Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Оцінка фінансового стану підприємства та її роль у фінансовому плануванні
 
Автор: Щербанюк Наталя Миколаївна, ст. 5-го курсу, гр. ФУДмвн – 51 Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
 
В умовах ринкової економіки підвищується значущість та актуальність застосування фінансового планування. Очевидно, що від належної організації фінансового планування корінним чином залежить благополуччя підприємства. Бізнес не може процвітати, не розробляючи фінансових планів і не контролюючи їх виконання. Однак, ефективне фінансове планування не може обійтися без ґрунтовної оцінки фінансового стану підприємства.
Вагомий внесок у дослідження організації фінансового планування на підприємстві здійснили Базилевич В.Д., Василик О.Д., Дем’яненко М.Я., Опарін В.М., Романенко О.Р., Оспіщева В.І., Юрій С.І.. та ін. Поряд з цим, сучасні умови господарювання вимагають проведення подальших досліджень щодо підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах.
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки фінансових планів та прогнозів, у тому числі фінансового оздоровлення підприємств. Тому оцінку його можна об’єктивно здійснити не через один, хай і найважливіший, показник, а тільки за допомогою системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства, відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [1, с.97].
В умовах ринкової економіки показники оцінки фінансового стану підприємства залежно від практичних міркувань поділяють на чотири групи: ліквідності (платоспроможності), ділової активності, фінансової стійкості і рентабельності. У табл. 1.1 наведено основні показники оцінки фінансового стану підприємства, що розраховані за матеріалами річних звітів ПАТ «Соняшник» за 2008-2012 роки.
Таблиця 1.1.

У 2012 ПАТ «Соняшник» дещо поліпшило показники ліквідності (табл. 1.1) як за рахунок зростання власного капіталу (на 49872 тис. грн. порівняно з початком року), так і значного зменшення інших поточних зобов’язань на 5782 тис. грн. 56203 до 50421 тис. грн.). Слід відзначити певну умовність розрахованих у табл. 1.1 показників ліквідності й, особливо, фінансової стійкості (заборгованості). На перший погляд, більшість з них відповідають нормативними значенням. Наприклад, важливе значення для оцінки фінансового стану підприємства має показник, що характеризує ступінь залучення ним позичкого капіталу (відношення сукупних зобов’язань до активів підприємства). У практиці західних фірм якщо рівень цього показника перевищує 50% — це є свідченням внутрішньої нестабільності фінансового стану підприємства і воно стає менш привабливим для партнерів зовнішнього середовища.
Варто також провести аналіз основних показників фінансової стійкості серед яких: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт маневрування власного оборотного капіталу, коефіцієнт концентрації залученого капіталу тощо (табл. 1.2.).
Таблиця 1.2.

Як показують дані табл. 1.2. коефіцієнт концентрації власного капіталу в загальному має тенденцію до зростання, проте спостерігається його істотне зменшення у 2012 році на 0,12 пунктів порівняно із 2011 роком, де значення цього показника було найбільшим (0,689) впродовж всього аналізованого періоду. Значення коефіцієнта концентрації капіталу є досить високе порівняно з його оптимальним значенням 0,5. Підприємство ПАТ «Соняшник» можна впевнено вважати стійким адже у 2008 році власний капітал підприємства складав майже 54%, а вже в 2011 році – 68,9%.
Коефіцієнт структури залученого капіталу показує частку довгострокових зобов’язань у залученому капіталі. В нашому випадку видно, що цей показник зростає в динаміці. Так, в 2011 році порівняно з 2008 роком цей показник збільшився на 0,502 пункти, а вже у 2012 році значення цього показника збільшилось на 3,92% порівняно з 2008 роком.
Загалом, оцінка фінансового стану ПАТ «Соняшник» свідчить про досить непоганий фінансовий стан підприємства, його прибутковість, конкурентоспроможність, фінансову незалежність. За аналізований період основні показники фінансового стану істотно покращились в порівнянні з базовим 2008 роком. Такі позитивні зміни відбулися, в першу чергу, за рахунок продуманої політики розвитку керівників підприємства.
Отже, для забезпечення обґрунтованого фінансового планування та виконання фінансового плану необхідною умовою є проведення аналізу фінансового стану підприємства за такими основними показниками як рентабельність основної діяльності та капіталу, ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість. Ці та інші показники дадуть можливість грамотно та ефективно здійснювати фінансове планування.
 
Література:
1.Марцин В. Особливості планування в ринкових умовах господарювання/ В. С. Марцин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. - №5.- С.97-108.
2.Семенов Г. А., Бугай В. З., Семенов А. Г., Бугай А. В. Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
3.Таряник М. Проблеми фінансового планування в країнах з ринковою економікою /О.М.Таряник//Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - №12. – С.30-33.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (17.05.2013)
Просмотров: 831 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]