013)
Просмотров: 604 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Мне кажется, чтобы управлять предприятием, нужно иметь талант как минимум. Если таланта нет, то на одних знаниях будет очень трудно вылезти. Я как - то, тоже помогал в управлении малого предприятия,  у нас многое получалось, но чувствовал, что таланта у меня не хватает. Пришлось оставить это дело и заниматься другими делами.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]