Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономическая теория и история экономической мысли
Поняття та види інвестицій
 
Автор: Пелехович Іванна Іванівна, аспірант Інституту регіональних досліджень Національної  академії наук України
 
Інвестиції завжди знаходилися в центрі економічної думки. Різні вчені по різному підходили до поняття інвестицій, що призвело до різноманітності його трактувань.
У часи СССР поняття «інвестиції» вживалися під терміном «капітальні вкладення», де головним акцентом був реальний сектор, а капітальні кладення вважалися його основним інструментом, що не є правильним, оскільки інвестиції можуть здійснювати  і у грошовій та іншій формі. Наступна неточність багатьох визначень полягає в тому, що під інвестиціями розуміється будь       -яке вкладення фінансових коштів, яке часто не пов’язане з рішенням інвестиційних цілей суб’єктів їх здійснення. До них іноді відносяться так звані «споживацькі інвестиції» (покупка телевізорів, автомобілів і т.п.), які по своєму економічному змісту до інвестицій не відносяться – засоби в придбання цих товарів витрачаються в даному випадку на довгострокове їх споживання (якщо їх придбання не переслідує мети подальшого їх перепродажу для отримання прибутку). Крім того, часто не проводиться відмінність між інвестиційними витратами фінансових коштів і поточними їх витратами, обслуговуючими операційний процес підприємства [3, ст.18]. Ще однією помилкою є те, що під інвестиціями ро­зуміють будь-яке вкладення коштів, яке може і не привести до зростання капіталу, чи до одержання прибутку. Це, так би мови­ти, «споживчі інвестиції» (купівля телевізорів, автомобілів, квар­тир, дач тощо), які за економічним змістом до інвестицій не на­лежать, — кошти для придбання цих товарів витрачаються безпо­середньо на довгострокове споживання (коли придбання не пе­редбачає мети подальшого продажу [4, ст. 11]. Деякі вчені розглядають інвестиції лише в довгостроковому періоді та не виділяють мети таких вкладень. Інші, хоча й виділяють мету від вкладень, звужують її до отримання прибутку, який може бути не єдиною метою для інвестора, оскільки це може бути і отримання і соціального ефекту за допомогою, якого держава може розраховувати на стабільний розвиток та економічне зростання. Ряд типових помилок до визначення поняття «інвестиції» призвело до пошуку найоптимальнішого визначення, яке би виключало всі вище названі недоліки.
Отже, інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. [1].
Інвестиції прийнято класифікувати за різними ознаками. Різні вчені по різному підходять до виокремлення класифікаційних ознак, що сприяло до створення узагальненої класифікації інвестицій (табл. 1). 
 

 
Література:
1.ЗУ « Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_investitsijnu_diyal_nist/statja-1.htm
2.Дука А.П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування. – К.: Каравела, 2007. – 424с.
3.Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник: - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472с.
4.Пересада А.А. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376с.
5.Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160с.
6.Череп А.В. Інвестознавство: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 398с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (17.10.2012)
Просмотров: 635 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1  
Наверное, каждый человек на планете знает, что это такое и какие плюсы можно получить от таких вложений. На мое мнение инвестиции это то, что может принести прибыль, независимо от вложений финансовых или интеллектуальных. Главное конечный результат, даже если человек и купил телевизор, как упоминалось и потом его продал с прибылью для него это уже расценивается как прибыль, а значит, что инвестиции было вложены удачливо. И чем больше удачных вложений будет, тем больше прибыли будет.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]