Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление национальным хозяйством
Основні напрями розвитку ринку легкових автомобілів в умовах жорсткої конкурентної боротьби між зарубіжними та вітчизняними виробниками
 
Автор: Прокопчук Наталія Аркадіївна, здобувач наукового ступеню в галузі економіки Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ
 
Процеси глобалізації, які характеризують стан світової економіки, значною мірою впливають і на економіку України. Ринок продукції провідних галузей економіки країни знаходиться під значним впливом з боку іноземних товаровиробників, що сприяє посиленню конкурентної боротьби. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції стають дедалі гострішими, що особливо притаманно автомобілебудуванню, яке визнане «Концепцією розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року» пріоритетною галуззю економіки України.
Сучасний стан автомобілебудування в країні характеризується різким падінням обсягів виробництва, насамперед, легкових автомобілів. Так, у 2010 р. було вироблено продукції в 5,3 рази менше, ніж у 2008 р. Основними перешкодами розвитку національного автомобілебудування залишаються: недосконала та мінлива законодавча база, неадаптованість українських нормативно-правових актів до європейських норм у сфері виробництва, висока вартість кредитних ресурсів, низький технічний рівень вітчизняної продукції автомобілебудування, відсутність відповідних державних цільових програм. Покращення ситуації можливе шляхом державної підтримки галузі, оскільки важелі ринкового регулювання не є дієвими, адже платоспроможний попит на автомобілі вітчизняного та іноземного виробництва в Україні у 2009 р. скоротився в 3,5 раза в порівнянні з 2008 р.
З початком кризи стан виробництва продукції автомобілебудування в Україні, упродовж 2009 р. у порівнянні з 2008 р., характеризувався скороченням їх обсягів у діапазоні від 5,7 до 10 разів. У 2012 р. у трьох виробників спостерігалася тенденція до зростання виробництва в порівнянні з попереднім роком від 33,4 до 96,6%.
Суттєвими наслідками світової фінансової кризи для автомобілебудування стали: падіння питомої ваги нових легкових автомобілів, придбаних у кредит, більш ніж у 10 разів (з 64% у 2007 р. до 5,6% у 2009 р.); зменшення обсягів експорту легкових автомобілів у 2009 р. на 75%; імпорту – на 84%.
Розвиток вітчизняної автомобілебудівної галузі стикнувся з цілою низкою проблем. Зокрема, основними серед них можна відмітити такі: низький показник моторизації, який у 2007 р. становив 157 автомобілів (рівень забезпеченості населення автомобілями на 1 тис. жителів), що менше за європейський у 2,5 – 4,0 рази; низька локалізація виробництва легкових автомобілів на рівні не більше 50,0%. В Україні незначна кількість виробників повного циклу виробництва продукції галузі автомобілебудування. Обмеження крупно- та середньовузловою зборкою є наслідком простоювання суміжних галузей і підгалузей промисловості.
Дослідження питомої ваги виробництва легкових автомобілів у світі в розрізі частин світу дозволило виявити тенденцію до її зменшення в Америці (з 31,8% у 2001 р. до 14,9% у 2009 р.) та в Європі (з 35,6% до 32,2% відповідно); і, навпаки, до збільшення в країнах Азії і Океанії (з 31,9% до 52,5%).
Суттєвими виявилися останні тенденції та рівень співробітництва світових автомобільних концернів у вигляді коопераційних зв’язків однієї компанії з іншою, а також рівень злиття та поглинань упродовж останнього десятиріччя.
За показником темпів зростання виробництва легкових автомобілів Україна лідирувала серед країн Європи до 2008 р., але у 2009 р. рівень виробництва легкових автомобілів, за даними OICA, різко впав майже до рівня 2002 р.
Вагомим підтвердженням значного відставання вітчизняних виробників галузі автомобілебудування слід вважати їх відсутність у таких рейтингах, як Forbes (за обсягами ринкової вартості та прибутку); 100 нефінансових компаній світу за значеннями транснаціональних індексів за версією конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD) (за обсягами іноземних активів та продажів); рейтинг інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР).
Дієва підтримка галузей економіки країни в сучасних умовах є невід’ємною складовою економічної політики держави, яка має перебувати в законодавчому полі і сприяти впровадженню законів, що регламентують усі сфери національного господарства.
Категория: Экономические науки | Добавил: ivan_babenko (22.08.2012)
Просмотров: 713 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]