Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление национальным хозяйством
Прибуток  як економічна категорія та фінансовий результат суб’єктів господарювання
 
Автор: Лось Андрій Федорович, аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління
 
Дослідження сутності понять "фінансовий результат”, "дохід”, "прибуток”, визначення їх місця в системі бухгалтерського та податкового обліку, встановлення зв’язку з іншими об’єктами облікового відображення господарських операцій представляє значний науковий та практичний інтерес. В залежності від трактування даних понять змінюється величина податків, заробітної плати, суми дивідендів тощо.
У здійсненні виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання задіяна велика кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Мета кожного підприємства – ефективне використання цих ресурсів, що певним чином відображається у фінансових результатах його діяльності. В свою чергу фінансовий результат є основним показником ефективності діяльності підприємства в ринковій економіці. Кожен суб’єкт господарювання, незалежно від форми власності, особливу увагу звертає на процес формування, розподілу та використання фінансових результатів своєї діяльності.
На підставі проведеного аналізу літературних джерел нами виявлено, що між науковцями та фахівцями як в економіці, фінансах, юридичних науках, так і в бухгалтерському обліку не існує єдності та однозначності щодо розуміння визначеного поняття.
Формулювання поняття "прибуток” є однією з головних теоретичних проблем бухгалтерського обліку, оскільки залежно від його змісту визначаються склад та фактори формування. На всіх етапах розвитку бухгалтерського обліку визначення фінансового результату (прибутку), майже беззаперечно, визнавалося основною метою та головним результатом господарської діяльності [1, с. 229].
Необхідно зазначити, що на підставі проаналізованої літератури можна прослідкувати зміну підходів до розуміння поняття "прибуток”, яке зазнало суттєвих змін під впливом трансформації підходів до факторів його формування.
Значна кількість науковців, зокрема, Гіжевський В.К., Головченко В.В., Ковальський В.С., Валовий Д.В., дотримуються думки, що прибуток – це різниця між виручкою і витратами (або собівартістю продукції), проте вважаємо це визначення неповним, оскільки виручка від реалізації є джерелом отримання прибутку від основної діяльності, а підприємство може також займатися іншими видами діяльності. Крім того, для визначення прибутку необхідно враховувати не лише собівартість реалізованих товарів (послуг), але і витрати, які не включаються до собівартості, зокрема, витрати на сплату податку на прибуток до бюджету [2, с. 149].
Не можна не погодитись з поглядами на сутність поняття "прибуток” за визначенням С.І. Лукаша, який розглядає прибуток не лише як різницю між ціною продажу товару і витратами на його виробництво, але і як основне джерело фінансування виробництва, стимулювання робітників тощо. Відповідно до даного визначення, об’єктом бухгалтерського обліку є не лише процес формування прибутку, але й його розподіл, який би враховував не тільки потреби держави (розподіл через оподаткування), але й потреби розвитку підприємства (фінансування розширеного виробництва), необхідність задоволення потреб його працівників (стимулювання робітників).
Комплексно до визначення поняття "прибуток” підходить група авторів, таких як Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Автори зазначають, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, характеризує частину отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, який є винагородою за ризик підприємницької діяльності. Дана група авторів визначають прибуток як приріст власного капіталу, а також розглядають ризик підприємницької діяльності як один із основних факторів формування прибутку [3, с. 74].
Отже, враховуючи наведене вище вважаємо, що прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку в сучасних умовах не достатньо визначати як сальдо доходів і витрат. З трансформацією правових відносин, домінуванням приватної власності та наявністю у суб’єкта господарювання стратегії розвитку, становленням і розвитком ринкових відносин, появою нових об’єктів обліку, що мають вплив на визначення прибутку, трансформується його сутнісна характеристика, яку можна розглядати з наступних позицій: прибуток як позитивний фінансовий результат діяльності; прибуток як внутрішнє джерело фінансування; прибуток як винагорода за використання підприємницьких здібностей та роботу в умовах невизначеності і ризику, що викликані нестабільністю середовища функціонування підприємства.
Підсумовуючи, в сучасних умовах господарювання, які є наслідком трансформаційних процесів у економіці, існуючий підхід щодо трактування прибутку як об’єкту бухгалтерського обліку не відповідає його сутності з урахуванням особливостей формування в умовах невизначеності і ризику та значення в господарській діяльності, що потребує поглиблення теоретичних основ і удосконалення методології бухгалтерського обліку.
 
Література:
1.Шибіна С.Б. Сутність поняття "фінансові результати” як об’єкта бухгалтерського обліку / С.Б. Шипіна / Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – №1 (59). – С. 229-232.
2.Панченко І.А. Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку: трансформаційний підхід / І.А. Панченко / Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – №1 (59). – С. 148-153.
3.Зелікман В.Д. Визначення поняття "прибуток” як економічної категорії / В.Д. Зелікман / Вісник Криворіжського національного інституту КНЕУ. – 2010. – № 3 (23). – С. 74-78.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (21.03.2013)
Просмотров: 756 | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]